Identyfikator usługi

Interfejs Google Analytics Data API w wersji 1 służy do generowania raportów o usługach w Google Analytics 4. Żądania do interfejsu API muszą określać liczbowy identyfikator właściwości Google Analytics 4. Dokumentacja i przykładowy kod interfejsu Data API określają ten identyfikator jako GA4_PROPERTY_ID.

Wykorzystanie

Wszystkie metody interfejsu Data API wymagają określenia identyfikatora usługi Google Analytics 4 w ścieżce żądania adresu URL w postaci properties/GA4_PROPERTY_ID, np.:

 POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport

Jeśli używasz jednej z bibliotek klienta interfejsu Data API, nie musisz ręcznie modyfikować ścieżki adresu URL żądania. Większość klientów interfejsu API udostępnia parametr property, który oczekuje ciągu znaków w postaci properties/GA4_PROPERTY_ID. Przykłady użycia bibliotek klienta znajdziesz w krótkim przewodniku.

Jaki jest identyfikator mojej usługi?

Możesz korzystać z interfejsu Data API, jeśli raporty Analytics masz skonfigurowane w jednej z tych usług:

Google Analytics

W Google Analytics jest kilka rodzajów usług. Aby można było korzystać z interfejsu Data API, usługa musi być usługą Google Analytics 4, a nie Universal Analytics. Universal Analytics to starsza wersja Google Analytics, która nie jest obsługiwana przez interfejs Data API.

Aby określić identyfikator usługi Google Analytics 4:

 1. Wejdź na stronę Google Analytics https://analytics.google.com/.
 2. Wybierz Administracja.
 3. Wybierz usługę.
 4. Wybierz Ustawienia usługi.

Jeśli w Ustawieniach usługi masz widoczny liczbowy „Identyfikator USŁUGI”, np. „123...”, jest to numeryczny identyfikator Twojej usługi w Google Analytics 4.

Firebase

Jeśli masz połączenie Google Analytics z Firebase, dane analityczne dotyczące Twojego projektu będą widoczne w Firebase. Więcej informacji o łączeniu znajdziesz w artykule Łączenie Google Analytics z Firebase.

Aby wybrać usługę GA4 dla projektu Firebase:

 1. Otwórz konsolę Firebase na stronie https://console.firebase.google.com/.
 2. Wybierz projekt.
 3. Wybierz ustawienia projektu.
 4. Wybierz Integracje.
 5. Wybierz integrację z Google Analytics.

Na stronie integracji z Google Analytics wyświetli się liczbowy „Identyfikator usługi”, np. „123...”. To liczbowy identyfikator Twojej usługi w Google Analytics 4.

AdMob

Jeśli masz włączone dane o użytkownikach i Twoje aplikacje są połączone z Firebase w AdMob, zobaczysz w AdMob dane o użytkownikach Twojej aplikacji.

Aby określić usługę Google Analytics 4 na potrzeby aplikacji AdMob:

 1. Wejdź na stronę AdMob pod adresem https://apps.admob.com/.
 2. Wybierz swoją aplikację.
 3. Wybierz Przegląd aplikacji.
 4. Wybierz „PANEL FIREBASE”.
 5. Wykonaj powyższe instrukcje dotyczące Firebase, zaczynając od sekcji „Wybierz ustawienia projektu”.