Nhận trợ giúp

Nếu bạn không tìm được thông tin cần thiết trong tài liệu hoặc gặp một vấn đề cụ thể cần được giải đáp, thì trang này sẽ giúp bạn tìm ra nơi phù hợp nhất để giải đáp thắc mắc của mình.

Để biết thông tin về các lỗi đã biết, hãy xem công cụ theo dõi lỗi.

Đặt câu hỏi

Bạn nên truy cập vào Stack Overflow để đặt câu hỏi về cách sử dụng và phát triển bằng các API, thư viện và SDK của Google Analytics. Google không điều hành trang web này, nhưng bạn có thể đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình. Nếu bạn đăng câu hỏi trên Stack Overflow, hãy sử dụng thẻ google-analytics-api.

Sau đây là các nhóm thảo luận đang hoạt động mà bạn có thể sử dụng để tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình:

Thông tin chung:

Measurement Protocol:

Vấn đề và lỗi

Nếu bạn gặp lỗi với API, hãy tìm trong Tài liệu dành cho nhà phát triển Analytics hoặc đăng lên Google Analytics Stack Overflow. Cố gắng tách riêng vấn đề nhiều nhất có thể và chỉ đăng mã mặc định cũng như lệnh gọi API.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu vấn đề của bạn không có trong Tài liệu dành cho nhà phát triển Analytics và không được giải đáp trong các nhóm thảo luận của chúng tôi, thì bạn có thể sử dụng Biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ API Analytics để liên hệ với các chuyên gia hỗ trợ API Google Analytics.

Yêu cầu về tính năng dành cho nhà phát triển

Bạn có yêu cầu về tính năng cho các tính năng dành cho nhà phát triển Google Analytics bao gồm API Dữ liệu, API Quản trị, Measurement Protocol hoặc BigQuery Export không? Nếu vậy, chúng tôi rất muốn được nghe ý kiến của bạn!

Chúng tôi sẽ đóng vấn đề của bạn mà không cần tương tác thêm nếu bạn gửi bất kỳ nội dung nào sau đây:

  • Báo cáo lỗi.
  • Yêu cầu về tính năng cho giao diện người dùng GA.
  • Câu hỏi xung quanh giao diện người dùng GA hoặc các tính năng dành cho nhà phát triển.
  • Yêu cầu về tính năng không có tất cả thông tin bắt buộc.

Trước khi gửi yêu cầu về tính năng mới, hãy xem yêu cầu đó đã tồn tại trong công cụ theo dõi lỗi hay chưa. Nếu đã xảy ra lỗi phù hợp với yêu cầu của bạn, hãy nhấp vào nút +1 ở góc trên bên phải của vấn đề để cho chúng tôi biết bạn quan tâm. Bạn cũng có thể thêm nhận xét với bất kỳ thông tin bổ sung nào.

Nếu chưa có yêu cầu nào về tính năng, hãy gửi yêu cầu về tính năng mới. Hãy nhớ cung cấp tất cả các thông tin bắt buộc.

Mặc dù chúng tôi có ý định xem xét ý kiến phản hồi của nhà phát triển, nhưng bạn không nên mong đợi hoạt động tương tác trực tiếp từ chúng tôi trên công cụ theo dõi này. Không phải tất cả yêu cầu về tính năng đều được chấp nhận.

Tài nguyên dành cho các chuyên gia không phải nhà phát triển

Nếu bạn muốn mở rộng hoặc tuỳ chỉnh Google Analytics, nhưng không có đủ kiến thức chuyên môn về kỹ thuật, hãy truy cập vào Đối tác Google Marketing Platform để tìm hiểu về các đối tác mở rộng và tích hợp với Google Marketing Platform.

Để biết thông tin về cách sử dụng Google Analytics, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp Analytics.

Để báo cáo vấn đề không liên quan đến API với Google Analytics, hãy sử dụng lựa chọn "Gửi ý kiến phản hồi" trên trình đơn trong Analytics.