Wskazówki dotyczące promowania marki w Google Workspace Marketplace

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2022 r.

Na tej stronie znajdziesz wytyczne korzystania ze znaków towarowych Google, które warto wziąć pod uwagę podczas nazywania i opisania rozszerzenia. Wykorzystanie znaków towarowych Google zawsze podlega Pozwoleniom od Google.

Używanie plakietki Google Workspace Marketplace

Aby promować swoją aplikację z Google Workspace Marketplace, możesz dodać plakietkę HTML do zasobów marketingu internetowego. Przeczytaj artykuł Tworzenie plakietki na potrzeby promowania aplikacji.

Wybór nazwy i opisu aplikacji lub dewelopera

Nie używaj żadnych znaków towarowych Google ani innych łudząco podobnych znaków jako nazwy rozszerzenia lub firmy.

Zalecane działanie: określ w opisie, czy aplikacja została stworzona z myślą o korzystaniu z produktu Google, i zawiera znak towarowy.
Karta renderowana natywnie

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Twój produkt jest zgodny z usługą Google, możesz odnieść się do tej usługi Google, używając przed znakiem towarowym wyrażenia „do”, „do użytku z” lub „zgodny z” oraz w tytule zgłoszenia, jak pokazano poniżej. W takich przypadkach umieść symbol TM ze znakiem towarowym Google. Przykład: „dla GmailaTM”.

Zalecane działanie: określ w opisie, czy aplikacja została stworzona z myślą o korzystaniu z produktu Google, i zawiera znak towarowy.

Używanie logo Google

Nie używaj w swojej aplikacji elementów marki Google ani zmodyfikowanych wersji elementów marki Google.

Zalecane działanie: określ w opisie, czy aplikacja została stworzona z myślą o korzystaniu z produktu Google, i zawiera znak towarowy.
Karta renderowana natywnie
Karta renderowana natywnie
Karta renderowana natywnie

Korzystanie ze zrzutów ekranu

W celach ilustracyjnych lub informacyjnych można używać standardowych, niezmienionych zrzutów ekranu usług Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Uprawnienia Google.

Podawanie prawidłowych atrybucji

Podaj Google odpowiednie informacje o każdym użyciu znaków towarowych w nazwie aplikacji lub opisie. Przykład:

  • narzędzie zwiększające produktywność w Google ChatTM
  • Google ChatTM jest znakiem towarowym firmy Google LLC.