Mobil etiketlemeye giriş

Mobil uygulamalarda veri toplamayı Google Etiket Yöneticisi aracılığıyla ayarlayabilirsiniz. Etiket Yöneticisi, uygulama kodunu yeniden oluşturup uygulama ticaret sitelerine yeniden göndermenize gerek kalmadan uygulamanızın kurulum yöntemini değiştirmenize olanak tanır. Etiket Yöneticisi'ni kullanırken çoğu zaman tek bir kod satırı yazmanız gerekmez.

Başlamadan önce

Etiket Yöneticisi'ni mobil uygulamanızda kullanmadan önce, uygulama verilerini Google Analytics'e göndermenizi sağlayan Firebase için Google Analytics SDK'sını ayarlayın. Uygulama verilerinizi, Google Analytics ile entegre ettiğiniz ürünlere de gönderebilirsiniz. SDK'yı yükledikten sonra, veri toplama ayarlarınızı değiştirmek için Etiket Yöneticisi'ni kullanabilirsiniz.

Sonraki adımlar