Sık kullanılan etkinlik verileri

Aşağıda, farklı etkinlik türlerinde yaygın olarak görülen etkinlik verileri verilmiştir. Bu değerler, Etkinlik Verileri değişkeni veya getEventData API kullanılarak alınabilir.

Parametre Type Örnek Açıklama
client_id string ABC_123 Belirli bir kullanıcıyı, cihazı veya tarayıcı örneğini anonim olarak tanımlayan rastgele kimlik.
currency string USD Satın alma işlemiyle veya etkinlikle ilişkili öğelerin, 3 harfli ISO_4217 biçiminde para birimi.
event_name string purchase Etkinliğin adı.
ip_geçersiz kılma string 1.2.3.4 Kullanıcının IPv4 veya IPv6 biçiminde IP adresi.
language string en_us ISO 639-1'de istemcinin dili.
sayfa_kodlaması string UTF-8 Sayfanın metin kodlaması.
page_hostname string example.com page_location öğesinin ana makine adı bölümü.
page_location string https://example.com Sayfanın tam doküman URL'si.
page_path string /path/to/page page_location öğesinin yol bölümü.
page_referrer string https://www.google.com Etkinliğin gerçekleştiği sayfaya kullanıcıyı yönlendiren sayfanın tam URL'si. Bu, sunucu kapsayıcısına gelen istekteki Yönlendiren başlığının değeri değildir.
page_title string Ana sayfa Sayfanın başlığı.
screen_resolution string 1024x768 Kullanıcının cihazının toplam ekran çözünürlüğü. (genişlik/genişlik olarak değişir).
kullanici_temsilcisi string İstemcinin kullanıcı aracısı.
kullanici_veri.e-posta_adresi string foo@example.com Kullanıcının e-posta adresi.
kullanici_veri.sha256_e-posta_adresi string Kullanıcının karma e-posta adresi. Daha fazla bilgi
kullanici_veri.telefon_numarasi string +15551234567 Kullanıcının telefon numarası.
kullanici_veri.sha256_telefon_numarasi string Kullanıcının karma telefon numarası. Daha fazla bilgi
kullanici_veri.adresi.ad_adi string Ayşe Kullanıcının adı.
kullanici_veri.adresi.sha256_ad_adi string Kullanıcının karma adı. Daha fazla bilgi
kullanici_veri.adresi.soya_adi string Yılmaz Kullanıcının soyadı.
kullanici_veri.adresi.sha256_soya_adı string Kullanıcının karma soyadı. Daha fazla bilgi
kullanici_veri.adresi.sokak string 123 Sahte St Kullanıcının adresinin bulunduğu sokak ve numara.
kullanici_veri.adresi.şehir string Şehir Kasabası Kullanıcının adresinin bulunduğu şehir.
kullanici_veri.adresi.bölge string CA Kullanıcının adresinin bulunduğu eyalet veya bölge.
kullanici_veri.adresi.posta_kodu string 54321 Kullanıcının adresinin posta kodu.
kullanici_veri.adresi.ülke string ABD Kullanıcının adresinin bulunduğu ülke kodu.
user_id string Site sahibi/kitaplık kullanıcısı tarafından sağlanan bir kullanıcı için bilinen bir tanımlayıcı olması amaçlanan rastgele kimlik.
value number 10 Gerçekleşen etkinliğin parasal değeri.
görüntü alanı_boyutu string 725x345 İçerik penceresinin boyutu. Genellikle ekran çözünürlüğünden küçüktür. (genişlik/genişlik olarak değişir).