Kiểm chứng

Nếu bạn có một trang web đánh giá các tuyên bố của người khác, bạn có thể bao gồm phần tử dữ liệu có cấu trúc ClaimReview trên trang web của bạn. Phần tử này cho phép kết quả Google Tìm kiếm hiển thị phiên bản tóm tắt của xác thực thông tin của bạn khi trang xuất hiện trong kết quả tìm kiếm về tuyên bố đó.

Ví dụ

Thử tưởng tượng có một trang xác thực tuyên bố rằng trái đất dẹt. Sau đây là cách phép tìm kiếm về "thế giới dẹt" có thể hiển thị trong kết quả Google Tìm kiếm nếu trang cung cấp phần tử ClaimReview (lưu ý rằng thiết kế hình ảnh thực sự có thể thay đổi):

Một bài xác minh về một tuyên bố được liên kết với một trang

Xem dữ liệu có cấu trúc có thể hiển thị như thế nào trên trang xác thực thông tin này:

Nguyên tắc

Bên cạnh chính sách chung áp dụng với tất cả vết đánh dấu dữ liệu có cấu trúc, các nguyên tắc bổ sung này cũng áp dụng với các nội dung xác minh tính xác thực:

 • Để đủ điều kiện nhằm xác minh tính xác thực cho kết quả tìm kiếm, trang web của bạn phải có vài trang được đánh dấu bằng dữ liệu có cấu trúc ClaimReview.
 • Nội dung xác minh tính xác thực liên quan đến bài báo có thể được hiển thị trong kết quả về Tin tức hoặc giao diện xem kết quả tìm kiếm tổng hợp; tất cả nội dung xác minh tính xác thực khác chỉ có thể xuất hiện trong giao diện xem kết quả tìm kiếm tổng hợp.
 • Xác thực thông tin về tin tức phải đáp ứng tiêu chí của Trung tâm xuất bản tin tức đối với xác thực thông tin.
 • Các xác thực thông tin không được bảo đảm sẽ hiển thị: việc bao gồm các phần tử xác thực thông tin trong kết quả Google Tìm kiếm được xác định bằng chương trình. Các phần tử xác thực thông tin được tính điểm dựa trên xếp hạng theo lập trình của trang web. Các trang web được đánh giá theo một quá trình tương tự như xếp hạng trang: nếu xếp hạng của trang web đủ cao, phần tử xác minh tính xác thực có thể được hiển thị trong kết quả tìm kiếm cùng với trang của bạn. Toàn bộ quá trình được thực hiện theo chương trình, con người chỉ can thiệp khi phản hồi người dùng bị xem là vi phạm tiêu chí của Trung tâm xuất bản của Google Tin tức đối với nội dung xác minh tính xác thực, nguyên tắc chung về dữ liệu có cấu trúc hoặc khi nhà xuất bản (dù có phải là trang web tin tức hay không) không đáp ứng các tiêu chuẩn về trách nhiệm giải trình và tính minh bạch, tính dễ đọc hoặc xuyên tạc về trang web như được nêu trong Nguyên tắc chung của Google Tin tức.
 • Một trang có thể lưu trữ nhiều phần tử ClaimReview, mỗi phần tử cho một tuyên bố riêng biệt (xem bên dưới).
 • Nếu nhiều người đánh giá khác nhau trên trang kiểm tra cùng một thông tin, bạn có thể bao gồm một phần tử ClaimReview riêng cho phân tích của mỗi người đánh giá (xem bên dưới).
 • Trang lưu trữ phần tử ClaimReview phải có ít nhất một đoạn tóm tắt ngắn về xác thực thông tin và kết quả đánh gia, nếu không phải là toàn bộ văn bản.
 • Bạn chỉ nên lưu trữ một ClaimReview cụ thể trên một trang của trang web của bạn. Không lặp lại cùng một xác thực thông tin trên nhiều trang, trừ khi chúng là biến thể của cùng một trang (ví dụ, bạn có thể đăng cùng một ClaimReview trên phiên bản dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn của trang).

Đăng nhiều xác thực thông tin trên một trang

Nhiều phần tử ClaimReview trên một trang không cần phải về một tuyên bố giống nhau, nhưng tất cả chúng phải liên quan đến chủ đề chính của trang.

Phần lớn trang web triển khai nhiều xác thực thông tin mỗi trang theo một trong hai cách:

 • Tạo một trang tóm tắt với nhiều xác thực thông tin tóm tắt, mỗi tóm tắt có một phần tử ClaimReview riêng. Đăng phiên bản đầy đủ của mỗi xác thực thông tin trên trang riêng của nó. Mỗi phần tử ClaimReview trên trang tóm tắt trỏ đến phiên bản toàn trang thay vì trang tóm tắt.
 • HOẶC
 • Tạo một trang riêng lẻ với nhiều đánh giá đầy đủ, mỗi đánh giá đi kèm với liên kết HTML. Mỗi phần tử ClaimReview trỏ đến summary_page.html#anchor đó.

Chỉ trên thiết bị di động, nếu một trang lưu trữ nhiều phần tử ClaimReview, tất cả mục sẽ được hiển thị trong băng chuyền kết quả như sau:

Thư viện các tuyên bố được liên kết với một trang

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải cung cấp các loại dữ liệu có cấu trúc sau để triển khai nội dung xác minh tính xác thực:

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

ClaimReview

Định nghĩa đầy đủ về ClaimReview có sẵn tại schema.org/ClaimReview.

Thuộc tính bắt buộc
claimReviewed

Text

Tóm tắt ngắn về tuyên bố đang được đánh giá. Hãy cố duy trì độ dài ngắn hơn 75 ký tự để giảm tối đa xuống dòng khi hiển thị trên thiết bị di động.

reviewRating

Rating

Đánh giá về tuyên bố. Đối tượng này hỗ trợ cả đánh giá dạng số và dạng văn bản. Hiện tại giá trị văn bản là giá trị duy nhất được hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Giá trị số không được hiển thị, nhưng được sử dụng để đánh giá độ nhất quán của các xác thực thông tin trên các nguồn khác nhau; vì thế việc có giá trị số có thể làm tăng khả năng xác thực thông tin của bạn được hiển thị.

Cố thiết kế hệ thống xếp hạng tương quan giữa số và văn bản nhất quán cho tất cả xác thực thông tin của bạn. Ví dụ:

 • 1 = "Sai"
 • 2 = "Hầu như sai"
 • 3 = "Nửa đúng"
 • 4 = "Hầu như đúng"
 • 5 = "Đúng"

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Rating.

url

URL

Liên kết đến trang lưu trữ bài viết đầy đủ có nội dung xác minh tính xác thực. Nếu trang có nhiều phần tử ClaimReview, đảm bảo rằng xác thực thông tin có liên kết HTML, và thuộc tính này trỏ đến liên kết đó. Ví dụ: longreview.html hoặc summarypage.html#fact1

Tên miền của giá trị URL này phải giống với tên miền hoặc tên miền phụ của trang lưu trữ phần tử ClaimReview này. Các URL chuyển hướng hoặc rút ngắn (chẳng hạn như g.co/searchconsole) sẽ không dẫn đến địa chỉ chính xác và do đó không phù hợp trong trường hợp này.

Thuộc tính nên có
author

Organization

Nhà xuất bản của bài viết xác minh tính xác thực, không phải nhà xuất bản của tuyên bố. Phải là tổ chức, không phải cá nhân. Phải có ít nhất một trong các thuộc tính sau:

name Text

Tên của tổ chức xuất bản nội dung xác minh tính xác thực.

url

URL

URL của tổ chức xuất bản nội dung xác minh tính xác thực. Đây có thể là trang chủ, trang liên hệ hoặc các trang phù hợp khác.

datePublished

DateTime

Ngày xuất bản nội dung xác minh tính xác thực

itemReviewed

CreativeWork

Đối tượng mô tả tuyên bố được đưa ra. Để biết thêm thông tin, hãy xem CreativeWorkCreativeWork.

CreativeWork

Định nghĩa đầy đủ về CreativeWork có sẵn tại schema.org/CreativeWork.

Thuộc tính nên có
author

Organization hoặc Person

Tác giả của tuyên bố, không phải tác giả của bài viết xác minh tính xác thực. Không bao gồm thuộc tính author nếu tuyên bố không có tác giả. Nếu thêm author, bạn phải xác định các thuộc tính sau:

nameText, bắt buộc

Nhà xuất bản của tuyên bố. Nhà xuất bản này có thể là một người hoặc tổ chức.

sameAs URL, nên có

Trường này lưu trữ URL của (các) nhà xuất bản và có thể lặp lại nhiều lần nếu cần (ví dụ: khi nhiều nhà xuất bản cũng đăng tuyên bố này). Nhà xuất bản này có thể là một người hoặc tổ chức. Nếu nhà xuất bản là một tổ chức, hãy sử dụng một trong các URL sau:

 • URL của trang lưu trữ tuyên bố (nên dùng).
 • Trang chủ của tổ chức đưa ra tuyên bố.

Nếu nhà xuất bản là một người, hãy sử dụng URL chính xác nhất cung cấp thông tin về người đưa ra tuyên bố, chẳng hạn như trang Wikipedia của người đó.

datePublished

DateTime

Ngày mà tuyên bố được đưa ra hoặc phổ biến rộng rãi (ví dụ, khi tuyên bố trở nên phổ biến trên mạng xã hội).

Rating

Định nghĩa đầy đủ về Rating có sẵn tại schema.org/Rating.

Thuộc tính bắt buộc
alternateName

Text

Xếp hạng độ chính xác được gán cho ClaimReview.reviewRating, dưới dạng từ hoặc cụm từ ngắn dễ đọc. Giá trị này được hiển thị trong xác thực thông tin trong kết quả tìm kiếm. Ví dụ: "Đúng" hoặc "Hầu như đúng".

Nếu sử dụng câu dài hơn, hãy đảm bảo rằng từ mở đầu của câu cho biết nghĩa, phòng trường hợp câu bị cắt để vừa với giao diện hiển thị. Ví dụ: "Hầu như đúng trong các trường hợp cụ thể, mặc dù tuyên bố nói chung có phần gây nhầm lẫn"

Thuộc tính nên có
bestRating

Number

Đối với xếp hạng dạng số, giá trị cao nhất có thể trong thang từ kém nhất đến tốt nhất. Phải lớn hơn worstRating. Phải có thể đánh giá được dưới dạng số. Ví dụ: 4

name

Text

Giống như alternateName và được sử dụng khi alternateName không được cung cấp, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên chỉ định alternateName thay vì name.

ratingValue

Number

Xếp hạng bằng số của tuyên bố này, trong phạm vi từ worstRatingbestRating. Không được hiển thị, nhưng được sử dụng để đánh giá độ tin cậy của xác thực thông tin này trên nhiều trang. Giá trị số nguyên được khuyến khích nhưng không bắt buộc. Con số này càng gần bestRating thì tuyên bố càng đúng; giá trị này càng gần worstRating, tuyên bố càng sai. Phải có thể đánh giá được dưới dạng số. Ví dụ: 4

worstRating

Number

Đối với xếp hạng dạng số, giá trị kém nhất có thể trong thang từ kém nhất đến tốt nhất. Phải nhỏ hơn bestRating. Phải có thể đánh giá được dưới dạng số. Phải có giá trị tối thiểu là 1. Ví dụ: 1

Gửi phản hồi về...