Genel etkinlik verileri

Aşağıda, farklı etkinlik türlerinde sık kullanılan etkinlik verileri verilmiştir. Bu değerler Etkinlik Verileri değişkeni veya getEventData API kullanılarak alınabilir.

Parametre Tür Örnek Açıklama
client_id string ABC_123 Belirli bir kullanıcıyı, cihazı veya tarayıcı örneğini anonim olarak tanımlayan rastgele kimlik.
currency string USD Etkinlikle ilişkili satın alma işleminin veya öğelerin 3 harfli ISO_4217 biçiminde belirtilen para birimi.
event_name string purchase Etkinliğin adı.
ip_geçersiz kılma string 1.2.3.4 Kullanıcının IPv4 veya IPv6 biçimindeki IP adresi.
dil string en_us ISO 639-1'e uygun istemci dili.
sayfa_kodlama string UTF-8 Sayfanın metin kodlaması.
sayfa_anamakineadı string example.com page_location sitesinin ana makine adı bölümü.
page_location string https://example.com Sayfanın tam doküman URL'si.
page_path string /path/to/page page_location öğesinin yol bölümü.
page_referrer string https://www.google.com Kullanıcıyı etkinliğin gerçekleştiği sayfaya yönlendiren sayfanın tam URL'si. Bu, sunucu kapsayıcısına gelen istekte Yönlendiren üstbilgisinin değeri değildir.
page_title string Ana sayfa Sayfanın başlığı.
screen_resolution string 1024x768 Kullanıcının cihazı için toplam ekran çözünürlüğü. (genişlik olarak genişlik).
kullanıcı_aracısı string İstemcinin kullanıcı aracısı.
kullanici_veri.e-posta_adresi string foo@example.com Kullanıcının e-posta adresi.
kullanıcı_verileri.telefon_numarası string +15551234567 Kullanıcının telefon numarası.
kullanıcı_verileri.adresi.ilk_adı string Jale Kullanıcının adı.
kullanici_verisi.adresi.sadi_adi string Yılmaz Kullanıcının soyadı.
kullanici_veri.adresi.sokak string Sıçan 123 Kullanıcının adresinin bulunduğu sokak ve numara.
kullanıcı_verisi.adresi.şehir string Kasaba Kullanıcının adresinin bulunduğu şehir.
kullanici_veri.adresi.bölge string CA Kullanıcının adresi için eyalet veya idari bölge.
kullanici_veri.adresi.posta_kodu string 54321 Kullanıcının adresinin posta kodu.
kullanici_verisi.adresi.ülkesi string ABD Kullanıcının adresi için ülke kodu.
user_id string Site sahibi/kitaplık kullanıcısı tarafından sağlanan bir kullanıcı için bilinen bir tanımlayıcı olması amaçlanan rastgele kimlik.
value number 10 Gerçekleşen etkinliğin parasal değeri.
görüntü alanı_boyutu string 725x345 İçerik penceresinin boyutu. Genellikle ekran çözünürlüğünden daha küçüktür. (genişlik olarak genişlik).