Testowanie funkcji interaktywnych w aplikacjach Google Chat

Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować i zainstalować wersję testową aplikacji Google Chat, aby móc wypróbować funkcje interaktywne, takie jak polecenia po ukośniku, wiadomości bezpośrednie i podglądy linków, przed udostępnieniem ich użytkownikom.

Testując aplikację Google Chat, możesz się upewnić, że spełnia ona oczekiwania użytkowników i działa zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli publikujesz aplikację do obsługi czatu publicznie, testowanie pomaga też upewnić się, że spełnia ona wymagania dotyczące umieszczenia jej w Google Workspace Marketplace.

Aby bezpiecznie testować aplikację na każdym etapie cyklu życia, zalecamy skonfigurowanie osobnych środowisk do programowania, testowania i produkcji. W każdym środowisku należy utworzyć i wdrożyć inną aplikację Google Chat. Więcej informacji o konfigurowaniu środowisk znajdziesz w artykule Tworzenie wdrożeń aplikacji Google Chat i zarządzanie nimi.

Wymagania wstępne

 • Musisz włączyć funkcje interaktywne w aplikacji Google Chat, a aplikacja Google Chat musi być w stanie odbierać wiadomości 1:1 i dołączać do pokoi lub rozmów grupowych. Możesz zmienić te ustawienia na stronie Konfiguracje interfejsu Chat API w konsoli Google Cloud. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w artykule Odbieranie interakcji w aplikacji Google Chat i odpowiadanie na nie.
 • Aby przyznać dostęp do aplikacji Google Chat na potrzeby testów:

Dodaj zaufanych testerów

W przypadku interaktywnych aplikacji do obsługi czatu interfejs Chat API umożliwia udostępnianie aplikacji do obsługi czatu określonym osobom w organizacji Google Workspace. Określone przez Ciebie osoby mogą dodać aplikację Google Chat do pokoju i przetestować jej funkcje, zanim opublikujesz ją w Marketplace.

Aby przetestować własną aplikację do obsługi czatu, musisz dodać siebie jako zaufanego testera. Więcej informacji o ustawieniach widoczności znajdziesz w artykule Ustawienia widoczności i publikowania w aplikacji Google Chat.

Aby udostępnić testową aplikację Google Chat sobie i innym osobom w organizacji, wykonaj te czynności:

 1. W konsoli Google Cloud otwórz stronę Google Chat API:

  Otwórz stronę interfejsu Google Chat API

 2. Kliknij kartę Configuration (Konfiguracja).
 3. Kliknij Funkcje interaktywne > Widoczność, a potem wybierz Udostępnij tę aplikację Google Chat określonym osobom i grupom w organizacji GOOGLE_WORKSPACE_ORGANIZATION, gdzie GOOGLE_WORKSPACE_ORGANIZATION to nazwa Twojej organizacji.
 4. W polu, które pojawi się po zaznaczeniu pola wyboru, wpisz rozdzielone przecinkami adresy e-mail osób lub grup dyskusyjnych Google, które mają mieć dostęp do Twojej aplikacji do obsługi czatu. Aby przetestować własną aplikację do obsługi czatu, wpisz adres e-mail, którego używasz do korzystania z Google Chat.
 5. Kliknij Zapisz.

Dodawanie aplikacji Google Chat do pokoi

Aby zacząć testować funkcje interaktywne, musisz dodać aplikację Google Chat do co najmniej 1 pokoju, np. czatu, czatu grupowego lub pokoju nazwanego. Jeśli nie dodasz wszystkich użytkowników w pokoju jako zaufanych testerów, będą oni mogli widzieć aplikację Google Chat w pokoju, ale nie będą mogli bezpośrednio z niej korzystać.

Nieopublikowane aplikacje do obsługi czatu nie są widoczne w wynikach wyszukiwania w Google Workspace Marketplace. Aby znaleźć nieopublikowane aplikacje Google Chat, wyszukaj aplikację Google Chat, znajdź ją w sekcji Narzędzia Google Workspace podczas tworzenia wiadomości lub dodaj @wzmiankę o aplikacji Google Chat w wiadomości.

Aby dodać aplikację Google Chat do pokoju:

 1. Otwórz Google Chat na koncie Google Workspace podanym podczas dodawania siebie jako zaufanego testera.

  Otwórz Google Chat

 2. Aby rozpocząć czat w aplikacji Google Chat, wykonaj te czynności:
  1. Kliknij Nowy czat.
  2. W polu Dodaj co najmniej 1 osobę wpisz nazwę aplikacji do obsługi czatu.
  3. W wynikach wybierz swoją aplikację do obsługi czatu. Otworzy się czat.
 3. Aby dodać aplikację Google Chat do istniejącego pokoju, wykonaj te czynności:
  1. W sekcji Pokoje kliknij nazwę pokoju.
  2. W polu nowej wiadomości w pokoju czatu wpisz @ i nazwę aplikacji do obsługi czatu. Wybierz swoją aplikację z listy wyników.
  3. Naciśnij Enter lub kliknij Wyślij.
  4. Jeśli pojawi się okno z nazwą pokoju Dodaj do, kliknij Dodaj do pokoju. Twoja wiadomość ze @wzmianką zostanie opublikowana w pokoju czatu. Pojawi się też informacja o dodaniu aplikacji Google Chat do pokoju.

Możesz teraz przetestować aplikację Google Chat w pokoju.

Sprawdź i przetestuj swoją aplikację do obsługi czatu dostępną w Google Workspace Marketplace

Podczas testowania aplikacji do obsługi czatu zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami, a potem zaloguj się i napraw ewentualne błędy. Informacje o błędach i ich rozwiązania znajdziesz w artykule Rozwiązywanie problemów z błędami w Google Chat i ich naprawianie.

Jeśli chcesz opublikować aplikację do obsługi czatu publicznie w Google Workspace Marketplace, musisz przesłać ją do sprawdzenia. Google sprawdza Twoją aplikację Google Chat pod kątem zgodności ze wszystkimi wymaganiami Marketplace. Więcej informacji o procesie i wymaganiach znajdziesz w artykule Proces sprawdzania aplikacji i wymagania Google Workspace Marketplace.