Công cụ kiểm tra quảng cáo

Công cụ kiểm tra quảng cáo là lớp phủ trong ứng dụng cho phép các thiết bị được uỷ quyền tiến hành phân tích các yêu cầu quảng cáo thử nghiệm theo thời gian thực ngay trong ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bạn có thể bật tính năng này mà không cần lập trình.

Đối với Quảng cáo trên thiết bị di động Unity 7.0.0 trở lên, bạn có thể:

 • Kiểm tra các đơn vị quảng cáo của bạn
 • Kiểm tra bộ chuyển đổi của bên thứ ba
 • Kiểm tra xem quảng cáo của bạn có được thực hiện như dự kiến không
 • Xác định lỗi và xem thông tin về cách khắc phục
 • Xem thông tin chi tiết về quy trình dàn xếp kiểu thác nước và thông tin đặt giá thầu cho từng mạng quảng cáo đối với mỗi yêu cầu
 • Thử nghiệm từng nguồn quảng cáo dàn xếp và đặt giá thầu của bên thứ ba
 • Xác minh rằng bạn đã thiết lập đúng cách từng đơn vị quảng cáo cho tính năng đặt giá thầu và quy trình dàn xếp kiểu thác nước

 • Thử nghiệm chế độ tích hợp sự kiện tuỳ chỉnh

Hướng dẫn này minh hoạ cách khởi chạy và sử dụng các tính năng trong công cụ kiểm tra quảng cáo.

Điều kiện tiên quyết

Để sử dụng công cụ kiểm tra quảng cáo, bạn cần phải:

 • Sử dụng Quảng cáo trên thiết bị di động Unity phiên bản trình bổ trợ 7.0.0 trở lên.

Khởi chạy công cụ kiểm tra quảng cáo

Bạn có thể khởi chạy công cụ kiểm tra quảng cáo từ vị trí bất kỳ trong ứng dụng của mình theo các cách sau:

 1. Sử dụng thao tác đã chọn trong giao diện người dùng AdMob khi đăng ký một thiết bị thử nghiệm.
 2. Theo phương thức lập trình bằng cách sử dụng API được cung cấp.
 3. Hãy dùng nút khởi chạy trên trình đơn gỡ lỗi.

Khởi chạy bằng cử chỉ

Bạn không cần thực hiện thay đổi nào đối với ứng dụng của mình để khởi chạy công cụ kiểm tra quảng cáo bằng một thao tác; chỉ cần thực hiện cử chỉ (xoay cổ tay hoặc lắc hai lần) mà bạn đã thiết lập trong AdMob cho thiết bị thử nghiệm đó. Tìm hiểu thêm

Sau khi thiết lập một cử chỉ trong giao diện người dùng AdMob (và đợi 15 phút để cử chỉ đó có hiệu lực), ứng dụng cần đưa ra yêu cầu quảng cáo cho SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để tìm hiểu về chế độ cài đặt cử chỉ của bạn. Nếu thao tác mà bạn đã chỉ định không hoạt động, hãy thử tải một quảng cáo, khởi động lại ứng dụng rồi thử nghiệm lại cử chỉ.

Khởi chạy theo phương thức lập trình

Bạn cũng có thể khởi chạy công cụ kiểm tra quảng cáo theo phương thức lập trình:

public void OnButtonClick() {
 MobileAds.OpenAdInspector(error => {
  // Error will be set if there was an issue and the inspector was not displayed.
 });
}

API này hoạt động trên những thiết bị thử nghiệm được đăng ký theo phương thức lập trình hoặc trong giao diện người dùng AdMob.

Xem và khắc phục sự cố về đơn vị quảng cáo

Sau khi chạy, màn hình công cụ kiểm tra quảng cáo chính sẽ xuất hiện, chứa danh sách tất cả các đơn vị quảng cáo trong giao diện người dùng AdMob được liên kết với mã ứng dụng AdMob có cấu hình đặt giá thầu hoặc dàn xếp:

Bạn nên khởi động SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google trước khi sử dụng công cụ kiểm tra quảng cáo.

Xem thông tin về quy trình dàn xếp kiểu thác nước cho một đơn vị quảng cáo

Nhấn vào một đơn vị quảng cáo để xem nhật ký yêu cầu SDK của đơn vị quảng cáo đó. Nhật ký này cung cấp thông tin chi tiết về quy trình dàn xếp kiểu thác nước cho đến thời điểm quảng cáo được thực hiện (hoặc thác nước kết thúc mà không thực hiện) cho các yêu cầu quảng cáo mới nhất.

Bạn có thể mở rộng từng yêu cầu bằng cách sử dụng chỉ báo thông tin công bố để hiển thị kết quả của quy trình dàn xếp kiểu thác nước cho yêu cầu đó, cùng với mọi lỗi và độ trễ có thể áp dụng cho yêu cầu đó.

Đối với các nguồn quảng cáo của bên thứ ba, thông báo lỗi sẽ được gửi trực tiếp từ nguồn quảng cáo đó. Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy tham khảo ý kiến của nguồn quảng cáo bên thứ ba.

Xem thông tin đặt giá thầu cho một đơn vị quảng cáo

Nếu bạn mới sử dụng chiến lược đặt giá thầu, hãy đọc bài viết tổng quan.

Trong nhật ký yêu cầu SDK, bạn có thể xem bidding nguồn quảng cáo được gọi trong yêu cầu quảng cáo. Nhấn vào một đơn vị quảng cáo trong nhật ký yêu cầu SDK để xem thông tin chi tiết về từng nguồn quảng cáo trong phiên đấu giá bidding .

Kết quả bidding được sắp xếp để đưa các mục có thể xử lý lên gần đầu danh sách:

 • Mạng quảng cáo đã giành chiến thắng trong phiên đấu giá sẽ xuất hiện ở trên cùng.

 • Tiếp theo là những mạng quảng cáo có vấn đề. Bạn có thể làm theo các bước khắc phục vấn đề.

 • Sau đó, có những mạng quảng cáo không có quảng cáo nào được trả về hoặc không đặt giá thầu. Đây có thể là một chỉ báo về nhiều vấn đề liên quan đến nguồn quảng cáo, vì nguồn quảng cáo này có thể không đặt giá thầu do cách thiết lập hoặc ra quyết định. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn thiết lập của nguồn quảng cáo hoặc liên hệ trực tiếp với nguồn quảng cáo đó để được hỗ trợ.

 • Cuối cùng, ở cuối danh sách là những mạng quảng cáo thua cuộc trong bidding phiên đấu giá.

Quy trình dàn xếp kiểu thác nước có thể đặt nguồn quảng cáo thắng phiên đấu giá bidding theo giá trị eCPM.

Khi một nguồn quảng cáo được gọi trong quy trình dàn xếp kiểu thác nước, nguồn quảng cáo đó có thể phân phát quảng cáo. Để tìm hiểu thêm về cách tính năng đặt giá thầu hoạt động với quy trình dàn xếp kiểu thác nước, hãy xem ví dụ 2ví dụ 3 về nguồn quảng cáo đặt giá thầu và dạng thác nước trong một nhóm dàn xếp.

Gỡ lỗi đơn vị quảng cáo nâng cao

Khi khắc phục sự cố về đơn vị quảng cáo, bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về yêu cầu và phản hồi quảng cáo để xác định vị trí có vấn đề hoặc chia sẻ với Nhóm hỗ trợ Google để hỗ trợ gỡ lỗi. Nhấn vào biểu tượng trình đơn ở đầu chuỗi thác nước rồi chọn Chia sẻ yêu cầu quảng cáo và phản hồi để xuất toàn bộ yêu cầu và phản hồi quảng cáo. Điều này giúp bạn không gặp phải vấn đề khi phải chạy dấu vết mạng trên ứng dụng của riêng mình.

Ngoài ra, bạn có thể xem các thông số đặt giá thầu của bên thứ ba đã được giải mã bằng cách nhấn vào tuỳ chọn Thông số đặt giá thầu của bên thứ ba trên cùng một trình đơn với chuỗi yêu cầu. Điều này cung cấp thông tin chi tiết về những thông số đặt giá thầu của bên thứ ba có thể đang gặp vấn đề, giúp bạn gỡ lỗi ứng dụng hoặc xác thực rằng một mạng đang thu thập tín hiệu thành công.

Android
iOS

Xem các bộ chuyển đổi có sẵn

Nhấp vào thẻ Bộ chuyển đổi để xem danh sách tất cả các bộ chuyển đổi của bên thứ ba được liên kết với các nguồn quảng cáo trong cấu hình đặt giá thầu hoặc dàn xếp trong ứng dụng của bạn. Sau đó, hãy mở rộng các thẻ để xem trạng thái khởi chạy và phiên bản SDK của các bộ chuyển đổi đó. Cùng với các bộ chuyển đổi được hỗ trợ của bên thứ ba, bạn cũng có thể xem các bộ chuyển đổi sự kiện tuỳ chỉnh. Sự kiện tuỳ chỉnh cho phép nhà xuất bản sử dụng các mạng quảng cáo mà AdMob không hỗ trợ. Có thể phân biệt sự kiện tuỳ chỉnh với bộ chuyển đổi tiêu chuẩn của bên thứ ba trong danh sách bộ chuyển đổi dựa trên tên lớp riêng biệt. Ngoài việc cung cấp tên lớp và thông tin trạng thái, công cụ kiểm tra quảng cáo còn hiển thị nhãn được chỉ định cho các sự kiện tuỳ chỉnh đó trong giao diện webAdMob .

Trong trường hợp không tìm thấy bộ chuyển đổi hoặc không thể khởi chạy, hãy xem bài viết Khắc phục sự cố được phát hiện bằng công cụ kiểm tra quảng cáo để biết thêm thông tin.

Android
iOS

Thử nghiệm đơn vị quảng cáo

Nếu bạn muốn thử nghiệm đơn vị quảng cáo mà không cần phải chuyển đến đơn vị đó trong giao diện người dùng của ứng dụng, thì công cụ kiểm tra quảng cáo sẽ hỗ trợ việc này ngay trên màn hình thông tin chi tiết về đơn vị quảng cáo. Ngoài ra, bạn có thể thử nghiệm nhiều đơn vị quảng cáo cùng một lúc, tải không đồng bộ và xem các yêu cầu quảng cáo thử nghiệm, và thậm chí thực hiện thử nghiệm riêng một nguồn quảng cáo.

Thử nghiệm quảng cáo

Các thử nghiệm quảng cáo của công cụ kiểm tra quảng cáo được nêu trong mục này là một công cụ tuyệt vời để xác minh trải nghiệm quảng cáo cơ bản và xác thực cấu hình dàn xếp khi sử dụng cùng với thử nghiệm riêng một nguồn quảng cáo.

Khi bạn đã sẵn sàng thử nghiệm đơn vị quảng cáo, hãy nhấn vào nút Yêu cầu quảng cáo thử nghiệm ở đầu màn hình công cụ kiểm tra quảng cáo để kích hoạt thử nghiệm quảng cáo trong công cụ kiểm tra quảng cáo. Sau đó, kết quả thử nghiệm sẽ xuất hiện trong nhật ký yêu cầu SDK bên dưới tiêu đề Yêu cầu từ công cụ kiểm tra quảng cáo.

Tìm hiểu cách sử dụng công cụ kiểm tra quảng cáo trong ứng dụng

Thử nghiệm riêng một nguồn quảng cáo

Công cụ kiểm tra quảng cáo có tính năng hạn chế các yêu cầu quảng cáo trong ứng dụng của bạn để chỉ phân phát quảng cáo từ một nguồn quảng cáo dàn xếp kiểu thác nước hoặc bidding . Điều này cho phép bạn xác minh rằng bạn đã triển khai đúng cách bộ chuyển đổi bên thứ ba và nguồn quảng cáo đang phân phát như dự kiến.

Để bật tính năng này, hãy gạt nút chuyển Thử nghiệm riêng một nguồn quảng cáo ở cuối màn hình lên. Thao tác này sẽ hiển thị hộp thoại lựa chọn nguồn quảng cáo sau:

Android
iOS

Bạn phải khởi động SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google rồi mới sử dụng được tính năng thử nghiệm riêng một nguồn quảng cáo.

Sau đó, bạn có thể chọn một nguồn quảng cáo để thử nghiệm. Sau khi bạn chọn một nguồn quảng cáo, màn hình sau sẽ xuất hiện:

Chế độ cài đặt thử nghiệm riêng một nguồn quảng cáo sẽ áp dụng cho mọi yêu cầu quảng cáo trong tương lai mà bạn thực hiện trong cùng một phiên hoạt động. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho bất kỳ quảng cáo nào trước đây được lưu vào bộ nhớ đệm trong phiên hoạt động chưa hiển thị. Bạn nên buộc khởi động lại ứng dụng khi áp dụng thử nghiệm riêng một nguồn quảng cáo để vô hiệu hóa mọi quảng cáo đã lưu vào bộ nhớ đệm có thể phân phát thay vì nguồn quảng cáo nhận yêu cầu mà bạn đã chọn.

Sau khi khởi động lại ứng dụng, tất cả các vị trí đặt đơn vị quảng cáo đều cố gắng chỉ hiển thị quảng cáo từ mạng đã chọn. Khởi chạy công cụ kiểm tra quảng cáo khi một thử nghiệm riêng lẻ nguồn quảng cáo đang hoạt động cho thấy nguồn quảng cáo thử nghiệm đang hoạt động:

Ở chế độ thử nghiệm riêng một nguồn quảng cáo, tất cả yêu cầu quảng cáo đều cố gắng thực hiện bằng nguồn quảng cáo đã chọn, bất kể nguồn quảng cáo đó được định cấu hình để đặt giá thầu hay dàn xếp cho đơn vị quảng cáo được yêu cầu. Nếu nguồn quảng cáo mà bạn đang thử nghiệm không nằm trong quy trình dàn xếp kiểu thác nước cho một đơn vị quảng cáo, thì bạn sẽ nhận được thông báo lỗi "Không thực hiện".

Trong thử nghiệm riêng một nguồn quảng cáo, bạn có thể nhấn vào một đơn vị quảng cáo để xem nhật ký yêu cầu SDK của đơn vị quảng cáo đó. Khi xem nhật ký này, bạn có thể biết liệu nguồn quảng cáo đó có thực hiện những yêu cầu quảng cáo được gửi sau khi bạn bật chế độ thử nghiệm riêng một nguồn quảng cáo hay không. Nếu nguồn quảng cáo không thể tải quảng cáo, một thông báo lỗi sẽ xuất hiện mô tả lỗi đó.

Nếu đã thêm nhiều phiên bản của nguồn quảng cáo được chọn vào một quy trình dàn xếp kiểu thác nước, thì bạn sẽ thấy từng phiên bản của lệnh gọi đến nguồn quảng cáo đó trong thác nước cho đến khi quảng cáo được thực hiện hoặc cho đến khi thác nước kết thúc mà không thực hiện quảng cáo.

Dừng thử nghiệm riêng một nguồn quảng cáo

Để dừng thử nghiệm, hãy gạt nút chuyển sang trạng thái tắt:

Sau đó, một thông báo xác nhận sẽ xuất hiện trên màn hình khởi động lại sau:

Bạn nên buộc khởi động lại ứng dụng sau khi dừng thử nghiệm để vô hiệu hoá mọi quảng cáo đã lưu vào bộ nhớ đệm cho nguồn quảng cáo đã được thử nghiệm.

Sao chép toàn bộ kết quả gỡ lỗi

Công cụ kiểm tra quảng cáo hỗ trợ sao chép một chuỗi JSON chứa toàn bộ kết quả gỡ lỗi từ công cụ, bao gồm cả thông tin chi tiết về ứng dụngAdMob , trạng thái khởi chạy bộ chuyển đổi và kết quả thử nghiệm của tất cả các đơn vị quảng cáo.

Để làm như vậy, hãy nhấn vào biểu tượng ứng dụng 7 lần cho đến khi bạn thấy thông báo Đã sao chép JSON của công cụ kiểm tra quảng cáo vào bảng nhớ tạm.