Method: users.makeAdmin

משתמש יכול להפוך לסופר-אדמין.

בקשת HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}/makeAdmin

כתובת ה-URL כוללת תחביר של קידוד gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
userKey

string

מזהה את המשתמש בבקשת ה-API. הערך יכול להיות כתובת האימייל הראשית של המשתמש, כתובת האימייל החלופית או מזהה המשתמש הייחודי שלו.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של UserMakeAdmin.

גוף התשובה

אם הפעולה מסתיימת בהצלחה, התגובה היא תגובת HTTP גנרית שהפורמט שלה מוגדר בשיטה הזו.

היקפי הרשאה

נדרשת רמת OAuth הבאה:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאה.

ניהול משתמשים

ייצוג JSON
{
  "status": boolean
}
שדות
status

boolean

מציין את סטטוס האדמין של המשתמש.