Masz 5 minut? Pomóż nam ulepszyć dokumentację Google Workspace Marketplace, wypełniając krótką ankietę online.

Sprawdzanie aplikacji

Jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja była dostępna publicznie, musimy sprawdzić ją przed opublikowaniem.

Gdy Google sprawdzi Twoją aplikację, otrzymasz e-maila z informacją, czy wymaga ona więcej pracy, czy została zatwierdzona.

 • Jeśli aplikacja wymaga dodatkowych działań – otrzymasz dokument, który zawiera szczegółowe informacje o tym, co wymaga poprawy. Rozwiąż problemy i ponownie prześlij aplikację do sprawdzenia.
 • Jeśli zespół ds. sprawdzania aplikacji zatwierdzi Twoją aplikację, zostanie ona automatycznie opublikowana i otrzymasz e-maila z powiadomieniem.

Czas trwania weryfikacji

Czas trwania weryfikacji zależy od liczby przesłanych niedawno aplikacji i liczby poprawek. Nie jest to niczym niezwykłym, że sprawdzenie witryny zajmuje nam kilka dni.

Najczęstsze przyczyny braku gotowości aplikacji

Weryfikacja OAuth

 • Ekran zgody OAuth jest skonfigurowany nieprawidłowo. Na przykład typ użytkownika jest ustawiony na Wewnętrzny albo stan publikacji jest ustawiony na Testowanie.
 • Aplikacja nie przeszła weryfikacji OAuth.

Informacje o aplikacji

 • Niewłaściwe używanie znaków towarowych Google w nazwie, logo lub opisach aplikacji. Wskazówki znajdziesz we wskazówkach dotyczących marki Google Workspace Marketplace.
 • Linki nie działają lub zawierają nieprawidłowe informacje. Na przykład link do polityki prywatności prowadzi na stronę pomocy dla deweloperów.
 • Zrzuty ekranu i obrazy mają niską jakość lub nie odzwierciedlają dokładnie funkcji aplikacji.

Gotowość aplikacji

 • Aplikacja jest wciąż testowana i nie jest jeszcze gotowa.
 • Aplikacja zawiera błędy lub nie jest w pełni funkcjonalna.

Obszary opinii

Google sprawdza aplikacje zgodnie z tymi wytycznymi. Zanim prześlesz aplikację do sprawdzenia, upewnij się, że jest ona zgodna ze wszystkimi zasadami programu Google Workspace Marketplace.

Integracja aplikacji Kategoria Kryteria
Wszystko Nazwa aplikacji
 • Nie ma innych aplikacji o tej samej nazwie.
 • Nazwa nie zawiera numeru wersji.
 • Nazwa jest taka sama jak nazwa na ekranie zgody OAuth.
 • Nazwa nie jest niejasna ani zbyt ogólna.
 • Nazwa może mieć maksymalnie 50 znaków.
 • (Zalecane) Wielkość liter w nazwie jest rozróżniana.
 • (Zalecane) W nazwie nie ma znaków interpunkcyjnych, a zwłaszcza nawiasów.
Wszystko Informacje o programistach
 • Nazwa i witryna dewelopera prawidłowo opisują informacje o deweloperze i prowadzą do nich.
 • Ze względu na przepisy dotyczące ochrony konsumentów konsumenci z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) muszą być informowani, czy sprzedawca w Google Workspace Marketplace jest przedsiębiorcą lub niebędącym przedsiębiorcą:

  • Przedsiębiorca – osoba działająca w celach związanych z handlem, firmą, rzemiosłem lub zawodem, a także w imieniu przedsiębiorcy.
  • Osoba niebędąca przedsiębiorcą to osoba, która działa w celach niezawodowych.

  Jeśli jej nie określisz, na stronie z informacjami o aplikacji pojawi się stan „Nieokreślony przedsiębiorca”.

Wszystko Opis aplikacji
 • Wszystkie podane linki prowadzą do prawidłowych informacji. Na przykład link do polityki prywatności prowadzi do strony z opisem tej polityki.
 • Jeśli aplikacja korzysta z usługi innej firmy, opis opisuje jej działanie, sposób interakcji z nią oraz opcjonalnie link do odpowiedniej witryny.
 • Krótkie i szczegółowe opisy są łatwe do zrozumienia.
 • Krótki i szczegółowy opis nie są identyczne.
 • (Zalecane) Informacje o cenach są kompletne i dokładne.
 • (Zalecany) Pełny zestaw atrybutów na język (nazwa, krótki opis i szczegółowy opis) jest prawidłowo zdefiniowany bez niezgodności języka.
Wszystko Funkcje
 • Nie ma błędów i wszystkie działania, w tym przypadki skrajne, są w pełni funkcjonalne. Czasami wczytywania zarządza wskaźniki.
 • Aplikacja wyraźnie pokazuje interakcje z interfejsami API Google.
 • Ta aplikacja zapewnia nowe lub rozszerzone funkcje, które nie są odpowiednikami usług Google.
 • Aplikacja nie służy do celów reklamowych ani spamowania.
 • Aplikacja jest w pełni funkcjonalna i nie służy do testowania. Nie jest ona w trakcie tworzenia.
 • Jeśli aplikacja korzysta z funkcji dostępnych dla użytkowników – zarówno płatnych, jak i płatnych – zespół weryfikacyjny Google udostępnia konto testowe w systemie dewelopera.
Wszystko Interfejs użytkownika
 • Aplikacja, w tym jej nazwa, nie używa zasobów marki, znaków towarowych ani treści z elementami marki Google. Zobacz Wskazówki dotyczące budowania marki w Google Workspace Marketplace.
 • Autoryzacja i logowanie się są wymagane tylko raz. Aplikacja używa SSO jednym kliknięciem lub najlepiej jednego kliknięcia.
 • Gdy administrator przyzna uprawnienia do zakresów Oauth 2.0 w domenie, poszczególni użytkownicy nie będą musieli ponownie prosić o uprawnienia.
 • Użytkownicy nie muszą wpisywać danych logowania po zalogowaniu się na swoje konto Google. Aby uzyskać dostęp, najczęściej muszą kliknąć przycisk „Zaloguj się przez Google”.
 • Etykiety przycisków, pozycje w menu, tytuły itp. są używane w spójny, oczywisty i zrozumiały sposób. Na przykład zamiast Tak lub Nie etykiety odnoszą się do nazw działań takich jak Usuń i Anuluj.
 • Jeśli musisz się zalogować, funkcja wylogowania działa prawidłowo. Tokeny są unieważniane, a logowanie można rozpocząć od początku.
 • Opinie zawsze zawierają informacje o działaniach, np. potwierdzenia lub komunikaty o błędach.
 • Nie ma uszkodzonych linków do zdjęć ani niewyraźnych obrazów.
Wszystko Grafika
 • Ikony mają prawidłowy rozmiar, są kwadratowe i mają przezroczyste tło. Zobacz Zasoby graficzne.
 • Ikona poprawnie odzwierciedla nazwę aplikacji lub jej funkcję.
 • Ikona ma kolor (nie jest skalowana w kolorze szarym).
 • Ikona nie korzysta ze znaków towarowych Google.
 • Zrzuty ekranu i obrazy nie są rozmyte, trudne do odczytania ani nieodpowiednie. Reprezentują aplikację dokładnie
 • (Zalecane) Zrzuty ekranu wyraźnie pokazują, jak używać aplikacji i do czego służy.
Wszystko Protokół OAuth
 • Aplikacja przeszła weryfikację OAuth, używa najwęższych zakresów OAuth i wszystkie zakresy są prawidłowo zintegrowane z interfejsami API usług Google.
Aplikacja Google Chat Nazwa
 • Przyciski do komunikacji z aplikacją są dostępne w opisie.
 • Nazwa aplikacji zaczyna się od A–Z (wielkie litery) lub 0–9. Nie może zaczynać się od symbolu.
Aplikacja Google Chat Interfejs użytkownika
 • Aplikacja wysyła nieprostą wiadomość powitalną za każdym razem, gdy użytkownik rozpoczyna czat lub aplikacja zostanie dodana do pokoju. Wiadomość powitalna to nie to samo co polecenie „Pomoc”. Więcej informacji o tworzeniu przydatnej wiadomości powitalnej znajdziesz w artykule o tworzeniu aplikacji do obsługi czatu, które zwiększą komfort użytkowników.
 • Aplikacja obsługuje polecenie „Pomoc” i pomaga użytkownikom w rozpoczęciu korzystania z aplikacji. Więcej informacji o tworzeniu przydatnego komunikatu pomocy znajdziesz w artykule Tworzenie przydatnych aplikacji do obsługi czatu.
 • Aplikacja zawsze odpowiada na czacie w pokoju lub na czacie.
 • Wiadomości muszą być poprawne pod względem pisowni, użycia wielkich liter, interpunkcji i gramatyki. Nie zawierają treści szkodliwych, obraźliwych ani obraźliwych.
 • Wiadomości mają jasne, zwięzłe i spójne formatowanie tekstu i kart zgodnie z wymaganiami Google.
 • Jeśli odpowiedź potrwa dłużej niż 2 sekundy, aplikacja wyśle wiadomość z informacją o opóźnieniu.
 • Aplikacje wysyłające powiadomienia umożliwiają ich wyłączenie.
 • Użytkownicy mogą dodać aplikację do pokoju przy użyciu @wzmianki.
 • Użytkownicy mogą usunąć aplikację z pokoju za pomocą menu Wyświetl użytkownika.
 • Aplikacja wskazuje użytkownikowi wszystko, co jest niezbędne, aby z niej korzystać.
 • Format kart używany przez aplikację spełnia wymagania Google. Zobacz Tworzenie interaktywnych kart.
 • Aplikacja jest dostępna w opcji Znajdź aplikacje w menu Czat.
 • Zewnętrzne adresy URL, z którymi aplikacja wchodzi w interakcję, nie należą do środowiska przejściowego ani programistycznego.
 • @Wzmianki są wymagane w każdej wiadomości skierowanej do aplikacji w pokojach. Jest to jedyny sposób, w jaki aplikacja może zareagować.
 • Jeśli aplikacja Google Chat wyświetla podgląd linków z domeny zewnętrznej:
  • Podgląd linków zawiera odpowiednie, uzupełniające informacje o wiadomości użytkownika. Na przykład wyświetlenie podglądu linku do umowy sprzedaży pozwala dodać informacje dotyczące konta, kwoty i etapu.
  • Deweloper jest powiązany z podaną domeną.

  Więcej informacji znajdziesz w artykule Podgląd linków.

 • (Zalecane) Aby umożliwić administratorom Workspace instalowanie aplikacji w imieniu użytkowników w organizacji, aplikacja musi być w stanie odbierać i wysyłać wiadomości na czacie.
Aplikacja Google Chat Grafika
 • Aplikacja ma rozpoznawalny i wyraźny awatar.
Aplikacja Dysk Google Funkcje
 • Ta aplikacja nie korzysta z rozszerzeń do Chrome, aby obsługiwać kod bezpośrednio na Dysku HTML.
 • Jeśli aplikacja używa zakresów wrażliwych lub zakresów z ograniczeniami, musi przejść weryfikację OAuth. Sprawdź, jak przesłać go do weryfikacji.
 • Jeśli aplikacja używa zakresów z ograniczeniami, musi też przejść ocenę zabezpieczeń. Przeczytaj artykuł Dlaczego potrzebna jest ocena zabezpieczeń.
Aplikacja Dysk Google Interfejs użytkownika
 • Jeśli aplikacja przechowuje pliki na Dysku, użytkownik może wybrać folder, a następnie utworzyć i ponownie wykorzystać folder aplikacji. Dane konfiguracji można przechowywać w folderze danych aplikacji. Aplikacja nie zapisuje plików w folderze Mój dysk użytkownika.
 • Aplikacja przechowuje na Dysku tylko te pliki, które są powiązane z jej udokumentowaną funkcją.
Dodatek do edytora Funkcje
 • Dodatek zawiera oczekiwane i wymagane działania oraz wszystkie narzędzia potrzebne do ukończenia przepływu pracy. Przykład:
  • Jeśli dodatek stosuje styl do całego dokumentu, daje możliwość zastosowania tego stylu tylko do zaznaczonego tekstu.
  • Jeśli dodatek przesyła dane arkuszy kalkulacyjnych do pliku danych usługi internetowej, zawiera link do tego pliku, który ułatwia nawigację.
  • Jeśli dodatek wymaga od użytkownika konta, udostępnia linki lub informacje umożliwiające łatwe utworzenie konta, jeśli użytkownik jeszcze go nie ma.
 • Dodatek zawiera pozycje menu na karcie Dodatki.
 • Nawet jeśli dodatek ma tylko funkcje niestandardowe, zawiera odpowiednią dokumentację.
 • Dodatek używa prawidłowych metod onInstall() i onOpen() do wypełniania menu. Elementy menu wypełniają się po pierwszym zainstalowaniu dodatku i otwieraniu innego pliku. Więcej informacji znajdziesz w artykule Autoryzacja dodatku Edytor.
 • Tryby autoryzacji są skonfigurowane prawidłowo. Zobacz Tryby autoryzacji.
Dodatek do edytora Interfejs użytkownika
 • Dodatek zawiera wszystkie informacje potrzebne do podstawowego zrozumienia usługi i korzystania z niej.
 • Nie jest on zbyt intensywnie używany w kodzie dodatku, ponieważ może to spowodować utratę wydajności dodatku.
 • W miarę możliwości unikaj błędów i poprawnie zarządzaj nimi. Jeśli nie:
  • Komunikaty o błędach są wyświetlane w oknie dialogowym, a nie w alercie JavaScript ani na domyślnym czerwonym pasku. Informują o problemie i opisują, co powinien zrobić użytkownik, aby go rozwiązać.
  • W miarę możliwości, jeśli użytkownik zrobi coś nie tak, pojawi się przycisk, który rozwiąże problem.
  • Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po stylach dodatków.
 • Linki do stron zewnętrznych otwierają się w nowych oknach i są prawidłowe.
 • Dodatek jest intuicyjny i dobrze zaprojektowany. Oznacza to, że:
  • Jasno widać, co i jak należy robić.
  • Dodatek jest dostępny i łatwy do zrozumienia. Unikaj terminów technicznych i żargonu.
  • Przepływy pracy są przejrzyste i łatwo dostępne.
  • Użytkownik i jego treści są maksymalnie bezpieczne.
 • Dodatek jest zgodny z przewodnikiem dotyczącym stylu interfejsu dodatków do edytora i korzysta z pakietu CSS usług dodatkowych do edycji.
 • Dodatek używa tylko jednego niebieskiego działania podstawowego na wyświetlacz.
 • Dodatek wyświetla pojedynczo okno. Nie nakłada się na siebie lub nie otwiera wielu okien jednocześnie.
 • Interfejs dodatku mieści się w odpowiednich miejscach:
  • Tekst i etykiety nie są przycinane tekstem „...”
  • Użytkownik nie musi przewijać treści w pionie.
  • Szerokość treści nie przekracza 300p, więc film nie ma poziomego paska przewijania.
 • Dodatek wymaga potwierdzenia lub wyświetla ostrzeżenia dotyczące wszystkich działań poufnych. Jeśli na przykład dodatek zastąpi całą zawartość arkusza kalkulacyjnego, użytkownik zobaczy ostrzeżenie, zanim wykona czynność, zanim to nastąpi.
  • Zmiany w projekcie mogą rozwiązać takie problemy. Na przykład dodatek do Arkuszy Google importujący dane stwarza ryzyko zastąpienia istniejących treści. Ryzyko można całkowicie usunąć, tworząc arkusz danych jako działanie domyślne.
 • Użytkownicy nie mogą wielokrotnie wywoływać działań podczas wczytywania działania. Możesz na przykład wyłączyć lub ukryć przyciski podczas wczytywania działania.
Dodatek do Google Workspace Nazwa (Dodatki do Kalendarza)
 • Jeśli dodatek używa znaczników calendar.name lub common.name, nazwa w pliku manifestu jest taka sama jak nazwa podana w informacjach o aplikacji.
 • Jeśli dodatek używa calendar.conferenceSolution, nazwa rozwiązania do obsługi rozmów wideo nie zawiera „Kalendarza Google”.
 • (Zalecane): jeśli dodatek używa interfejsu calendar.conferenceSolution, jego nazwa nie przekracza 30 znaków.
Dodatek do Google Workspace Funkcje
 • Dodatek używa widżetów odpowiednich do działania odpowiedniej funkcji. Możesz np. wybrać wartość logiczną za pomocą przełącznika.
 • (Dodatki do Kalendarza)
  • Kalendarze pomocnicze i przekazywanie dostępu są obsługiwane, a jeśli nie są obsługiwane, to płynnie zarządzane. Nie można na przykład utworzyć rozmowy wideo, jeśli podczas tworzenia wydarzenia użytkownik wybierze inny kalendarz, do którego ma uprawnienia do edycji.
  • Wydarzenia cykliczne działają prawidłowo.
  • Jeśli dodatek korzysta z calendar.conferenceSolution, zostanie udostępnione co najmniej jedno rozwiązanie konferencyjne.
  • Jeśli dodatek udostępnia rozwiązania do obsługi rozmów wideo, używane są odpowiednie pola danych rozmów wideo. Na przykład linki do rozmów wideo, numery telefonów, linki SIP, kody dostępu i inne obsługiwane atrybuty używają uporządkowanych danych i nie są podawane w polu uwag.
  • Jeśli dodatek udostępnia rozwiązania do obsługi rozmów wideo, edytuje tylko szczegóły rozmowy wideo – bez innych pól wydarzeń.
  • Jeśli dodatek udostępnia rozwiązania do obsługi rozmów wideo, ich tworzenie zajmie mniej niż 5 sekund.
  Dodatki do Gmaila
  • Jeśli dodatek używa UrlFetchApp lub OpenLinkUrl:
   • URL jest prawidłowy.
   • Adres URL używa protokołu HTTPS, a nie HTTP.
   • Określona jest cała domena.
   • Ścieżka nie jest pusta. Na przykład https://altostrat/ jest w porządku, ale https://altostrat nie.
   • W aplikacji UrlFetchApp nie można używać symboli wieloznacznych.
Dodatek do Google Workspace Interfejs użytkownika
 • Dodatek ma stronę główną. Jeśli Twój dodatek do Google Workspace jest przekonwertowanym dodatkiem do Gmaila, zostanie zastosowana domyślna strona główna.
 • Karta dodatku działa prawidłowo. Nie ma na przykład zduplikowanych kart: przyciski Wstecz, Odśwież i Zaktualizuj działają odpowiednio.
 • Gdy użytkownik zatwierdzi dodatek, wyświetli spersonalizowaną kartę strony głównej, na której powita on przycisk logowania (w razie potrzeby), logo i krótki opis dodatku.
  • Jeśli przycisk logowania jest wywoływany, wyświetlana jest niestandardowa strona logowania od zewnętrznego dostawcy, która wyraźnie informuje, że działa usługa innej firmy niż Google Workspace.
 • Interfejs dodatku mieści się w odpowiednich miejscach:
  • Tekst i etykiety nie są przycinane tekstem „...”
  • Użytkownik nie musi przewijać treści w pionie.
  • Szerokość treści nie przekracza 300p, więc film nie ma poziomego paska przewijania.
 • Nie jest on zbyt intensywnie używany w kodzie dodatku, ponieważ może to spowodować utratę wydajności dodatku.
(Dodatki do Kalendarza)
 • Jeśli dodatek zapewnia rozwiązania do obsługi rozmów wideo, utworzone przez Ciebie konferencje są prawidłowe i wyświetlają się prawidłowo na zewnętrznej stronie internetowej.
Dodatki do Dokumentów
 • Jeśli dodatek wyświetla podgląd linków z domeny zewnętrznej (elementy inteligentne):
  • Podgląd linków oferuje użytkownikowi dodatkowe, uzupełniające informacje. Na przykład wyświetlenie podglądu linku do umowy sprzedaży pozwala dodać informacje dotyczące konta, kwoty i etapu.
  • Deweloper jest powiązany z podaną domeną.

  Więcej informacji znajdziesz w artykule Wyświetlanie podglądu linków z elementami inteligentnymi.

 • (Dodatki do Dysku)
  • Jeśli aplikacja przechowuje pliki na Dysku, użytkownik może wybrać folder, a następnie utworzyć i ponownie wykorzystać folder aplikacji. Dane konfiguracji można przechowywać w folderze danych aplikacji. Aplikacja nie zapisuje plików w folderze Mój dysk użytkownika.
  • Dodatek przechowuje tylko pliki na Dysku, które są powiązane z udokumentowaną funkcją dodatku.
  Dodatki do Gmaila
  • Dodatek nie wspomina o rozszerzeniach przeglądarki Chrome ani nie zawiera linków do nich bez uzasadnienia.
  • Menu Więcej działań zawiera działania uniwersalne, które działają prawidłowo. Na przykład „Wyloguj się”, „Informacje”, „Pomoc” itp.
  Dodatek do Google Workspace Grafika (Dodatki do Kalendarza)
  • Logo rozwiązania do obsługi rozmów wideo to publiczny adres URL. Zobacz Podawanie logo rozwiązań konferencyjnych.
  • Jeśli dodatek używa calendar.conferenceSolution, logo rozwiązania do obsługi rozmów wideo jest zgodne z wymaganiami calendar.logoUrl. Zapoznaj się z zasobem pliku manifestu Kalendarza.
  • Jeśli dodatek używa interfejsu calendar.logoUrl lub common.logoUrl, logo jest takie samo jak ikona na stronie z informacjami o aplikacji.
  • Jeśli dodatek używa parametrów calendar.logoUrl lub common.logoUrl, adres URL logo zaczyna się tak: https://lh3.googleusercontent.com/
  Dodatek do Google Workspace Protokół OAuth (Dodatki do Dysku)
  • (Zalecane) Jeśli chcesz otrzymywać ograniczone metadane, dodatek obejmuje zakres drive.addons.metadata.readonly.
  Aplikacja internetowa Funkcje
  • URL uniwersalnej nawigacji wskazuje aplikację internetową. Sama strona internetowa bez funkcji nie jest uważana za aplikację internetową.