Przygotowania do indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych

Indeksowanie zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych oznacza, że na potrzeby indeksowania treści i sporządzania rankingów Google będzie korzystać przede wszystkim z mobilnej wersji strony. Dotychczas w indeksie podczas ocenienia trafności strony względem zapytania użytkownika była używana wersja komputerowa. Obecnie większość użytkowników korzysta z Google na urządzeniach mobilnych, więc indeks będzie używał głównie mobilnej wersji zawartości strony. Nie tworzymy oddzielnego indeksu zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych – nadal mamy tylko jeden indeks.

W przypadku indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych Googlebot skanuje i indeksuje strony przede wszystkim jako klient-smartfon. W wynikach wyszukiwania nadal będzie wyświetlany URL najbardziej odpowiadający użytkownikom (adres wersji komputerowej lub mobilnej).

Jak ogłosiliśmy, witryny przenosimy powoli, by zapewnić komfort ich właścicielom i użytkownikom. Każdą witrynę oceniamy indywidualnie pod kątem jej przygotowania do indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych na podstawie sprawdzonych metod. Gdy uznamy, że dana witryna jest gotowa, przejdziemy na indeksowanie jej wersji mobilnej.

Co się zmieni

Jeśli masz witrynę tego typu...

Wyłącznie wersja komputerowa

Witryna jest przeznaczona tylko na komputery i nie ma wersji na komórki.

Nic się nie zmieni. Wersja mobilna będzie taka sama jak wersja komputerowa.

Elastyczne projektowanie witryn

Witryna dostosowuje się do rozmiaru ekranu.

Nic się nie zmieni. Wersja mobilna będzie taka sama jak wersja komputerowa.

Kanoniczna witryna AMP

Wszystkie strony są utworzone w AMP HTML.

Nic się nie zmieni. Wersja mobilna będzie taka sama jak wersja komputerowa.

Osobne adresy URL

Każdemu adresowi URL wersji komputerowej odpowiada inny adres z treściami zoptymalizowanymi pod kątem urządzeń mobilnych. Są to tak zwane witryny „m.”.

Przy indeksowaniu Google będzie preferować URL wersji mobilnej. Aby przygotować się do indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych, postępuj zgodnie z naszymi sprawdzonymi metodami.

Dynamiczne wyświetlanie treści

Witryna wyświetla różne treści w zależności od urządzenia użytkownika. Użytkownicy widzą tylko jeden URL.

Przy indeksowaniu Google będzie preferować treści zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych. Aby przygotować się do indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych, postępuj zgodnie z naszymi sprawdzonymi metodami.

Wersje AMP i inne

Witryna zawiera strony zarówno w wersji AMP, jak i innych. Użytkownicy widzą dwa różne adresy URL.

Przy indeksowaniu Google będzie preferować mobilną wersję adresu URL witryny innej niż AMP. Jeśli wersja mobilna inna niż AMP wykorzystuje dynamiczne wyświetlanie treści lub odrębne adresy URL, postępuj zgodnie z naszymi sprawdzonymi metodami.

Sprawdzone metody dotyczące osobnych adresów URL i dynamicznego wyświetlania treści

Jeśli Twoja witryna zawiera osobne treści na komputery i urządzenia mobilne, czyli korzystasz z dynamicznego wyświetlania treści lub osobnych adresów URL („m.”), postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami, by przygotować się do indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych.

  • Witryna mobilna powinna zawierać te same treści co witryna komputerowa. Jeśli witryna mobilna zawiera mniej treści niż komputerowa, rozważ jej rozbudowę, by główna treść była taka sama jak w witrynie komputerowej. Dotyczy to tekstu, obrazów (z atrybutami alt) i filmów w formatach, które są zwykle stosowane, by umożliwić pobieranie i indeksowanie.
  • Uporządkowane dane powinny znajdować się w obu wersjach witryny. Sprawdź, czy adresy URL w uporządkowanych danych w wersjach mobilnych są adresami stron mobilnych. Jeśli wskazujesz uporządkowane dane z użyciem Markera danych, regularnie sprawdzaj w panelu Markera danych, czy nie wystąpiły błędy podczas wyodrębniania.
  • Metadane powinny znajdować się w obu wersjach witryny. Sprawdź, czy tytuły i metaopisy są równoważne w obu wersjach witryny.

Dodatkowe sprawdzone metody dotyczące osobnych adresów URL

Jeśli w witrynie używasz osobnych adresów URL („m.”), poniżej znajdziesz dodatkowe wskazówki.

  • Sprawdź w Search Console, czy masz dostęp do danych i komunikatów z obu wersji witryny. W witrynie może nastąpić przesunięcie danych, gdy Google obejmie ją indeksowaniem zoptymalizowanym pod kątem urządzeń mobilnych.
  • Sprawdź linki hreflang w osobnych adresach URL. Jeśli używasz elementów link rel=hreflang na potrzeby internacjonalizacji, twórz osobne powiązania między mobilnymi i komputerowymi adresami URL. Atrybut hreflang adresu URL wersji mobilnej powinien wskazywać adres URL wersji mobilnej, a atrybut hreflang adresu URL wersji komputerowej powinien wskazywać URL wersji komputerowej.
  • Sprawdź, czy Twoje serwery mają wystarczające zasoby, by obsłużyć potencjalny wzrost szybkości indeksowania mobilnej wersji witryny.
  • Sprawdź, czy instrukcje w pliku robots.txt działają zgodnie z oczekiwaniami w obu wersjach witryny. Plik robots.txt umożliwia właścicielom witryn określenie, które części witryny powinny być indeksowane, a które nie. Najczęściej należy użyć tych samych instrukcji dla obu wersji witryny.
  • Zadbaj o to, by elementy link rel=canonicalrel=alternate w mobilnej i komputerowej wersji witryny były prawidłowe.

Wyślij opinię na temat...