Thiết lập và tùy chỉnh tính năng đo lường cho các trang web, ứng dụng web và thiết bị di động cũng như các thiết bị có kết nối Internet.
Dựa trên Google Analytics với các API đơn giản và mạnh mẽ của chúng tôi.
Tự tìm hiểu và trải nghiệm những gì bạn có thể làm với nền tảng Google Analytics.

Thư viện và SDK để đo lường

Đo lường lượt tương tác của người dùng với trang web.
Đo lường lượt tương tác của người dùng với ứng dụng bằng cách sử dụng SDK Google Analytics cho Firebase.
Đo lường lượt tương tác của người dùng với bất kỳ môi trường nào.

API để báo cáo và định cấu hình

Truy cập vào dữ liệu báo cáo trong tài sản Google Analytics 4 (GA4).
Truy vấn cho các phương diện và chỉ số để tạo báo cáo tùy chỉnh.
Dễ dàng tạo và nhúng trang tổng quan trên trang web của bên thứ ba trong vài phút.
Truy vấn các đường dẫn nguồn lưu lượng truy cập dẫn đến lượt chuyển đổi mục tiêu của người dùng.
Báo cáo về hoạt động đang diễn ra trên tài sản của bạn ngay bây giờ.
Truy cập danh sách các phương diện và chỉ số API cũng như thuộc tính của các phương diện và chỉ số đó.
Truy cập vào dữ liệu cấu hình Google Analytics 4 (GA4).
Xem và quản lý tài khoản, thuộc tính, chế độ xem, bộ lọc, tải lên, quyền, v.v.
Xóa tất cả dữ liệu trong một tài sản Google Analytics được liên kết với một giá trị nhận dạng người dùng.

Tài nguyên khác

Xem những việc bạn có thể làm với Nền tảng Google Analytics.
Tìm hiểu về các kỹ thuật triển khai nâng cao.
Tìm hiểu cách di chuyển sang các thư viện đo lường mới nhất của Google Analytics.
Tài nguyên để luôn cập nhật và tham gia với các nhà phát triển khác.
Nhận câu trả lời cho các câu hỏi của bạn và báo cáo sự cố.