Mobil etiketlemeye giriş

Mobil uygulamalarda Google Etiket Yöneticisi aracılığıyla veri toplamayı ayarlayabilirsiniz. Etiket Yöneticisi, uygulama kodunu yeniden oluşturup uygulama pazarlarına yeniden göndermenize gerek kalmadan uygulamanızı ayarlama şeklinizi değiştirmenize olanak tanır. Çoğu zaman, Etiket Yöneticisi'ni kullanırken tek bir kod satırı yazmanız gerekmez.

Başlamadan önce

Mobil uygulamanızda Etiket Yöneticisi'ni kullanmadan önce uygulama verilerini Google Analytics'e göndermenize olanak tanıyan Firebase için Google Analytics SDK'sını ayarlayın. Uygulama verilerinizi, Google Analytics ile entegre ettiğiniz ürünlere de gönderebilirsiniz. SDK'yı yükledikten sonra, veri toplama ayarlarınızı değiştirmek için Etiket Yöneticisi'ni kullanabilirsiniz.

Sonraki adımlar