Wyłączanie i usuwanie aplikacji Google Chat

Jeśli nie chcesz, aby Twoja aplikacja Google Chat była dostępna dla użytkowników, możesz ją wyłączyć, cofnąć jej publikację w Google Workspace Marketplace lub usunąć projekt Google Cloud powiązany z aplikacją.

Wyłączanie aplikacji Google Chat

Aby wyłączyć aplikację Google Chat, zaktualizuj jej stan w konsoli Google Cloud. Zmiany te zaczną obowiązywać od razu. Gdy wyłączysz aplikację Google Chat, nie będzie ona już dostępna dla użytkowników Google Chat, ale nadal będzie można ją znaleźć. Aplikacja Google Chat będzie widoczna w trybie offline. Aplikacja Google Chat będzie nadal dostępna w Google Workspace Marketplace, ale nowi użytkownicy nie będą mogli jej zainstalować.

Aby wyłączyć aplikację Google Chat:

  1. W konsoli Google Cloud kliknij Menu > Interfejsy API i usługi > Włączone interfejsy API i usługi > Google Chat API > Konfiguracja.

    Otwórz konfigurację

  2. W sekcji Stan aplikacji wybierz Wyłączona.

  3. Kliknij Zapisz.

Jeśli nie chcesz, aby użytkownicy mogli znaleźć Twoją aplikację do obsługi czatu, cofnij publikację aplikacji w Google Workspace Marketplace.

Jeśli chcesz ponownie włączyć aplikację Google Chat, zmień stan na Aktywna – dostępna dla użytkowników. Użytkownicy, którzy wcześniej zainstalowali taką aplikację, odzyskują do niej dostęp.

Wycofywanie publikacji aplikacji z Google Workspace Marketplace

Jeśli Twoja aplikacja do obsługi czatu została opublikowana w Google Workspace Marketplace i nie chcesz, aby była widoczna publicznie, dostępna w Twojej domenie lub dla administratorów Google Workspace, przeczytaj artykuł Wycofywanie publikacji informacji o aplikacji. Po cofnięciu publikacji informacje o aplikacji nie będą już widoczne w Google Workspace Marketplace ani w Google Chat, a użytkownicy, którzy ją zainstalowali, nie będą już mieli do niej dostępu. Aplikacja jest nadal dostępna dla wszystkich osób wymienionych w sekcji Widoczność na karcie Konfiguracja interfejsu Google Chat API w konsoli Google Cloud.

Jeśli ponownie opublikujesz aplikację, użytkownicy, którzy ją wcześniej zainstalowali, odzyskają do niej dostęp.

Usuwanie projektu Cloud

Aby trwale usunąć aplikację Google Chat, usuń projekt Google Cloud powiązany z Twoją aplikacją. Nie musisz najpierw cofać publikacji aplikacji Google Chat w Google Workspace Marketplace ani wyłączać aplikacji Google Chat. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wyłączanie (usuwanie) projektów.

Projekt Cloud i aplikacja Google Chat nie nadają się do użytku i są trwale usuwane po 30 dniach.