Measurement Protocol (Google Analytics 4)

Measurement Protocol của Google Analytics dành cho Google Analytics 4 cho phép các nhà phát triển nâng cao luồng web và ứng dụng bằng cách gửi trực tiếp các sự kiện đến máy chủ của Google Analytics thông qua các yêu cầu HTTP. Đáng chú ý là tính năng này giúp bạn dễ dàng đo lường các lượt tương tác xảy ra từ máy chủ đến máy chủ và ngoài đời thực.

Trường hợp sử dụng

Nhà phát triển có thể sử dụng Measurement Protocol để:

  • Liên kết hành vi từ trực tuyến đến cửa hàng thực
  • Đo lường các lượt tương tác cả phía máy khách và phía máy chủ
  • Gửi các sự kiện diễn ra bên ngoài lượt tương tác thông thường của người dùng (ví dụ: lượt chuyển đổi ngoại tuyến)
  • Gửi các sự kiện từ thiết bị và ứng dụng không hỗ trợ tính năng thu thập tự động (ví dụ như kiosk, đồng hồ, v.v.)

Bắt đầu

Để bắt đầu, hãy xem cách gửi sự kiện. Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết cách gửi sự kiện thông qua HTTP bằng Measurement Protocol.

Nếu đang triển khai Measurement Protocol cho một luồng ứng dụng, bạn có thể bắt đầu bằng lớp học lập trình Gửi sự kiện ứng dụng đến GA4 bằng Measurement Protocol.

Tổng quan về kiến trúc

sơ đồ trình tự của Measurement Protocol

Những lưu ý về Measurement Protocol

Tiếp thị lại

Khi Google Tín hiệu được bật, tính năng tiếp thị lại trên thiết bị được hỗ trợ. Đối với tính năng tiếp thị lại trên nhiều thiết bị, bạn bắt buộc phải có Mã nhận dạng khách hàng.

Thông tin địa lý

Thông tin địa lý chỉ có sẵn thông qua tính năng thu thập tự động từ gtag, Trình quản lý thẻ của Google hoặc Google Analytics cho Firebase.

Đầy đủ từ máy chủ đến máy chủ

Mặc dù có thể gửi các sự kiện đến Google Analytics chỉ bằng giao thức đo lường, nhưng bạn chỉ có thể sử dụng tính năng báo cáo một phần. Mục đích của Measurement Protocol là để tăng cường các sự kiện hiện có được thu thập thông qua gtag, GTM hoặc Firebase. Một số tên sự kiện và thông số được đặt trước để sử dụng thông qua tính năng thu thập tự động và không thể gửi qua giao thức đo lường.

Bước tiếp theo