Wypróbuj

Integracja pakietu SDK do reklam mobilnych Google z aplikacją to pierwszy krok do wyświetlania reklam i zarabiania. Po zintegrowaniu pakietu SDK możesz wybrać format reklamy (np. natywną lub reklamę wideo z nagrodą) i wykonać odpowiednie czynności, aby go zaimplementować.

Zanim zaczniesz

Aby przygotować aplikację, wykonaj czynności opisane w poniższych sekcjach.

Wymagania wstępne aplikacji

 • Upewnij się, że plik kompilacji aplikacji zawiera te wartości:

  • Minimalna wersja pakietu SDK: 19 lub nowsza
  • Skompiluj wersję pakietu SDK 33 lub nowszej

Konfiguracja aplikacji

 1. W sekcjach buildscript i allprojects plik build.gradle na poziomie projektu dodaj repozytorium Google Maven i centralne repozytorium Maven:

  buildscript {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
  allprojects {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
 2. Dodaj zależności pakietu SDK do reklam mobilnych Google do pliku Gradle na poziomie modułu (zwykle app/build.gradle):

  dependencies {
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:23.0.0'
  }
  
 3. Dodaj do pliku AndroidManifest.xml aplikacji Ad Manager identyfikator aplikacji zidentyfikowany w interfejsie internetowymAd Manager. Aby to zrobić, dodaj tag <meta-data> za pomocą parametru android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID". Identyfikator aplikacji znajdziesz w Ad Manager interfejsie internetowym. W przypadku android:value wstaw Ad Manager własny identyfikator aplikacji (w cudzysłowie).

  <manifest>
   <application>
    <!-- Sample Ad Manager app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
   </application>
  </manifest>
  

  W rzeczywistej aplikacji zastąp identyfikator przykładowej aplikacji rzeczywistymAd Manager identyfikatorem aplikacji. Możesz użyć przykładowego identyfikatora, jeśli tylko eksperymentujesz z pakietem SDK w aplikacji Hello World.

  Pamiętaj też, że jeśli nie dodasz tagu <meta-data> dokładnie w takiej formie, doprowadzi to do awarii z komunikatem:

  Missing application ID.
  

  (Opcjonalnie) Zadeklaruj uprawnienie AD_ID, aby poprzednie wersje działały z Androidem 13.

  Możesz pominąć ten krok, jeśli Twoja aplikacja korzysta z pakietu SDK do reklam mobilnych Google w wersji 20.4.0 lub nowszej, ponieważ pakiet SDK automatycznie deklaruje uprawnienie com.google.android.gms.permission.AD_ID i ma dostęp do identyfikatora wyświetlania reklam, gdy jest dostępny.

  W przypadku aplikacji, które korzystają z pakietu SDK do reklam mobilnych Google w wersji 20.3.0 lub starszej i są kierowane na Androida 13, musisz dodać w pliku AndroidManifest.xml uprawnienie com.google.android.gms.permission.AD_ID, aby pakiet SDK do reklam mobilnych Google miał dostęp do identyfikatora wyświetlania reklam:

  <manifest>
   <application>
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
  
    <!-- For apps targeting Android 13 or higher & GMA SDK version 20.3.0 or lower -->
    <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID"/>
  
   </application>
  </manifest>
  

  Więcej informacji o deklaracji uprawnień com.google.android.gms.permission.AD_ID, w tym o jej wyłączaniu, znajdziesz w tym artykule o Konsoli Play.

Zainicjowanie pakietu SDK do reklam mobilnych Google

Przed wczytaniem reklam zainicjuj pakiet SDK do reklam mobilnych Google, wywołując metodę MobileAds.initialize().

Ta metoda inicjuje pakiet SDK i wywołuje odbiornik ukończenia po zakończeniu inicjowania pakietu SDK do reklam mobilnych Google i adaptera lub po upływie 30 sekund. Wystarczy to zrobić tylko raz, najlepiej na etapie uruchamiania aplikacji.

Reklamy mogą być wstępnie wczytywane przez pakiet SDK do reklam mobilnych Google lub pakiety SDK partnera zapośredniczenia po zainicjowaniu. Jeśli musisz uzyskać zgodę użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ustaw flagi dotyczące żądań, takie jak setTagForChildDirectedTreatment() lub setTagForUnderAgeOfConsent() albo w inny sposób podejmij odpowiednie działania przed zainicjowaniem pakietu SDK do reklam mobilnych Google.

Oto przykład wywołania metody initialize() w aktywności:

Java

import com.google.android.gms.ads.MobileAds;
import com.google.android.gms.ads.initialization.InitializationStatus;
import com.google.android.gms.ads.initialization.OnInitializationCompleteListener;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);

  MobileAds.initialize(this, new OnInitializationCompleteListener() {
    @Override
    public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {
    }
  });
 }
}

Kotlin

import com.google.android.gms.ads.MobileAds

class MainActivity : AppCompatActivity() {
 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_main)

  MobileAds.initialize(this) {}
 }
}

Wybierz format reklamy

Pakiet SDK do reklam mobilnych Google został zaimportowany i możesz utworzyć reklamę. Ad Manager oferuje wiele różnych formatów reklam, więc możesz wybrać ten, który najlepiej pasuje do Twojej aplikacji.

W jednostkach banerów reklamowych wyświetlane są prostokątne reklamy, które zajmują część układu aplikacji. Mogą one odświeżać się automatycznie po określonym czasie. Oznacza to, że użytkownicy wyświetlają nową reklamę w regularnych odstępach czasu, nawet jeśli są na tym samym ekranie w aplikacji. Jest to również najprostszy format reklamy do wdrożenia.

Wdrożenie banerów reklamowych

Pełnoekranowa

Pełnoekranowe jednostki reklamowe wyświetlają w aplikacji reklamy zajmujące całą stronę. Umieszczaj je w naturalnych przerwach i momentach przejściowych w interfejsie aplikacji, na przykład po ukończeniu poziomu w grze.

Stosowanie reklam pełnoekranowych

Natywna

Reklamy natywne to reklamy, w których możesz dostosować sposób wyświetlania komponentów, takich jak nagłówki i wezwania do działania, w swoich aplikacjach. Samodzielnie określając styl reklamy, możesz utworzyć naturalne, dyskretne prezentacje, które poprawią wrażenia użytkowników.

Google Ad Manager udostępnia 2 sposoby wdrażania reklam natywnych: style natywne i standardowe reklamy natywne w ramach renderowania niestandardowego.

Style natywne powstały z myślą o uproszczeniu implementacji reklam natywnych. To świetny wybór, jeśli dopiero zaczynasz korzystać z tego formatu. Renderowanie niestandardowe zostało zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować swobodę tworzenia prezentacji.

Implementowanie stylów natywnych Implementowanie reklam natywnych (renderowanie niestandardowe)

Otrzymano

Jednostki reklamowe z nagrodą umożliwiają użytkownikom granie w gry, wypełnianie ankiet lub oglądanie filmów, aby zdobywać nagrody w aplikacji, takie jak monety, dodatkowe życia lub punkty. Możesz ustawić różne nagrody w różnych jednostkach reklamowych i określić wartości nagród oraz przedmioty otrzymane przez użytkownika.

Wdrażanie reklam z nagrodą

Reklama pełnoekranowa z nagrodą

Reklama pełnoekranowa z nagrodą to nowy typ formatu reklamy zachęcającej do działania. Umożliwia on oferowanie nagród, takich jak monety lub dodatkowe życia, za reklamy wyświetlane automatycznie podczas naturalnych przejść w aplikacji.

W przeciwieństwie do reklam z nagrodą użytkownicy nie muszą wyrazić zgody na wyświetlenie reklamy pełnoekranowej z nagrodą.

Zamiast prośby o akceptację w reklamach z nagrodą reklamy pełnoekranowe z nagrodą wymagają ekranu z wprowadzeniem z informacją o nagrodzie i możliwością rezygnacji.

Stosowanie reklam pełnoekranowych z nagrodą

Reklama wyświetlana przy otwarciu aplikacji

Reklama przy otwarciu aplikacji to format reklamy, który pojawia się, gdy użytkownicy otwierają aplikację lub do niej wracają. Reklama nakłada się na ekran wczytywania.

Stosowanie reklam wyświetlanych przy otwarciu aplikacji

Dodatkowe materiały

Repozytorium reklam mobilnych Google na GitHubie pokazuje, jak używać różnych formatów reklam dostępnych w ramach tego interfejsu API.