Công cụ kiểm tra quảng cáo

Công cụ kiểm tra quảng cáo là một lớp phủ trong ứng dụng cho phép những thiết bị được ủy quyền tiến hành phân tích theo thời gian thực các yêu cầu quảng cáo thử nghiệm ngay trong một ứng dụng dành cho thiết bị di động. Công cụ này đi kèm với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0trở lên, và bạn có thể bật công cụ này mà không cần phải lập trình.

Khi sử dụng công cụ kiểm tra quảng cáo trong SDK quảng cáo trên thiết bị di động phiên bản 7.68.0 đến 8.5.0, bạn có thể:

 • Kiểm tra các đơn vị quảng cáo
 • Kiểm tra xem quảng cáo của bạn có hoạt động như mong đợi hay không
 • Xác định các lỗi và xem thông tin về cách khắc phục các lỗi này
 • Xem thông tin về quy trình dàn xếp cho từng mạng quảng cáo đối với mỗi yêu cầu
 • Thử nghiệm từng nguồn quảng cáo dàn xếp của bên thứ ba
 • Xác minh rằng bạn đã định cấu hình đúng cách từng đơn vị quảng cáo cho tính năng dàn xếp dạng thác nước

Đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động phiên bản 8.5.0 trở lên, bạn cũng có thể:

 • Xem thông tin đặt giá thầu cho từng mạng quảng cáo đối với mỗi yêu cầu
 • Xem thông tin về quy trình dàn xếp dạng thác nước và thông tin đặt giá thầu cho từng mạng quảng cáo đối với mỗi yêu cầu
 • Thử nghiệm từng nguồn quảng cáo dàn xếp dạng thác nước hoặc thông tin đặt giá thầu của bên thứ ba
 • Xác minh rằng bạn đã định cấu hình đúng cách từng đơn vị quảng cáo cho tính năng đặt giá thầu và dàn xếp dạng thác nước

Hướng dẫn này trình bày cách khởi chạy và sử dụng các tính năng trong công cụ kiểm tra quảng cáo.

Điều kiện tiên quyết

Để sử dụng công cụ kiểm tra quảng cáo, bạn cần:

Khởi chạy công cụ kiểm tra quảng cáo

Bạn có thể khởi chạy công cụ kiểm tra quảng cáo từ vị trí bất kỳ trong ứng dụng của mình. Có 3 cách để khởi chạy công cụ này.

 1. Sử dụng thao tác đã chọn trong giao diện người dùng AdMob khi đăng ký một thiết bị thử nghiệm.

 2. Theo phương thức lập trình bằng cách sử dụng API được cung cấp.

 3. Sử dụng nút khởi chạy từ trình đơn gỡ lỗi.

Khởi chạy bằng thao tác

Bạn không cần chỉnh sửa ứng dụng của mình để khởi chạy công cụ kiểm tra quảng cáo bằng một thao tác. Bạn chỉ cần thực hiện thao tác (xoay cổ tay hoặc lắc hai lần) mà bạn đã định cấu hình trong AdMob cho thiết bị thử nghiệm đó. Tìm hiểu thêm.

Khởi chạy bằng cách lập trình

Bạn cũng có thể khởi chạy công cụ kiểm tra quảng cáo theo phương thức lập trình:

[GADMobileAds.sharedInstance presentInspectorFromViewController:viewController
 completionHandler:^(NSError *error) {
  // Error will be non-nil if there was an issue and the inspector was not displayed.
}];

API này hoạt động trên những thiết bị thử nghiệm được đăng ký theo phương thức lập trình hoặc trong giao diện người dùng AdMob.

Xem kết quả của yêu cầu quảng cáo gần đây theo đơn vị quảng cáo

Sau khi công cụ kiểm tra quảng cáo chạy, màn hình chính của công cụ này sẽ xuất hiện kèm theo danh sách tất cả đơn vị quảng cáo trong giao diện người dùng AdMob được liên kết với mã ứng dụng AdMob có cấu hình đặt giá thầu hoặc dàn xếp:

Đơn vị quảng cáo được sắp xếp theo thứ tự thời gian mà trong đó các yêu cầu đã hoàn thành gần đây nhất được xếp trước. Như được trình bày ở trên, những đơn vị quảng cáo đã biết không hoàn tất được yêu cầu nào sẽ được làm mờ đi.

Xem thông tin về bidding cho một đơn vị quảng cáo

Điều kiện tiên quyết: SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.5.0 trở lên

Nếu bạn mới sử dụng chiến lược đặt giá thầu, hãy đọc bài viết Thông tin tổng quan về chiến lược đặt giá thầu.

Trong nhật ký yêu cầu SDK, bạn có thể thấy các nguồn quảng cáo bidding được gọi trong yêu cầu quảng cáo. Hãy nhấn vào một đơn vị quảng cáo trong nhật ký yêu cầu SDK để xem thông tin về từng nguồn quảng cáo trong phiên đấu giá bidding đó.

Nhấn vào đường liên kết Xem tất cả người đặt giá thầu để xem tất cả mạng quảng cáo bidding được định cấu hình cho đơn vị quảng cáo đó. Kết quả bidding được sắp xếp để đưa các mục có thể hành động lên gần đầu danh sách:

 • Mạng quảng cáo đã thắng phiên đấu giá sẽ xuất hiện ở trên cùng.

 • Tiếp theo, bạn sẽ thấy những mạng quảng cáo có vấn đề. Bạn có thể làm theo các bước khắc phục vấn đề.

 • Sau đó, bạn sẽ thấy những mạng quảng cáo không có quảng cáo nào được trả về hoặc không đặt giá thầu. Đây có thể là một chỉ báo về nhiều vấn đề liên quan đến nguồn quảng cáo, vì nguồn quảng cáo này có thể đã không đặt giá thầu do chế độ thiết lập hoặc việc đưa ra quyết định. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn thiết lập của nguồn quảng cáo hoặc liên hệ trực tiếp với nguồn quảng cáo để được hỗ trợ.

 • Cuối cùng, ở cuối danh sách, bạn sẽ thấy những mạng quảng cáo thua cuộc trong phiên đấu giá bidding.

Quy trình dàn xếp dạng thác nước có thể đặt nguồn quảng cáo thắng cuộc trong phiên đấu giá bidding theo giá trị eCPM.

Khi được gọi trong quy trình dàn xếp dạng thác nước, nguồn quảng cáo sẽ phân phát quảng cáo. Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động của chiến lược đặt giá thầu thông qua quy trình dàn xếp dạng thác nước, hãy xem ví dụ 2 và ví dụ 3 về nguồn quảng cáo đặt giá thầu và dạng thác nước trong một nhóm dàn xếp.

Xem thông tin về quy trình dàn xếp dạng thác nước cho một đơn vị quảng cáo

Nhấn vào một đơn vị quảng cáo để xem nhật ký yêu cầu SDK. Nhật ký này cung cấp thông tin chi tiết về quy trình dàn xếp dạng thác nước cho đến khi quảng cáo đó được thực hiện (hoặc đến khi quy trình dàn xếp dạng thác nước kết thúc mà không thực hiện một quảng cáo) cho những yêu cầu quảng cáo gần đây nhất.

Bạn có thể mở rộng từng yêu cầu bằng cách sử dụng chỉ báo thông tin công bố để hiển thị kết quả của quy trình dàn xếp dạng thác nước cho yêu cầu đó, cùng với những lỗi và độ trễ có thể áp dụng cho yêu cầu đó.

Thử nghiệm riêng một nguồn quảng cáo

Công cụ kiểm tra quảng cáo có một tính năng hạn chế các yêu cầu quảng cáo trong ứng dụng của bạn để chỉ phân phát các quảng cáo từ một nguồn quảng cáo bidding hoặc dàn xếp dạng thác nước. Nhờ đó, bạn có thể xác minh rằng bạn đã triển khai đúng cách trình chuyển đổi bên thứ ba và nguồn quảng cáo đang phân phát như mong đợi.

Để bật tính năng này, hãy bật nút chuyển Thử nghiệm riêng một nguồn quảng cáo ở cuối màn hình. Thao tác này sẽ hiển thị hộp thoại lựa chọn nguồn quảng cáo sau:

Sau đó, bạn có thể chọn một nguồn quảng cáo để thử nghiệm. Sau khi bạn chọn một nguồn quảng cáo, màn hình sau sẽ xuất hiện:

Chế độ cài đặt thử nghiệm riêng một nguồn quảng cáo sẽ áp dụng cho mọi yêu cầu quảng cáo trong tương lai mà bạn thực hiện trong cùng một phiên hoạt động. Tuy nhiên, chế độ cài đặt này sẽ không áp dụng cho bất kỳ quảng cáo nào trước đây đã được lưu vào bộ nhớ đệm trong phiên hoạt động mà quảng cáo chưa hiển thị. Bạn nên buộc ứng dụng phải khởi động lại khi áp dụng thử nghiệm riêng một nguồn quảng cáo để vô hiệu hóa việc phân phát bất kỳ quảng cáo nào đã được lưu vào bộ nhớ đệm thay vì nguồn quảng cáo nhận được yêu cầu mà bạn đã chọn.

Sau khi khởi động lại ứng dụng, tất cả các vị trí đặt đơn vị quảng cáo sẽ chỉ hiển thị quảng cáo từ mạng đã chọn. Khi bạn đang tiến hành thử nghiệm riêng một nguồn quảng cáo, việc khởi chạy công cụ kiểm tra quảng cáo sẽ hiển thị nguồn quảng cáo thử nghiệm đang hoạt động đó:

Khi thử nghiệm riêng một nguồn quảng cáo, bạn có thể nhấn vào một đơn vị quảng cáo để xem nhật ký yêu cầu SDK của đơn vị quảng cáo đó. Khi xem nhật ký này, bạn có thể biết liệu nguồn quảng cáo đó có thực hiện những yêu cầu quảng cáo được gửi sau khi bạn bật chế độ thử nghiệm riêng một nguồn quảng cáo hay không. Nếu nguồn quảng cáo không thể tải một quảng cáo, bạn sẽ thấy một thông báo lỗi mô tả lỗi này.

Nếu đã thêm nhiều phiên bản của nguồn quảng cáo đã chọn vào một quy trình dàn xếp dạng thác nước, bạn sẽ thấy từng phiên bản của lệnh gọi đến nguồn quảng cáo đó trong thác nước cho đến khi quảng cáo được thực hiện hoặc cho đến khi thác nước kết thúc mà không thực hiện một quảng cáo.

Ngừng thử nghiệm riêng một nguồn quảng cáo

Để ngừng thử nghiệm, hãy tắt nút chuyển:

Sau đó, một thông báo xác nhận sẽ xuất hiện trên màn hình khởi động lại sau đây:

Bạn nên buộc ứng dụng phải khởi động lại sau khi ngừng thử nghiệm để vô hiệu hóa mọi quảng cáo được lưu vào bộ nhớ đệm cho nguồn quảng cáo đã được thử nghiệm.