Publikowanie aplikacji Google Chat

Po utworzeniu aplikacji do obsługi czatu możesz ją opublikować, aby była dostępna dla wybranych osób lub grup, wszystkich użytkowników z Twojej organizacji Google Workspace i wszystkich użytkowników Google Chat.

Jak użytkownicy odkrywają aplikacje Google Chat i z nich korzystają

Aby znaleźć aplikacje Google Chat, użytkownicy mogą wykonać dowolną z tych czynności:

  • Wyszukaj i zainstaluj aplikacje do obsługi czatu z Google Chat lub Google Workspace Marketplace.
  • korzystać z aplikacji do obsługi czatu dodanej do pokoju.
  • znaleźć aplikację Google Chat na czacie po tym, jak administrator Google Workspace zainstalował ją w jego imieniu.

Aby zacząć korzystać z aplikacji do obsługi czatu, użytkownicy Google Chat mogą rozpocząć czat w aplikacji Google Chat lub dodać ją do pokoju. Użytkownicy mogą też dodać aplikację Google Chat, za pomocą @wzmianki. Więcej informacji znajdziesz w artykule Korzystanie z aplikacji Google Chat.

Poniższy przykład pokazuje, jak użytkownik dodaje @wzmiankę o aplikacji Google Chat do pokoju:

dodać aplikację Google Chat do pokoju przez wpisanie @ w wiadomości;

Instalowanie aplikacji Google Chat w organizacji Google Workspace

Administratorzy Google Workspace mogą znaleźć aplikacje Google Chat w Google Workspace Marketplace i zainstalować je dla użytkowników w organizacji. Gdy administrator zainstaluje aplikację do obsługi czatu, będzie ona widoczna w panelu czatu użytkowników.

Administratorzy Google Workspace mogą też zarządzać korzystaniem z aplikacji Google Chat i dodawać je do listy dozwolonych w swojej organizacji Google Workspace. Jeśli tworzysz aplikację Google Chat dla organizacji, która korzysta z list dozwolonych, musisz poprosić administratora o dodanie jej do listy dozwolonych, aby użytkownicy mogli ją znaleźć i używać. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zezwalanie użytkownikom na instalowanie aplikacji na czacie.

Wymagania wstępne

Konfigurowanie i publikowanie aplikacji do obsługi czatu przy użyciu konsoli Google Cloud

Aby opublikować aplikację Google Chat i udostępnić ją innym, zwykle musisz wykonać te czynności:

  1. Otwórz stronę konfiguracji interfejsu Chat API w projekcie Google Cloud hostującym aplikację Google Chat, którą chcesz opublikować. W sekcji Widoczność wybierz odpowiednią opcję na podstawie kolumny „Ustawienia Google Chat API” w tej tabeli.

    Przejdź do Google Chat API

  2. Opublikuj aplikację do obsługi czatu za pomocą pakietu SDK Google Workspace Marketplace. Możesz skonfigurować aplikację Google Chat tak, by była dostępna dla użytkowników w Twojej organizacji Google Workspace lub dla wszystkich użytkowników Google Chat. W sekcjach Widoczność aplikacji i Ustawienia instalacji wybierz odpowiednie opcje w kolumnie „Ustawienia pakietu SDK Google Workspace Marketplace” w tej tabeli.

Ustawienia widoczności i publikowania w aplikacji Google Chat

W tabeli poniżej znajdziesz informacje o tym, jak skonfigurować ustawienia interfejsu Google Chat API i pakietu SDK Google Workspace Marketplace w zależności od odbiorców aplikacji Google Chat:

Docelowi użytkownicy aplikacji Ustawienia interfejsu Google Chat API Ustawienia pakietu SDK Google Workspace Marketplace Gdzie jest opublikowana moja aplikacja do obsługi czatu?
Twój mały zespół W ustawieniu Widoczność określ osoby lub Grupy dyskusyjne Google, które mają dostęp do aplikacji Google Chat.

Jeśli Twoje konto Google Workspace wymaga, aby aplikacje do obsługi czatu znajdowały się na liście dozwolonych, możesz określić maksymalnie 5 pojedynczych adresów e-mail (nie można określić grup dyskusyjnych Google).

Nie musisz konfigurować pakietu SDK Google Workspace Marketplace dla swojej aplikacji do obsługi czatu. Członkowie zespołu mogą znaleźć Twoją aplikację Google Chat i z niej korzystać w Google Chat.
Twój duży zespół W ustawieniu Widoczność wskaż osoby lub Grupy dyskusyjne Google, które mają przetestować Twoją aplikację do obsługi czatu.

Po testach opublikuj aplikację Google Chat w swojej organizacji korzystającej z Google Workspace za pomocą ustawień w pakiecie SDK Google Workspace Marketplace.

Ustaw Widoczność aplikacji na Prywatny.

Wybierz Ustawienia instalacji na Osoba fizyczna i administrator.

Każda osoba w Twojej organizacji Google Workspace może znaleźć i zainstalować Twoją aplikację Google Chat w Google Chat oraz wyświetlać ją w Google Workspace Marketplace. Użytkownicy i administratorzy Google Workspace mogą zainstalować Twoją aplikację Google Chat z Marketplace.

Twoja organizacja w Google Workspace W ustawieniu Widoczność wskaż osoby lub Grupy dyskusyjne Google, które mają przetestować Twoją aplikację do obsługi czatu.

Po testach opublikuj aplikację Google Chat w swojej organizacji korzystającej z Google Workspace za pomocą ustawień w pakiecie SDK Google Workspace Marketplace.

Ustaw Widoczność aplikacji na Prywatny.

Wybierz Ustawienia instalacji na Osoba fizyczna i administrator.

Każda osoba w Twojej organizacji Google Workspace może znaleźć i zainstalować Twoją aplikację Google Chat w Google Chat oraz wyświetlać ją w Google Workspace Marketplace. Tylko administratorzy Google Workspace mogą instalować Twoją aplikację Google Chat z Marketplace.

Wszyscy (publiczna aplikacja Google Chat) W ustawieniu Widoczność wskaż osoby lub Grupy dyskusyjne Google, które mają przetestować Twoją aplikację do obsługi czatu.

Po testach opublikuj aplikację Google Chat publicznie za pomocą ustawień w Google Workspace Marketplace.

Ustaw Widoczność aplikacji na Publiczna.

Wybierz w Ustawieniach instalacji opcję Osoba fizyczna i administrator

Każdy użytkownik Google Workspace może znaleźć i zainstalować Twoją aplikację do obsługi czatu w Google Chat oraz wyświetlać ją w Google Workspace Marketplace. Tylko administratorzy Google Workspace mogą instalować Twoją aplikację Google Chat z Marketplace.

Publikowanie aplikacji do obsługi czatu przy użyciu pakietu SDK Google Workspace Marketplace

Przy użyciu pakietu SDK Google Workspace Marketplace możesz wykonywać te czynności:

  • Opublikuj aplikację Google Chat publicznie i pozwól użytkownikom tej aplikacji dodać ją do pokoju.
  • Opublikuj aplikację Google Chat w swojej organizacji korzystającej z Google Workspace.
  • Zadbaj o to, aby aplikacja Google Chat była widoczna dla administratorów Google Workspace, co pozwoli im zainstalować aplikację Google Chat u użytkowników w organizacji. Aby administratorzy Google Workspace mogli Cię zobaczyć, aplikacja Google Chat musi obsługiwać czat.

Gdy aplikacja będzie gotowa do publikacji, przeczytaj artykuły na temat procesu sprawdzania aplikacji i wymagań w Marketplace oraz publikowania aplikacji w Marketplace.