Identyfikator usługi

Interfejs Google Analytics Data API w wersji 1 generuje raporty o usługach w Google Analytics 4. Żądania do interfejsu API są wymagane do określenia liczbowego identyfikatora usługi Google Analytics 4. W dokumentacji i przykładowym kodzie interfejsu Data API ten identyfikator to GA4_PROPERTY_ID.

Wykorzystanie

Wszystkie metody interfejsu Data API wymagają określenia identyfikatora usługi Google Analytics 4 w ścieżce żądania adresu URL w postaci properties/GA4_PROPERTY_ID, np.:

 POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport

Jeśli używasz jednej z bibliotek klienta interfejsu Data API, nie musisz ręcznie modyfikować ścieżki adresu URL żądania. Większość klientów korzystających z interfejsu API udostępnia parametr property, który oczekuje ciągu znaków w postaci properties/GA4_PROPERTY_ID. Przykłady korzystania z bibliotek klienta znajdziesz w krótkim przewodniku.

Jaki jest identyfikator mojej usługi?

Z interfejsu Data API możesz korzystać, jeśli raporty analityczne masz skonfigurowane w jednej z tych usług:

Google Analytics

W Google Analytics jest kilka rodzajów usług. Aby korzystać z interfejsu Data API, usługa musi być usługą w Google Analytics 4, a nie w Universal Analytics. Universal Analytics to starsza wersja Google Analytics, która nie jest obsługiwana przez interfejs Data API.

Aby określić identyfikator usługi w Google Analytics 4:

 1. Wejdź na stronę Google Analytics https://analytics.google.com/.
 2. Wybierz Administracja.
 3. Wybierz usługę.
 4. Wybierz Ustawienia usługi.

Jeśli w Ustawieniach usługi widzisz numeryczny „Identyfikator usługi”, np. „123...”, jest to numeryczny identyfikator Twojej usługi w Google Analytics 4.

Firebase

Jeśli masz połączone Google Analytics z Firebase, dane analityczne dotyczące Twojego projektu będą widoczne w Firebase. Więcej informacji o łączeniu znajdziesz w artykule Łączenie Google Analytics z Firebase.

Aby określić usługę w GA4 dla projektu Firebase:

 1. Otwórz konsolę Firebase na stronie https://console.firebase.google.com/.
 2. Wybierz projekt.
 3. Wybierz ustawienia projektu.
 4. Wybierz integracje.
 5. Wybierz integrację z Google Analytics.

Na stronie integracji z Google Analytics wyświetli się liczbowy „Identyfikator usługi”, np. „123...”. To numeryczny identyfikator Twojej usługi w Google Analytics 4.

AdMob

Jeśli masz włączone dane o użytkownikach i Twoje aplikacje są połączone z Firebase w AdMob, będziesz mieć widoczne w AdMob dane o użytkownikach swojej aplikacji.

Aby określić usługę w Google Analytics 4 na potrzeby aplikacji w AdMob:

 1. Wejdź na stronę AdMob: https://apps.admob.com/.
 2. Wybierz swoją aplikację.
 3. Wybierz Przegląd aplikacji.
 4. Wybierz „FIREBASE DASHPLAN”.
 5. Wykonaj powyższe instrukcje Firebase, zaczynając od sekcji „Wybierz ustawienia projektu”.