การเริ่มต้น Python อย่างรวดเร็ว

การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วอธิบายวิธีตั้งค่าและเรียกใช้แอปที่เรียกใช้ Google Workspace API

การเริ่มต้น Google Workspace อย่างรวดเร็วจะใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ API ในการจัดการรายละเอียดบางอย่างของขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์ เราขอแนะนำให้คุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์สำหรับแอปของคุณเอง การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้ใช้วิธีการตรวจสอบสิทธิ์แบบง่ายที่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทดสอบ สำหรับสภาพแวดล้อมของเวอร์ชันที่ใช้งานจริง เราขอแนะนำให้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์ก่อนที่จะเลือกข้อมูลเข้าสู่ระบบที่เหมาะสำหรับแอปของคุณ

สร้างแอปพลิเคชันบรรทัดคำสั่ง Python ที่ส่งคำขอไปยัง Google Apps Script API

วัตถุประสงค์

 • ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณ
 • ติดตั้งไลบรารีของไคลเอ็นต์
 • ตั้งค่าตัวอย่าง
 • เรียกใช้ตัวอย่าง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

หากต้องการเรียกใช้การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้ คุณต้องมีข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้

 • บัญชี Google ที่เปิดใช้ Google ไดรฟ์

ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณ

หากต้องการทำการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณ

เปิดใช้ API

ก่อนใช้ Google API คุณต้องเปิดใช้งานในโปรเจ็กต์ Google Cloud คุณเปิด API ได้อย่างน้อย 1 รายการในโปรเจ็กต์ Google Cloud โปรเจ็กต์เดียว

หากคุณใช้โปรเจ็กต์ Google Cloud ใหม่เพื่อเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ให้กำหนดค่าหน้าจอขอความยินยอม OAuth และเพิ่มตัวคุณเองเป็นผู้ใช้ทดสอบ หากทำตามขั้นตอนนี้สำหรับโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์เรียบร้อยแล้ว ให้ข้ามไปยังส่วนถัดไป

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > หน้าจอขอความยินยอม OAuth

  ไปที่หน้าจอขอความยินยอม OAuth

 2. เลือกประเภทผู้ใช้ให้แอป แล้วคลิกสร้าง
 3. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนแอป แล้วคลิกบันทึกและดำเนินการต่อ
 4. สำหรับตอนนี้ คุณสามารถข้ามการเพิ่มขอบเขตแล้วคลิกบันทึกและดำเนินการต่อ ในอนาคต เมื่อคุณสร้างแอปเพื่อใช้ภายนอก องค์กร Google Workspace คุณต้องเพิ่มและยืนยันขอบเขต การให้สิทธิ์ที่แอปของคุณต้องใช้

 5. หากคุณเลือกภายนอกเป็นประเภทผู้ใช้ ให้เพิ่มผู้ใช้ทดสอบโดยทำดังนี้
  1. ในส่วนผู้ใช้ทดสอบ ให้คลิกเพิ่มผู้ใช้
  2. ป้อนอีเมลของคุณและผู้ใช้ทดสอบรายอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต จากนั้นคลิกบันทึกและต่อไป
 6. ตรวจสอบสรุปการลงทะเบียนแอป หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกแก้ไข หากการลงทะเบียนแอปเรียบร้อยดี ให้คลิกกลับไปที่หน้าแดชบอร์ด

ให้สิทธิ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป

หากต้องการตรวจสอบสิทธิ์เป็นผู้ใช้ปลายทางและเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ในแอป คุณต้องสร้างรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 อย่างน้อย 1 รายการ รหัสไคลเอ็นต์ใช้เพื่อระบุแอปเดียวไปยังเซิร์ฟเวอร์ OAuth ของ Google หากแอปทำงานบนหลายแพลตฟอร์ม คุณต้องสร้างรหัสไคลเอ็นต์แยกกันสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม
 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 3. คลิกประเภทแอปพลิเคชัน > แอปบนเดสก์ท็อป
 4. ในช่องชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของข้อมูลเข้าสู่ระบบ ชื่อนี้จะแสดงเฉพาะในคอนโซล Google Cloud เท่านั้น
 5. คลิกสร้าง หน้าจอที่ไคลเอ็นต์ OAuth สร้างขึ้นจะปรากฏขึ้น ซึ่งแสดงรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ใหม่ของคุณ
 6. คลิกตกลง ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏในส่วนรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0
 7. บันทึกไฟล์ JSON ที่ดาวน์โหลดเป็น credentials.json และย้ายไฟล์ไปยังไดเรกทอรีการทำงาน

ติดตั้งไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google

 • ติดตั้งไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google สำหรับ Python

  pip install --upgrade google-api-python-client google-auth-httplib2 google-auth-oauthlib
  

กำหนดค่าตัวอย่าง

 1. ในไดเรกทอรีการทำงาน ให้สร้างไฟล์ชื่อ quickstart.py
 2. ใส่รหัสต่อไปนี้ใน quickstart.py:

  apps_script/quickstart/quickstart.py
  """
  Shows basic usage of the Apps Script API.
  Call the Apps Script API to create a new script project, upload a file to the
  project, and log the script's URL to the user.
  """
  from __future__ import print_function
  
  import os.path
  
  from google.auth.transport.requests import Request
  from google.oauth2.credentials import Credentials
  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient import errors
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # If modifying these scopes, delete the file token.json.
  SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/script.projects']
  
  SAMPLE_CODE = '''
  function helloWorld() {
   console.log("Hello, world!");
  }
  '''.strip()
  
  SAMPLE_MANIFEST = '''
  {
   "timeZone": "America/New_York",
   "exceptionLogging": "CLOUD"
  }
  '''.strip()
  
  
  def main():
    """Calls the Apps Script API.
    """
    creds = None
    # The file token.json stores the user's access and refresh tokens, and is
    # created automatically when the authorization flow completes for the first
    # time.
    if os.path.exists('token.json'):
      creds = Credentials.from_authorized_user_file('token.json', SCOPES)
    # If there are no (valid) credentials available, let the user log in.
    if not creds or not creds.valid:
      if creds and creds.expired and creds.refresh_token:
        creds.refresh(Request())
      else:
        flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
          'credentials.json', SCOPES)
        creds = flow.run_local_server(port=0)
      # Save the credentials for the next run
      with open('token.json', 'w') as token:
        token.write(creds.to_json())
  
    try:
      service = build('script', 'v1', credentials=creds)
  
      # Call the Apps Script API
      # Create a new project
      request = {'title': 'My Script'}
      response = service.projects().create(body=request).execute()
  
      # Upload two files to the project
      request = {
        'files': [{
          'name': 'hello',
          'type': 'SERVER_JS',
          'source': SAMPLE_CODE
        }, {
          'name': 'appsscript',
          'type': 'JSON',
          'source': SAMPLE_MANIFEST
        }]
      }
      response = service.projects().updateContent(
        body=request,
        scriptId=response['scriptId']).execute()
      print('https://script.google.com/d/' + response['scriptId'] + '/edit')
    except errors.HttpError as error:
      # The API encountered a problem.
      print(error.content)
  
  
  if __name__ == '__main__':
    main()

เรียกใช้ตัวอย่าง

 1. ในไดเรกทอรีการทำงาน ให้สร้างและเรียกใช้ตัวอย่าง:

  python3 quickstart.py
  
 2. ครั้งแรกที่เรียกใช้ตัวอย่าง ระบบจะเตือนให้คุณอนุญาตการเข้าถึง

  1. หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณ ระบบจะแจ้งให้คุณลงชื่อเข้าใช้ หากคุณลงชื่อเข้าใช้หลายบัญชี ให้เลือกบัญชีที่จะใช้สำหรับการให้สิทธิ์
  2. คลิกยอมรับ

  ข้อมูลการให้สิทธิ์จะจัดเก็บไว้ในระบบไฟล์ ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเรียกใช้โค้ดตัวอย่างดังกล่าว คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการให้สิทธิ์

คุณสร้างแอปพลิเคชัน Python แรกที่ส่งคำขอไปยัง Google Apps Script API สำเร็จแล้ว

ขั้นตอนถัดไป