Rozszerzanie możliwości Dysku za pomocą dodatków do Google Workspace

Dysk Google to rozwiązanie do przechowywania plików Google Workspace i innych danych użytkowników działające w chmurze. Zarządzanie danymi na Dysku może być czasochłonne.

Aby zaoszczędzić czas i wysiłek użytkowników, możesz rozszerzyć Dysk Google o dodatki do Google Workspace. Podczas tworzenia dodatku do Google Workspace możesz zdefiniować niestandardowe interfejsy wstawiane bezpośrednio na Dysk Google dokładnie tam, gdzie użytkownik ich potrzebuje. Te interfejsy pomagają zautomatyzować zadania na Dysku, prezentować użytkownikowi dodatkowe informacje i umożliwiać korzystanie z systemu innej firmy bez konieczności przełączania się na nową kartę przeglądarki.

Dodatki do Google Workspace mogą definiować na Dysku Google te rodzaje rozszerzeń:

  • Strony główne niekontekstowe
  • Interfejsy kontekstowe wyświetlane, gdy użytkownicy wybierają elementy w interfejsie Dysku Google.

Zobacz, co potrafisz

Dodatki do Google Workspace tworzy się za pomocą Apps Script, a ich interfejsów definiuje się za pomocą usługi kart Apps Script. Omówienie znajdziesz w artykule Tworzenie dodatków do Google Workspace. Działanie dodatku Google Workspace konfiguruje się za pomocą pliku manifestu, który zawiera sekcje dotyczące Dysku.

Podczas konfigurowania dodatku do Google Workspace w celu rozszerzenia jego możliwości musisz wybrać interfejsy, które chcesz dla niego utworzyć i jakie działania może on wykonywać. Więcej informacji znajdziesz w tych przewodnikach: