Przygotowanie do indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych

Indeksowanie zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych oznacza, że na potrzeby indeksowania treści i sporządzania rankingów Google będzie korzystać przede wszystkim z mobilnej wersji strony. Dotychczas w indeksie podczas ocenienia trafności strony względem zapytania użytkownika była używana wersja strony przeznaczona na komputery. Obecnie większość użytkowników korzysta z Google na telefonach, więc indeks będzie używał głównie mobilnej wersji zawartości strony. Nie tworzymy oddzielnego indeksu zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych. Nadal mamy tylko jeden indeks.

W przypadku indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych Googlebot skanuje i indeksuje strony przede wszystkim jako klient-smartfon. W wynikach wyszukiwania nadal będzie wyświetlany adres URL najbardziej odpowiadający użytkownikom (adres wersji komputerowej lub mobilnej).

Jak ogłaszaliśmy, witryny przenosimy powoli, by zapewnić komfort ich właścicielom i użytkownikom. Każdą witrynę oceniamy indywidualnie pod kątem jej przygotowania do indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych na podstawie sprawdzonych metod. Gdy uznamy, że dana witryna jest gotowa, przejdziemy na indeksowanie jej wersji mobilnej.

Co się zmienia

Jeśli masz witrynę tego typu...

Wyłącznie wersja komputerowa

Witryna jest przeznaczona tylko na komputery i nie ma wersji na komórki.

Nic się nie zmieni. Wersja mobilna jest taka sama jak wersja komputerowa.

Witryna zaprojektowana elastycznie

Witryna dostosowuje się do rozmiaru ekranu.

Nic się nie zmieni. Wersja mobilna jest taka sama jak wersja komputerowa.

Kanoniczna witryna AMP

Wszystkie strony są utworzone w AMP HTML.

Nic się nie zmieni. Wersja mobilna jest taka sama jak wersja komputerowa.

Osobne adresy URL

Każdemu adresowi URL wersji komputerowej odpowiada inny adres z treściami zoptymalizowanymi pod kątem urządzeń mobilnych. Są to tak zwane witryny „m.”.

Przy indeksowaniu Google będzie preferować adres wersji mobilnej. Aby przygotować się do indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych, postępuj zgodnie z naszymi sprawdzonymi metodami.

Dynamiczne wyświetlanie treści

Witryna wyświetla różne treści w zależności od urządzenia użytkownika. Użytkownicy widzą tylko jeden adres URL.

Przy indeksowaniu Google będzie preferować treści zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych. Aby przygotować się do indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych, postępuj zgodnie z naszymi sprawdzonymi metodami.

Wersje AMP i inne

Witryna zawiera strony zarówno w wersji AMP, jak i innych. Użytkownicy widzą dwa różne adresy URL.

Przy indeksowaniu Google będzie preferować mobilną wersję adresu URL witryny innej niż AMP. Jeśli wersja na komórki inna niż AMP wykorzystuje dynamiczne wyświetlanie treści lub odrębne adresy URL, postępuj zgodnie z naszymi sprawdzonymi metodami.

Sprawdzone metody dotyczące oddzielnych adresów URL i dynamicznego wyświetlania treści

Jeśli Twoja witryna zawiera oddzielne treści na komputery i urządzenia mobilne, czyli korzystasz z dynamicznego wyświetlania treści lub odrębnych adresów URL (m.), postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami, by przygotować się do indeksowania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych.

  • Witryna mobilna powinna zawierać te same treści, co witryna komputerowa. Jeśli witryna mobilna zawiera mniej treści niż komputerowa, rozważ jej rozbudowę, by główna treść była taka sama jak w witrynie komputerowej. Dotyczy to tekstu, obrazów (z atrybutami alt) i filmów w formatach, które są zwykle stosowane, by umożliwić skanowanie i indeksowanie.
  • Uporządkowane dane powinny znajdować się w obu wersjach witryny. Upewnij się, że adresy URL w uporządkowanych danych w wersjach mobilnych są adresami stron mobilnych. Jeśli wskazujesz uporządkowane dane z użyciem Markera danych, regularnie sprawdzaj w panelu Markera danych, czy nie wystąpiły błędy podczas wyodrębniania.
  • Metadane powinny znajdować się w obu wersjach witryny. Upewnij się, że tytuły i metaopisy są równoważne w obu wersjach witryny.

Dodatkowe sprawdzone metody dla oddzielnych adresów URL

Jeśli w witrynie używasz oddzielnych adresów URL (m.), poniżej znajdziesz dodatkowe sprawdzone metody.

  • Sprawdź w Search Console, czy masz dostęp do danych i komunikatów z obu wersji witryny. W witrynie może nastąpić przesunięcie danych, gdy Google obejmie ją indeksowaniem zoptymalizowanym pod kątem urządzeń mobilnych.
  • Sprawdź linki hreflang w oddzielnych adresach URL. Jeśli używasz elementów link rel=hreflang na potrzeby internacjonalizacji, twórz oddzielne powiązania między mobilnymi i komputerowymi adresami URL. Atrybut hreflang adresu mobilnego powinien wskazywać mobilny adres URL, a atrybut hreflang adresu wersji komputerowej powinien wskazywać adres wersji komputerowej.
  • Upewnij się, że Twoje serwery mają wystarczające zasoby, by obsłużyć potencjalny wzrost szybkości indeksowania mobilnej wersji witryny.
  • Sprawdź, czy instrukcje w pliku robots.txt działają zgodnie z oczekiwaniami w obu wersjach witryny. Plik robots.txt umożliwia właścicielom witryn określenie, które części witryny powinny zostać zindeksowane, a które nie. Najczęściej należy użyć tych samych instrukcji dla obu wersji witryny.
  • Zadbaj o to, by elementy link rel=canonicalrel=alternate w mobilnej oraz komputerowej wersji witryny były prawidłowe.

Wyślij opinię na temat...