Proces sprawdzania aplikacji i wymagania dotyczące Google Workspace Marketplace

Zanim opublikujesz aplikację w Google Workspace Marketplace, Google sprawdzi ją i jej stronę pod kątem zgodności z wytycznymi Google dotyczącymi wyglądu, treści i stylu.

Gdy Google sprawdzi Twoją aplikację, otrzymasz e-maila z informacją, czy wymaga ona dopracowania, czy została zatwierdzona.

 • Jeśli aplikacja wymaga dodatkowych czynności, otrzymasz dokument z opiniami zawierającymi szczegółowe informacje o tym, co wymaga poprawy. Rozwiąż problemy i ponownie prześlij aplikację do sprawdzenia.
 • Jeśli zespół sprawdzający zatwierdzi Twoją aplikację, zostanie ona automatycznie opublikowana, a Ty otrzymasz e-maila z powiadomieniem.

Zanim prześlesz aplikację do sprawdzenia, upewnij się, że jest ona gotowa do publikacji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Przygotowanie do procesu publikowania.

Czas trwania sprawdzania

Sprawdzanie aplikacji zwykle trwa kilka dni. Czas potrzebny na to sprawdzenie zależy od tych czynników:

 • Ile aplikacji zostało ostatnio przesłanych
 • Ile dodatkowego nakładu pracy potrzebuje Twoja aplikacja

Najczęstsze przyczyny odrzucenia aplikacji

Weryfikacja OAuth:

 • Nieprawidłowa konfiguracja ekranu zgody OAuth. np. typ użytkownika jest ustawiony na Wewnętrzny lub stan publikowania jest ustawiony na Testowanie.
 • Aplikacja nie przeszła weryfikacji OAuth.

Problemy z listą aplikacji:

 • Niewłaściwe użycie znaków towarowych Google w nazwie, logo lub opisie aplikacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj wskazówki dotyczące promowania marki w Google Workspace Marketplace.
 • Linki nie działają lub prowadzą do nieprawidłowych informacji. Na przykład link do polityki prywatności może prowadzić do strony pomocy dla programistów.
 • Zrzuty ekranu i obrazy są niskiej jakości lub nie odzwierciedlają dokładnie funkcji aplikacji.

Gotowość aplikacji:

 • Aplikacja jest nadal testowana i nie jest jeszcze gotowa do publicznego użytku.
 • Aplikacja zawiera błędy lub nie jest w pełni funkcjonalna.

Kryteria sprawdzania

Przed przesłaniem aplikacji do sprawdzenia upewnij się, że spełnia ona wszystkie wymagania i jest zgodna z zasadami programu Google Workspace Marketplace.

Wymagania dla wszystkich aplikacji

Aby śledzić wstępną weryfikację, użyj pól wyboru.

Kategoria Kryteria
Nazwa aplikacji
 • Nie ma innych stron aplikacji o takiej nazwie.
 • Nazwa nie zawiera numeru wersji.
 • Nazwa jest identyczna z nazwą wyświetlaną na ekranie zgody OAuth.
 • Nazwa nie jest niejasna ani zbyt ogólna.
 • Nazwa może mieć maksymalnie 50 znaków.
 • (Zalecane) Nazwa ma wielkość liter jak w nazwie.
 • (Zalecane) Nazwa nie zawiera znaków interpunkcyjnych, zwłaszcza nawiasów.
Informacje o programistach
 • Nazwa dewelopera i witryna dewelopera są zgodne z prawdą, a także wskazują na odpowiednie informacje o deweloperze.
 • Ze względu na przepisy dotyczące ochrony konsumentów konsumenci z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) muszą być informowani, czy sprzedawca w Google Workspace Marketplace jest przedsiębiorcą czy nieprzedsiębiorcą:
  • Przedsiębiorca – przedsiębiorca to osoba, która działa w celach związanych z handlem, firmą, rzemiosłem lub zawodem albo w imieniu przedsiębiorcy lub w jego imieniu.
  • Osoba niebędąca przedsiębiorcą – osoba niebędąca przedsiębiorcą (konsument) to osoba, która działa w celach niezawodowych.

  Jeśli nie określono inaczej, na stronie z informacjami o aplikacji pojawi się komunikat „Stan przedsiębiorcy nieokreślony”.

Opis aplikacji
 • Wszystkie podane linki działają i prowadzą do prawidłowych informacji. Na przykład link do polityki prywatności prowadzi do strony z jej opisem.
 • Jeśli aplikacja wchodzi w interakcję z usługą innej firmy, opis zawiera informacje o tym, co robi ta usługa i w jaki sposób aplikacja korzysta z niej, i opcjonalnie zawiera link do odpowiedniej witryny.
 • Krótkie i szczegółowe opisy są zrozumiałe.
 • Krótki i szczegółowy opis różnią się od siebie.
 • (Zalecane) Informacje o cenach są kompletne i dokładne.
 • (Zalecane) Pełny zestaw atrybutów dla danego języka (nazwa, krótki opis i szczegółowy opis) są poprawnie zdefiniowane bez niezgodności języka.
Funkcje
 • Nie ma oczywistych błędów, a wszystkie działania, w tym przypadki skrajne, są w pełni funkcjonalne. Czasami wczytywania zarządza się za pomocą wskaźników wczytywania.
 • Aplikacja wyraźnie pokazuje interakcje z interfejsami API Google.
 • Aplikacja ma nowe lub rozszerzone funkcje, które nie mają związku z funkcjami dostępnymi w usługach Google.
 • Aplikacja nie jest przeznaczona do celów reklamowych ani wysyłania spamu.
 • Aplikacja jest w pełni funkcjonalna i nie jest przeznaczona do celów testowych – nie jest ona w trakcie opracowywania.
 • Jeśli aplikacja wchodzi w interakcje z funkcjami, które są dostępne dla użytkowników lub użytkowników wersji płatnej, zespół weryfikatorów Google otrzymuje konto testowe w systemie dewelopera.
Interfejs użytkownika
 • Aplikacja, w tym jej nazwa, nie używa zasobów marki, znaków towarowych ani treści z elementami marki Google. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi promowania marki w Google Workspace Marketplace.
 • Autoryzacja i zalogowanie się wymagają tylko raz. Aplikacja używa logowania jednokrotnego włączanego jednym kliknięciem lub w idealnym przypadku logowania jednokrotnego typu zero-click.
 • Gdy administrator przyzna uprawnienia do zakresów OAuth 2.0 w domenie, poszczególni użytkownicy nie będą ponownie proszeni o przyznanie uprawnień zakresu.
 • Użytkownicy nie muszą podawać danych logowania po zalogowaniu się na konto Google. Aby uzyskać dostęp, muszą oni kliknąć przycisk „Zaloguj się przez Google”.
 • Etykiety przycisków, pozycje menu, tytuły i inne elementy aplikacji mają spójne, oczywiste i zrozumiałe warunki. Na przykład zamiast „Tak” lub „Nie” etykiety odnoszą się do nazw działań takich jak Usuń czy Anuluj.
 • Jeśli logowanie jest wymagane, funkcja wylogowywania działa prawidłowo. Tokeny zostaną unieważnione, a logowanie będzie możliwe od początku.
 • W przypadku działań zawsze są wyświetlane opinie, np. potwierdzenie lub komunikaty o błędach.
 • Nie ma uszkodzonych linków do zdjęć ani niewyraźnych obrazów.
Grafika
 • Ikony mają odpowiedni rozmiar, są kwadratowe i mają przezroczyste tło. Patrz Zasoby graficzne.
 • Ikona prawidłowo przedstawia nazwę lub funkcję aplikacji.
 • Ikona jest kolorowa (bez skali szarości).
 • Ikona nie zawiera znaków towarowych Google.
 • Zrzuty ekranu i obrazy nie są rozmyte, trudne do odczytania ani nieodpowiednie. wiernie przedstawiają aplikację.
 • (Zalecane) Zrzuty ekranu wyraźnie pokazują, jak używać aplikacji i do czego służy.
Protokół OAuth
 • Aplikacja przeszła weryfikację OAuth, używa najwęższych dostępnych zakresów OAuth i wszystkie zakresy prawidłowo integrują się z interfejsami API usług Google.

Dodatkowe wymagania w przypadku określonych integracji aplikacji

Wybierz integracje aplikacji uwzględnione w informacjach o aplikacji, aby wyświetlić odpowiednie kryteria oceny. Możesz klikać nazwy kolumn, aby posortować kryteria, np. według kategorii.

Aby śledzić wstępną weryfikację, użyj pól wyboru.

Integracja aplikacji Kategoria Kryteria
Aplikacja Google Chat Nazwa
 • Przyciski do komunikacji z aplikacją są dostępne w opisie.
 • Nazwa aplikacji zaczyna się od A–Z (wielkie litery) lub 0–9. Nie może zaczynać się od symbolu.
Aplikacja Google Chat Interfejs użytkownika
 • Aplikacja wysyła wiadomość powitalną bez pytania za każdym razem, gdy użytkownik rozpocznie czat lub doda aplikację do pokoju. Wiadomość powitalna różni się od polecenia „Pomoc”. Więcej informacji o tym, jak utworzyć dobrą wiadomość powitalną, znajdziesz w artykule o tworzeniu aplikacji do obsługi czatu, które zachwycą użytkowników.
 • Aplikacja obsługuje polecenie „Pomoc” i pomaga użytkownikom rozpocząć korzystanie z aplikacji. Więcej informacji o tworzeniu dobrych komunikatów pomocy znajdziesz w artykule Tworzenie aplikacji Google Chat, które zachęcą użytkowników do ich używania.
 • Aplikacja zawsze odpowiada, gdy jest komunikowana w pokoju lub na czacie.
 • Wiadomości powinny być poprawne pod względem pisowni, użycia wielkich liter, interpunkcji i gramatyki. Wiadomości nie zawierają złośliwych, obraźliwych ani obraźliwych treści.
 • Wiadomości mają jasne, zwięzłe i spójne formatowanie tekstu lub kart, zgodne z wymaganiami Google.
 • Jeśli odpowiedź trwa dłużej niż 2 sekundy, aplikacja wysyła komunikat wyjaśniający opóźnienie.
 • Aplikacje, które wysyłają powiadomienia, umożliwiają użytkownikom ich wyłączanie.
 • Użytkownicy mogą dodać aplikację do pokoju przy użyciu @wzmianki.
 • Użytkownicy mogą usunąć aplikację z pokoju za pomocą menu Wyświetl użytkownika.
 • Aplikacja informuje użytkownika o wszystkim, co jest potrzebne do interakcji z nią.
 • Format kart używany przez aplikację spełnia wymagania Google. Zobacz Tworzenie kart interaktywnych.
 • Aplikacja jest dostępna po kliknięciu opcji Znajdź aplikacje w menu Google Chat.
 • Zewnętrzne adresy URL, z którymi aplikacja wchodzi w interakcję, nie należą do środowiska testowego ani programistycznego.
 • @Wzmianka jest wymagana w każdej wiadomości skierowanej do aplikacji w pokojach. Tylko w ten sposób aplikacja wie, że musi odpowiedzieć.
 • Jeśli w aplikacji Google Chat są linki z domeny innej firmy:
  • Podgląd linków wyświetla trafne, uzupełniające informacje odnoszące się do wiadomości dla użytkowników. Na przykład wyświetlenie podglądu linku do umowy sprzedaży spowoduje dodanie informacji takich jak konto, kwota i etap.
  • Deweloper jest powiązany z domeną, której dotyczy podgląd.

  Więcej informacji znajdziesz w artykule Podgląd linków.

 • (Zalecane) Aby umożliwić administratorom Workspace instalowanie Twojej aplikacji w imieniu użytkowników w organizacji, aplikacja musi mieć możliwość odbierania i wysyłania wiadomości na czacie.
Aplikacja Google Chat Grafika
 • Aplikacja ma rozpoznawalny i wyraźny awatar.
Aplikacja Dysk Google Funkcje
 • Aplikacja nie korzysta z rozszerzeń do przeglądarki Chrome, aby oferować funkcje poprzez bezpośrednie sterowanie kodem HTML Dysku.
 • Jeśli Twoja aplikacja używa zakresów wrażliwych lub zakresów z ograniczeniami, musi przejść weryfikację OAuth. Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak przesłać konto do weryfikacji.
 • Jeśli Twoja aplikacja używa zakresów z ograniczeniami, musi też zostać poddana ocenie zabezpieczeń. Przeczytaj artykuł Dlaczego potrzebna jest ocena bezpieczeństwa.
Aplikacja Dysk Google Interfejs użytkownika
 • Jeśli aplikacja przechowuje pliki na Dysku, umożliwia użytkownikom wybranie folderu lub utworzenie i ponowne wykorzystanie folderu aplikacji. Dane konfiguracji można przechowywać w folderze danych aplikacji. Aplikacja nie zapisuje plików w folderze Mój dysk użytkownika.
 • Aplikacja przechowuje na Dysku tylko pliki powiązane z udokumentowanymi funkcjami aplikacji.
Dodatek do edytora Funkcje
 • Dodatek zawiera wszystkie oczekiwane i wymagane działania potrzebne do ukończenia przepływu pracy. Przykład:
  • Jeśli dodatek stosuje styl do całego dokumentu, umożliwia zastosowanie stylu tylko do zaznaczonego tekstu.
  • Jeśli dodatek przesyła dane z arkusza kalkulacyjnego do pliku danych usługi internetowej, zawiera link do tego pliku danych, który ułatwia nawigację.
  • Jeśli dodatek wymaga, aby użytkownik miał konto, udostępnia linki lub informacje ułatwiające jego utworzenie.
 • Na karcie Dodatki dodatek zawiera pozycje menu.
 • Nawet jeśli dodatek jest tylko funkcjami niestandardowymi, nadal zawiera odpowiednią dokumentację.
 • Dodatek prawidłowo używa właściwości onInstall() i onOpen() do wypełnienia menu. Pozycje menu są wypełniane przy pierwszej instalacji dodatku i po otwarciu innego pliku. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat autoryzacji dodatku Edytor.
 • Tryby autoryzacji są prawidłowo skonfigurowane. Zobacz Tryby autoryzacji.
Dodatek do edytora Interfejs użytkownika
 • Dodatek zawiera wszystkie informacje niezbędne do zrozumienia usługi i sposobu jej używania.
 • Kod dodatku nie używa zbyt wielu bibliotek, ponieważ biblioteki mogą obniżać wydajność dodatku.
 • O ile to możliwe, unika się błędów i zarządzamy nimi prawidłowo, jeśli nie:
  • Komunikaty o błędach są wyświetlane w oknie dialogowym, a nie w alercie JavaScriptu ani na domyślnym czerwonym pasku. Informują o problemie i przystępnie wyjaśniają, co użytkownik musi zrobić, aby go rozwiązać.
  • Jeśli to możliwe, jeśli użytkownik robi coś niewłaściwie, wyświetlany jest przycisk naprawiający problem.
  • Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po stylu dodatków.
 • Linki do stron zewnętrznych otwierają się w nowych oknach i są prawidłowe.
 • Dodatek jest intuicyjny i dobrze zaprojektowany. Oznacza to, że:
  • Wiadomo, co i jak należy zrobić.
  • Dodatek jest przystępny i prosty do zrozumienia. Nie używaj terminów technicznych ani żargonu.
  • Przepływy pracy są przejrzyste i w miarę możliwości ułatwione.
  • Użytkownik i jego treści są maksymalnie bezpieczne.
 • Dodatek jest zgodny ze wskazówkami dotyczącymi dodatków do edytora i korzysta z pakietu CSS dla dodatków do edytora.
 • Dodatek używa tylko jednego niebieskiego działania głównego na wyświetlacz.
 • Dodatek wyświetla się pojedynczo. Nie nakłada się na siebie lub może mieć otwartych wiele okien jednocześnie.
 • Interfejs dodatku płynnie dopasowuje się do przydzielonego miejsca:
  • Tekst i etykiety nie są obcięte znakiem „...”.
  • Użytkownik nie musi często przewijać strony w pionie
  • Szerokość treści nie przekracza 300p, dzięki czemu nie pojawia się poziomy pasek przewijania.
 • Dodatek wymaga potwierdzenia lub wyświetla ostrzeżenia w przypadku wszystkich działań związanych z poufnymi danymi. Jeśli na przykład dodatek zamierza zastąpić całą zawartość arkusza kalkulacyjnego, użytkownik otrzyma ostrzeżenie i potwierdza działanie, zanim to nastąpi.

  Możesz uniknąć tego wymogu, zmieniając projekt. Na przykład dodatek do Arkuszy Google, który importuje dane, stwarza ryzyko zastąpienia istniejącej treści. Możesz wyeliminować to ryzyko, tworząc arkusz na dane jako działanie domyślne.

 • Podczas wczytywania działania użytkownicy nie mogą wielokrotnie go aktywować. Na przykład podczas wczytywania działania przyciski są wyłączone lub ukryte.
Dodatek do Google Workspace Nazwa

Dodatki do Kalendarza

 • Jeśli dodatek używa calendar.name lub common.name, nazwa w pliku manifestu jest taka sama jak nazwa podana w informacjach o aplikacji.
 • Jeśli dodatek używa calendar.conferenceSolution, nazwa rozwiązania do obsługi rozmów wideo nie będzie zawierać „Kalendarza Google”.
 • (Zalecane) Jeśli dodatek używa calendar.conferenceSolution, nazwa rozwiązania do obsługi konferencji nie przekracza 30 znaków.
Dodatek do Google Workspace Funkcje
 • Dodatek korzysta z odpowiednich widżetów odpowiednich dla danej funkcji. Możesz na przykład wybrać wartość logiczną za pomocą przełącznika.

Dodatki do Kalendarza

 • Kalendarze pomocnicze i przekazywanie dostępu są obsługiwane, a jeśli nie są obsługiwane, zarządzane w sposób płynny. Na przykład utworzenie konferencji nie zakończy się niepowodzeniem, jeśli podczas tworzenia wydarzenia użytkownik wybierze inny kalendarz, do którego ma uprawnienia do edycji.
 • Wydarzenia cykliczne działają prawidłowo.
 • Jeśli dodatek używa calendar.conferenceSolution, udostępnione jest co najmniej jedno rozwiązanie do obsługi rozmów wideo.
 • Jeśli dodatek oferuje rozwiązania do prowadzenia rozmów wideo, używane są odpowiednie pola danych rozmów wideo. Na przykład linki do rozmów wideo, numery telefonów, linki SIP, kody dostępu i inne obsługiwane atrybuty korzystają z pól uporządkowanych danych i nie są wymienione w polu uwag.
 • Jeśli dodatek udostępnia rozwiązania do prowadzenia rozmów wideo, edytuje tylko szczegóły rozmowy, a nie inne pola wydarzenia.
 • Jeśli dodatek udostępnia rozwiązania do prowadzenia rozmów wideo, utworzenie rozmowy zajmie mniej niż 5 sekund.

Dodatki do Gmaila

Jeśli dodatek używa UrlFetchApp lub OpenLinkUrl:

 • Adres URL jest prawidłowy.
 • Adres URL używa protokołu HTTPS, a nie HTTP.
 • Określono pełną domenę.
 • Ścieżka nie jest pusta. Na przykład właściwość https://altostrat/ jest prawidłowa, ale https://altostrat już nie.
 • W języku UrlFetchApp nie można używać symboli wieloznacznych.
Dodatek do Google Workspace Interfejs użytkownika
 • Dodatek ma stronę główną. Jeśli dodatek do Google Workspace jest przekonwertowanym dodatkiem do Gmaila, zostanie zastosowana domyślna strona główna.
 • Karta dodatku działa prawidłowo. Na przykład nie ma zduplikowanych kart, a przyciski Wstecz, Odśwież i zaktualizuj działają odpowiednio.
 • Gdy użytkownik autoryzuje dodatek, wyświetla dostosowaną kartę główną, aby powitać użytkownika wraz z przyciskiem logowania (w razie potrzeby), logo i krótkim opisem dodatku.
  • W przypadku kliknięcia przycisku logowania zobaczysz dostosowaną stronę logowania od dostawcy zewnętrznego, który wyraźnie wskazuje, że poza Google Workspace działa usługa innej firmy.
 • Interfejs dodatku płynnie dopasowuje się do przydzielonego miejsca:
  • Tekst i etykiety nie są ucinane znakiem „...”.
  • Użytkownik nie musi często przewijać strony w pionie.
  • Szerokość treści nie przekracza 300p, dzięki czemu nie zawiera ona poziomego paska przewijania.
 • Kod dodatku nie używa zbyt wielu bibliotek, ponieważ biblioteki mogą obniżać wydajność dodatku.

Dodatki do Kalendarza

 • Jeśli dodatek oferuje rozwiązania do prowadzenia rozmów wideo, utworzone rozmowy wideo są prawidłowe i wyświetlają się prawidłowo na stronie rozmów wideo innej firmy.

Dodatki do Dokumentów

Jeśli dodatek wyświetla podgląd linków z domeny innej firmy (elementy inteligentne):

 • Podgląd linków zapewnia użytkownikowi trafne, dodatkowe informacje. Na przykład wyświetlenie podglądu linku do umowy sprzedaży spowoduje dodanie informacji takich jak konto, kwota i etap.
 • Deweloper jest powiązany z domeną, której dotyczy podgląd.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Wyświetlanie podglądu linków za pomocą elementów inteligentnych.

Dodatki do Dysku

 • Jeśli aplikacja przechowuje pliki na Dysku, umożliwia użytkownikom wybranie folderu lub utworzenie i ponowne wykorzystanie folderu aplikacji. Dane konfiguracji można przechowywać w folderze danych aplikacji. Aplikacja nie zapisuje plików w folderze Mój dysk użytkownika.
 • Dodatek przechowuje na Dysku tylko te pliki, które są powiązane z udokumentowanymi funkcjami dodatku.

Dodatki do Gmaila

 • Dodatek nie wspomina o rozszerzeniach do przeglądarki Chrome ani nie prowadzi do nich linków bez uzasadnienia.
 • Menu Więcej działań zawiera uniwersalne działania, które działają prawidłowo. Na przykład Wyloguj się, Informacje, Pomoc itp.
Dodatek do Google Workspace Grafika

Dodatki do Kalendarza

 • Logo rozwiązania do obsługi rozmów wideo jest publicznym adresem URL. Zobacz Dodawanie logo rozwiązań do obsługi konferencji.
 • Jeśli dodatek używa calendar.conferenceSolution, logo rozwiązania konferencyjnego jest zgodne z wymaganiami calendar.logoUrl. Zobacz Zasób manifestu Kalendarza.
 • Jeśli dodatek używa calendar.logoUrl lub common.logoUrl, logo jest takie samo jak ikona podana w informacjach o aplikacji.
 • Jeśli dodatek używa calendar.logoUrl lub common.logoUrl, adres URL logo zaczyna się tak: https://lh3.googleusercontent.com/
Dodatek do Google Workspace Protokół OAuth

Dodatki do Dysku

 • (Zalecane) Jeśli chcesz otrzymywać ograniczone metadane, dodatek zawiera zakres drive.addons.metadata.readonly.
Aplikacja internetowa Funkcje
 • URL uniwersalnej nawigacji wskazuje aplikację internetową. Prosta strona internetowa, która nie ma żadnych funkcji, nie jest uznawana za aplikację internetową.