Structured Data สําหรับการสมัครใช้บริการและเนื้อหาเพย์วอลล์ (CreativeWork)

หน้านี้จะอธิบายวิธีใช้ JSON-LD ของ schema.org เพื่อระบุเนื้อหาเพย์วอลล์ในเว็บไซต์โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ CreativeWork Structured Data นี้ช่วยให้ Google ทราบว่านี่คือเนื้อหาเพย์วอลล์ ไม่ใช่การปิดบังหน้าเว็บจริงซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ละเมิดนโยบายสแปม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครรับข้อมูลและเนื้อหาเพย์วอลล์

ตัวอย่าง

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของ Structured Data NewsArticle ที่มีเนื้อหาเพย์วอลล์

<html>
 <head>
  <title>Article headline</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "NewsArticle",
   "headline": "Article headline",
   "image": "https://example.org/thumbnail1.jpg",
   "datePublished": "2025-02-05T08:00:00+08:00",
   "dateModified": "2025-02-05T09:20:00+08:00",
   "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "John Doe",
    "url": "https://example.com/profile/johndoe123"
   },
   "description": "A most wonderful article",
   "isAccessibleForFree": false,
   "hasPart":
    {
    "@type": "WebPageElement",
    "isAccessibleForFree": false,
    "cssSelector" : ".paywall"
    }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div class="non-paywall">
   Non-Paywalled Content
  </div>
  <div class="paywall">
   Paywalled Content
  </div>
 </body>
</html>

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับ Structured Data และหลักเกณฑ์ทางเทคนิคเพื่อให้หน้าเว็บของคุณมีสิทธิ์แสดงในผลการค้นหา นอกจากนี้เนื้อหาเพย์วอลล์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ด้วย

 • รูปแบบ JSON-LD และ Microdata เป็นวิธีที่ยอมรับในการใช้ระบุ Structured Data สำหรับเนื้อหาเพย์วอลล์
 • อย่าฝังส่วนต่างๆ ของเนื้อหา
 • ใช้เครื่องมือเลือก .class สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ cssSelector เท่านั้น

เพิ่มมาร์กอัปไปยังเนื้อหาเพย์วอลล์

หากต้องมีการสมัครรับข้อมูลเพื่อเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ หรือผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่คุณต้องการให้จัดทำดัชนี โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้กับ Structured Data NewsArticle ตรวจสอบว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้กับหน้าเว็บทุกเวอร์ชัน (รวมถึง AMP และที่ไม่ใช่ AMP)

 1. เพิ่มชื่อคลาสคร่อมส่วนเนื้อหาเพย์วอลล์แต่ละส่วนของหน้า ตัวอย่างเช่น
  <body>
  <p>This content is outside a paywall and is visible to all.</p>
  <div class="paywall">This content is inside a paywall, and requires a subscription or registration.</div>
  </body>
 2. เพิ่ม Structured Data NewsArticle
 3. เพิ่ม Structured Data JSON-LD ที่ไฮไลต์ไว้ไปยัง Structured Data NewsArticle
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "NewsArticle",
   "mainEntityOfPage": {
    "@type": "WebPage",
    "@id": "https://example.org/article"
   },
   (...)
   "isAccessibleForFree": false,
   "hasPart": {
    "@type": "WebPageElement",
    "isAccessibleForFree": false,
    "cssSelector": ".paywall"
   }
  }
 4. ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย และแก้ไขข้อผิดพลาดที่สําคัญทั้งหมด

ส่วนเพย์วอลล์หลายส่วน

หากคุณมีเพย์วอลล์หลายส่วนในหน้าหนึ่งๆ ให้เพิ่มชื่อคลาสเป็นอาร์เรย์

นี่คือตัวอย่างของส่วนเพย์วอลล์ใน 1 หน้า

<body>
 <div class="section1">This content is inside a paywall, and requires a subscription or registration.</div>
 <p>This content is outside a paywall and is visible to all.</p>
 <div class="section2">This is another section that's inside a paywall, or requires a subscription or registration.</div>
</body>

นี่คือตัวอย่างของ Structured Data NewsArticle ที่มีส่วนเพย์วอลล์หลายส่วน

{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "NewsArticle",
 "mainEntityOfPage": {
  "@type": "WebPage",
  "@id": "https://example.org/article"
  },
 (...)
 "isAccessibleForFree": false,
 "hasPart": [
  {
   "@type": "WebPageElement",
   "isAccessibleForFree": false,
   "cssSelector": ".section1"
  }, {
   "@type": "WebPageElement",
   "isAccessibleForFree": false,
   "cssSelector": ".section2"
  }
 ]
}

ประเภทที่รองรับ

มาร์กอัปนี้ใช้ได้สำหรับประเภท CreativeWork หรือประเภท CreativeWork ที่เจาะจงมากขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

คุณใช้ schema.org ได้หลายประเภท ดังตัวอย่างต่อไปนี้

"@type": ["Article", "LearningResource"]

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นเพื่อให้ Google รู้ว่าบทความมีเนื้อหาเพย์วอลล์ คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำเพื่อให้มีความละเอียดยิ่งขึ้นว่าส่วนใดของหน้าที่อยู่หลังเพย์วอลล์ (หรือต้องมีการสมัครใช้บริการหรือการลงทะเบียน)

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
isAccessibleForFree

Boolean

ทุกคนเข้าถึงบทความได้หรือไม่ หรือบทความอยู่หลังเพย์วอลล์ (หรือต้องมีการสมัครใช้บริการหรือการลงทะเบียน) ตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ isAccessibleForFree เป็น false เพื่อระบุว่าส่วนนี้อยู่หลังเพย์วอลล์

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
hasPart.cssSelector

CssSelectorType

ตัวเลือก CSS ที่อ้างอิงชื่อคลาสที่คุณตั้งค่าใน HTML เพื่อระบุส่วนเพย์วอลล์

hasPart.@type

Text

ตั้งค่า @type เป็น WebPageElement

hasPart.isAccessibleForFree

Boolean

บทความส่วนนี้อยู่หลังเพย์วอลล์ (หรือต้องมีการสมัครใช้บริการหรือการลงทะเบียน) หรือไม่ ตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ isAccessibleForFree เป็น False เพื่อระบุว่าส่วนนี้อยู่หลังเพย์วอลล์

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับ AMP

ต่อไปนี้เป็นข้อควรพิจารณาหากคุณใช้หน้า AMP

 • หากคุณมีหน้า AMP ที่มีเนื้อหาเพย์วอลล์ ให้ใช้ amp-subscriptions ตามความเหมาะสม
 • ตรวจสอบว่าปลายทางของการให้สิทธิ์ได้อนุญาตการเข้าถึงเนื้อหาแก่บ็อตที่ถูกต้องจาก Google และบ็อตของเครื่องมือค้นหาอื่นๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามผู้เผยแพร่เนื้อหาแต่ละราย
 • ตรวจสอบว่านโยบายการเข้าถึงของบ็อตที่คุณใช้กับหน้า AMP และหน้าที่ไม่ใช่ AMP เหมือนกัน มิเช่นนั้นจะทำให้ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่ตรงกันปรากฏใน Search Console ได้

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับ Generative AI ใน Search

ข้อมูลภาพรวมโดย AI จะแสดงตัวอย่างหัวข้อหรือการค้นหาโดยอิงตามแหล่งที่มาต่างๆ รวมถึงแหล่งที่มาของเว็บ เนื้อหาดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับการควบคุมการแสดงตัวอย่างของ Search

เครื่องมือ AI ขณะท่องเว็บ (ฟีเจอร์ที่แยกต่างหากจากข้อมูลภาพรวมโดย AI) จะไม่แสดงประเด็นสำคัญสำหรับบทความเพย์วอลล์ หากมี Structured Data สำหรับเพย์วอลล์อยู่ในหน้าเว็บ

ตรวจสอบว่า Google รวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีหน้าเว็บได้

หากต้องการให้ Google ทำการ Crawl และจัดทำดัชนีเนื้อหา ซึ่งรวมถึงส่วนที่มีเพย์วอลล์ โปรดตรวจสอบว่า Googlebot และ Googlebot-News (หากมี) เข้าถึงหน้าเว็บได้

ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบว่า Google ทำการ Crawl และแสดงผล URL ในเว็บไซต์ได้

ควบคุมข้อมูลที่จะแสดงในผลการค้นหา

หากไม่ต้องการให้ Google แสดงลิงก์ที่แคชไว้สำหรับหน้าเว็บ ให้ใช้แท็ก meta noarchive ของ robots

หากไม่ต้องการให้เนื้อหาบางส่วนแสดงรวมอยู่ในตัวอย่างผลการค้นหา ให้ใช้แอตทริบิวต์ data-nosnippet ของ HTML นอกจากนี้คุณยังจำกัดจำนวนอักขระของตัวอย่างผลการค้นหาได้โดยใช้แท็ก meta max-snippet ของ robots

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้