סקירה כללית בנושא השילוב של ממשק המשתמש ב-Drive

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ממשק המשתמש (Drive) הוא אפליקציה ש-Google מספקת למשתמשי Drive, כדי ליצור, לארגן, לגלות ולשתף תוכן ב-Google Drive. תוכלו לשלב את האפליקציה ב-Drive עם ממשק המשתמש של Drive כדי לנצל את היתרונות של התכונות האלה. אתם יכולים לבצע שני שילובים:

לחצן "חדש" בממשק המשתמש של Drive

הלחצן 'חדש' מאפשר למשתמשים להפעיל באמצעות מסמך חדש אפליקציות בסגנון עורך, כמו Google Docs ו-Google Sheets. איור 1 מציג את הלחצן "חדש" בממשק המשתמש של Drive.

לחצן חדש
איור 1. לחצן "חדש" בממשק המשתמש של Google Drive.

אם אתם רוצים לאפשר למשתמשי ממשק המשתמש של Drive להתקשר לאפליקציה שלכם כדי ליצור קובץ חדש, עליכם לשלב את האפליקציה עם הלחצן "חדש" בממשק המשתמש של Drive.

אפשרות בתפריט "פתיחה באמצעות" של ממשק המשתמש של Drive

כשמשתמש לוחץ לחיצה ימנית על קובץ בממשק המשתמש של Drive, מופיע תפריט הקשר. התפריט הזה כולל פריט 'פתיחה באמצעות' שמאפשר למשתמש לבחור אפליקציה כדי לפתוח אותה. איור 2 מציג את התפריט "פתיחה באמצעות" של ממשק המשתמש של Drive.

פתיחה עם אפשרות בתפריט
איור 1. פריט התפריט 'פתיחה באמצעות' של ממשק המשתמש של Google Drive.

אם אתם רוצים שמשתמשי Drive יוכלו לטעון מסמכים באפליקציה שלכם, עליכם לשלב את האפליקציה בתפריט של 'פתיחה באמצעות' של ממשק המשתמש ב-Drive.

השלב הבא

כדי להבין איך מתחילים את השילוב, מומלץ להמשיך במאמר הגדרת שילוב של ממשק משתמש ב-Drive.