Cloud Run ile sunucu tarafı etiketleme ayarlama

Bu kılavuzda aşağıdakilerin nasıl yapılacağı açıklanmaktadır:

 • Kapsayıcı için önizleme özelliğini etkinleştirmek üzere bir önizleme sunucusunun temel hazırlığını yapın.
 • Canlı trafiği yönetmek için bir etiketleme sunucusu sağlayın.
 • Google Etiket Yöneticisi kapsayıcınızı çalıştıran sunucuların sayısını artırın veya azaltın.
 • Sunucunun temel hazırlığını yaptıktan sonra etiketleme sunucusu sürümünüzü güncel tutun.

Ön koşullar

 1. Bir GCP hesabınız olmalıdır. Hesabınız yoksa yeni bir GCP hesabı oluşturun.
 2. Bir GCP faturalandırma hesabınız olmalıdır. Hesabınız yoksa GCP faturalandırma hesabı oluşturun (Faturalandırma Hesabı Oluşturucu rolü gerektirir).
 3. Proje Oluşturucu ve Faturalandırma Hesabı Kullanıcısı rolüne sahip olmanız gerekir. Rol ekleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

1. Önizleme ve etiketleme sunucusu sağlama

Google Etiket Yöneticisi sunucu kapsayıcısı oluşturma

 1. Google Etiket Yöneticisi'ni açın.

 2. Hesap satırında taşma menüsü > Kapsayıcı Oluştur'u tıklayın.

 3. Yeni bir sunucu kapsayıcısı oluşturun.

 4. "Etiketleme sunucusunu manuel olarak sağlayın" radyo düğmesini tıklayın. Kapsayıcı yapılandırmasını not edin. Sunucunuzun temel hazırlığını yapmak için bu şifreye ihtiyacınız olacaktır.

Yeni GCP projesi oluşturma

Etiketleme sunucunuz için yeni bir GCP projesi oluşturmak istiyorsanız:

 1. Google Cloud Console'u açın.

 2. Yeni bir GCP projesi oluşturun.

 3. Projenize ad verin. Kolaylık için kapsayıcı kimliğinizi kullanmanızı öneririz. Bu ad yalnızca GCP'de kullanılır.

 4. Etiketleme sunucunuzu oluşturmak için ihtiyaç duyacağınızdan GCP proje kimliğini not edin.

Yeni bir önizleme ve etiketleme sunucusu sağlama

Cloud Run hizmetlerinin temel hazırlığını komut satırından (KSA) veya kullanıcı arayüzünden yapabilirsiniz. Her iki adım da hem etiketleme hem de önizleme sunucusu sağlar. Etiketleme sunucusu kapsayıcınızı çalıştırır ve canlı trafiği işlerken önizleme sunucusu, sunucu kapsayıcısını önizlemenize olanak tanır.

Önizleme ve etiketleme sunucularınızı oluşturmak için:

Cloud Run maliyeti

Bu Cloud Run yapılandırmasında her bir sunucunun maliyeti aylık yaklaşık 45 ABD dolarıdır. Her sunucu, her zaman ayrılan CPU modelini kullanan 1 vCPU ve 0,5 GB bellek içeren bir Cloud Run örneğidir.

Sunucu kesintisi durumunda veri kaybı riskini azaltmak için en az 2 örnek çalıştırmanızı öneririz. Ancak, daha az (veya daha fazla) sunucu çalıştırmayı tercih edebilirsiniz. 2-10 sunuculuk otomatik ölçeklendirmenin saniyede 35-350 isteği işlemesini bekliyoruz. Bununla birlikte performans, etiket sayısına ve bu etiketlerin işlevine göre değişir.

Cloud Run, yük dinamik olarak ölçeklendirilir. max-instances ayarı, kaynaklar için ne kadar ödeme yapmanız gerektiğine dair en kötü durum senaryosudur. Cloud Run, gerekli olmadığı sürece bu kadar çok örnek sağlamayacaktır.

Cloud Run hesap makinesi

İsteğe bağlı: App Engine'den taşıma

Daha önce bir App Engine dağıtımı oluşturduysanız ve artık trafik almadığını doğruladıysanız beklenmedik faturalandırma ücretleri ödememek için App Engine uygulamasını devre dışı bırakın.

İsteğe bağlı: Çok bölgeli dağıtım

Web siteniz global bir varlık gösteriyorsa veya hizmete yedekli sistem oluşturmak istiyorsanız etiketleme sunucularını birden fazla bölgeye dağıtın.

Başlamadan önce:

 1. Yük dengeleyici oluşturma
 2. Seçtiğiniz BACKEND_NAME sütununu not edin.

Dağıtımınıza daha fazla bölge eklemek için:

 1. REGION öğesini, önizleme sunucusunun dağıtıldığı bölgeyle değiştirin. Önizleme ve etiketleme sunucusunun temel hazırlığını yapmak için komut satırı seçeneklerini uyguladıysanız bu alan önceden doldurulabilir.
 2. CONTAINER_CONFIG öğesini Etiket Yöneticisi'ndeki kapsayıcı yapılandırma dizesiyle değiştirin. Önizleme ve etiketleme sunucusunun temel hazırlığını yapmak için komut satırı seçeneklerini uyguladıysanız bu alan önceden doldurulmuş olabilir.
 3. NEW_REGION öğesini, etiketleme sunucusunun dağıtılmasını istediğiniz yeni bölgeyle değiştirin.
 4. BACKEND_NAME için yük dengeleyici sağlanırken seçtiğiniz adla değiştirin.
 5. İsteğe bağlı: Başka bir bölge eklemek için NEW_REGION değişkenini değiştirip kod snippet'ini yeniden çalıştırın.
  gcloud run deploy "server-side-tagging" \
  --region NEW_REGION \
  --image gcr.io/cloud-tagging-10302018/gtm-cloud-image:stable \
  --platform managed \
  --ingress all \
  --min-instances 2 \
  --max-instances 10 \
  --timeout 60 \
  --allow-unauthenticated \
  --no-cpu-throttling \
  --update-env-vars PREVIEW_SERVER_URL="$(
   gcloud run services describe server-side-tagging-preview \--region "REGION" \
   --format="value(status.url)")",CONTAINER_CONFIG="CONTAINER_CONFIG" && \

  gcloud compute network-endpoint-groups create server-side-tagging-neg \
  --region=NEW_REGION \
  --network-endpoint-type=SERVERLESS \
  --cloud-run-service="server-side-tagging" && \

  gcloud compute backend-services add-backend --global "BACKEND_NAME" \
  --network-endpoint-group-region=NEW_REGION \
  --network-endpoint-group=server-side-tagging-neg

İsteğe bağlı: İstek günlük kaydını devre dışı bırakın

Varsayılan olarak her istekle ilgili bilgiler (ör.istek yolu, sorgu parametreleri vb.) günlüğe kaydedilir. Etiketleme sunucunuz aylık çok sayıda isteği ele alıyorsa (ör. 1 milyondan fazla) bu günlük mesajları için günlük kaydı ücretleri geçerli olabilir. Günlük kaydı ücretlerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için istek günlük kaydını devre dışı bırakmanızı öneririz.

İstek günlük kaydını devre dışı bırakmak için:

 1. Google Cloud Platform'da Günlük Yönlendirici'yi açın. Kapsayıcı kimliğinizle eşleşen projede olduğunuzdan emin olun:
  GCP proje seçicisinin ekran görüntüsü. Örnek bir Etiket Yöneticisi kapsayıcı kimliği.
 2. Tür: Cloud Logging paketi, Ad: _Default satırı, taşma menüsünü seçin ve ardından Havuzu Düzenle'yi tıklayın.
 3. Havuz hedefi bölümünde _Default günlük paketini seçin.
 4. Havuza dahil edilecek günlükleri seçin bölümünde yeni bir satır ekleyin. Mevcut dahil etme filtresine aşağıdaki kuralı girin:

  NOT LOG_ID("run.googleapis.com/requests")
  
 5. Yük dengeleyiciden günlük kaydını da devre dışı bırakmak için yeni bir satır ekleyin ve mevcut dahil etme filtresine aşağıdaki kuralı girin:

  NOT LOG_ID("requests")
  
 6. Alt kısımdaki Havuzu Güncelle düğmesini tıklayın.

Bu istekler artık günlük kaydından hariç tutulacaktır. Yeni isteklerin günlüklerde bulunmadığından emin olmak için Günlük Gezgini'ni kontrol edin.

2. Dağıtımı özel alanınızla eşleme

Dağıtımı web sitenizin bir alt alan adını kullanacak şekilde değiştirmenizi öneririz.

Web sitenizin alt alan adını etiketleme sunucunuzla eşleyin.

3. Google Etiket Yöneticisi'ne sunucu URL'sini ekleme

Artık bir sunucunuz olduğuna göre, Google Etiket Yöneticisi'nin sunucunuzu kullanması gerektiğini bilmesini sağlamanız gerekir.

 1. Google Etiket Yöneticisi'ni açın.

 2. Etiketleme sunucunuzu işaret etmek istediğiniz sunucu kapsayıcısını tıklayın.

 3. Yönetici sekmesi > Kapsayıcı Ayarları'nda sunucu kapsayıcı ayarlarınızı açın.

 4. URL Ekle'yi tıklayın ve sunucu URL'nizi yapıştırın.

 5. Kaydedin ve çalışma alanınıza dönün.

4. Doğrulama

Etiketleme sunucunuzu oluşturduğunuza göre, beklendiği gibi çalıştığından emin olun. Etiket Yöneticisi çalışma alanınızda, Önizleme düğmesini tıklayın. Önizleme sayfası yüklenirse her şey doğru ayarlanmış demektir.

Birden çok URL'yi önizleme

Birden fazla alanı tek bir etiketleme sunucusuyla eşlediyseniz her URL'nin kapsayıcı ayarlarına eklendiğinden emin olun.

Birden fazla URL sağladıysanız tüm yollar (alan adından sonraki dize) eşleşmelidir.

Çalışmalar Çalışmıyor
URL 1: example.com/abc
URL 2: example2.com/abc
URL 1: example.com/abc
URL 2: example2.com/def

Birden fazla URL eklenirse Önizle düğmesinin yanında, önizlenecek URL'yi seçmenize olanak tanıyan bir simge görürsünüz.

Etiketleme sunucusu sürümünü güncelleyin

Yeni etiketleme sunucusu güncellemeleri, güvenlik açığı düzeltmelerini ve yeni özellikleri içeriyor. Etiket Yöneticisi, güncelleme yapmanızı bildirdiğinde her önemli sürüm sürümü için (ör. 1.x.x sürümünden 2.x.x sürümüne yükseltme) en azından etiketleme sunucunuzu güncellemenizi öneririz.

Etiketleme sunucunuzu güncellemek için, daha önce kullandığınız ayarlarla yeni bir düzeltme dağıtın.

 1. Cloud Run'ı açın.
 2. Güncellemek istediğiniz hizmeti seçin.
 3. Yeni Düzeltmeyi Düzenle ve Dağıt'ı tıklayın.
 4. Kapsayıcı görüntüsü URL'si değerinin gcr.io/cloud-tagging-10302018/gtm-cloud-image:stable olarak ayarlandığından emin olun ve Dağıt'ı tıklayın.

Güncellemenin başarılı olduğunu doğrulamak için:

 1. Sunucu kapsayıcınızda, Önizleme düğmesini tıklayarak yeni bir hata ayıklama oturumu başlatın ve ayrı bir sekmede istek gönderin.
 2. Özet bölümünde Konsol sekmesini seçin ve etiketleme sunucusunu güncellemenizi isteyen herhangi bir mesaj olmadığından emin olun.

Etiket Yöneticisi, etiketleme sunucunuzu başarıyla güncellendikten sonra bir gün içinde etiketleme sunucunuzu güncellemenizi isteyen mesajlar gösterebilir. Ancak önizleme sayfasında etiketleme sunucusu sürümüyle ilgili güncel bir mesaj gösterilir.