Kuruluş (Organization) yapılandırılmış verileri

Google Arama sonuçlarındaki satıcı bilgi paneli

Kuruluşunuzun idari ayrıntılarını (ör. logo, adres, iletişim bilgileri ve işletme tanımlayıcıları) Google'a bildirmek için kuruluş yapılandırılmış verilerini kullanabilirsiniz. Google, bu işaretlemeyi bilgi panellerinde ve diğer görsel öğelerde (ör. ilişkilendirme) kullanabilir ve böylece kullanıcılar, kuruluşunuzun ayrıntılarını Google Arama'da bulabilir.

Yapılandırılmış veri ekleme

Yapılandırılmış veri, bir sayfa hakkında bilgi sağlamak ve sayfa içeriğini sınıflandırmak için kullanılan standart bir biçimdir. Yapılandırılmış veri konusunda yeniyseniz yapılandırılmış verinin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Aşağıda, yapılandırılmış verinin nasıl oluşturulacağı, test edileceği ve yayınlanacağı hakkında bir genel bakış sunulmuştur.

 1. Web sayfanız için geçerli olan tüm önerilen özellikleri ekleyin. Zorunlu özellik yoktur. İçeriğiniz için geçerli olan özellikleri eklemeniz yeterlidir. Kullandığınız biçime bağlı olarak sayfada yapılandırılmış verilerin nereye ekleneceğini öğrenin.
 2. Yönergeleri uygulayın.
 3. Zengin Sonuçlar Testini kullanarak kodunuzu doğrulayın ve kritik hataları düzeltin. Ayrıca, araçta işaretlenmiş olabilecek kritik olmayan sorunları düzeltmek de yapılandırılmış verilerinizin kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir (ancak bunların düzeltilmesi, zengin sonuçlara uygunluk için gerekli değildir).
 4. Yapılandırılmış verinizi içeren birkaç sayfa dağıtıp Google'ın sayfayı nasıl gördüğünü test etmek için URL Denetleme aracını kullanın. Google'ın sayfanıza erişebildiğinden ve bir robots.txt dosyası, noindex etiketi veya giriş gereksinimleri tarafından engellenmediğinden emin olun. Sayfa düzgün görünüyorsa Google'dan URL'lerinizi yeniden taramasını isteyebilirsiniz.
 5. İleride yapılacak değişiklikler konusunda Google'a bilgi vermeye devam etmek için site haritası gönderin. Bu işlemi Search Console Sitemap API ile otomatikleştirebilirsiniz.

Örnekler

Organization

JSON-LD koduyla belirtilen kuruluş bilgilerinin örneğini burada bulabilirsiniz.


<html>
 <head>
  <title>About Us</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Organization",
   "image": "https://www.example.com/example_image.jpg",
   "url": "https://www.example.com",
   "sameAs": ["https://example.net/profile/example1234", "https://example.org/example1234"],
   "logo": "https://www.example.com/images/logo.png",
   "name": "Example Corporation",
   "description": "The example corporation is well-known for producing high-quality widgets",
   "email": "contact@example.com",
   "telephone": "+47-99-999-9999",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "Rue Improbable 99",
    "addressLocality": "Paris",
    "addressCountry": "FR",
    "addressRegion": "Ile-de-France",
    "postalCode": "75001"
   },
   "vatID": "FR12345678901",
   "iso6523Code": "0199:724500PMK2A2M1SQQ228"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

İade politikası olan OnlineStore (Organization alt türü örneği)

JSON-LD kodundaki online mağaza bilgileri örneğini burada bulabilirsiniz.

<html>
 <head>
  <title>About Us</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "OnlineStore",
   "name": "Example Online Store",
   "url": "https://www.example.com",
   "sameAs": ["https://example.net/profile/example12", "https://example.org/@example34"],
   "logo": "https://www.example.com/assets/images/logo.png",
   "contactPoint": {
    "contactType": "Customer Service",
    "email": "support@example.com",
    "telephone": "+47-99-999-9900"
   },
   "vatID": "FR12345678901",
   "iso6523Code": "0199:724500PMK2A2M1SQQ228",
   "hasMerchantReturnPolicy": {
    "@type": "MerchantReturnPolicy",
    "applicableCountry": ["FR", "CH"],
    "returnPolicyCountry": "FR",
    "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow",
    "merchantReturnDays": 60,
    "returnMethod": "https://schema.org/ReturnByMail",
    "returnFees": "https://schema.org/FreeReturn",
    "refundType": "https://schema.org/FullRefund"
   }
   ... // Other Organization-level properties
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Yönergeler

Yapılandırılmış verilerin Google Arama sonuçlarına dahil edilmeye uygun olması için bu yönergeleri uygulamanız gerekir.

Teknik yönergeler

Bu bilgileri ana sayfanıza veya kuruluşunuzu açıklayan tek bir sayfaya (örneğin, Hakkımızda sayfası) yerleştirmenizi öneririz. Bunları sitenizin her sayfasına eklemenize gerek yoktur.

Organization öğesinin en spesifik ve kuruluşunuza uygun schema.org alt türünü kullanmanızı öneririz. Örneğin, bir e-ticaret siteniz varsa OnlineBusiness yerine OnlineStore alt türünü kullanmanızı öneririz. Siteniz yerel bir işletmeyle ilgiliyse (örneğin, restoran veya fiziksel mağaza) idari ayrıntılarınızı LocalBusiness öğesinin en spesifik alt türlerini kullanarak sağlamanızı ve bu kılavuzda önerilen alanlara ek olarak yerel işletme için zorunlu ve önerilen alanları kullanmanızı öneririz.

Yapılandırılmış veri türü tanımları

Google, Organization öğesinin aşağıdaki özelliklerini tanır. Web sayfanız için geçerli olan, önerilen özelliklerden ne kadar çok eklerseniz Google, sayfanızı o kadar iyi anlar. Zorunlu özellik yoktur. Kuruluşunuz için geçerli olan özellikleri eklemeniz yeterlidir.

Önerilen özellikler
address

PostalAddress

Varsa, kuruluşunuzun adresi (fiziksel veya posta adresi). Ülkeniz için geçerli olan tüm özellikleri ekleyin. Sağladığınız özellikler ne kadar fazla olursa kullanıcılar için sonucun kalitesi de o kadar yüksek olur. Birden fazla şehir, eyalet veya ülkede yeriniz varsa birden fazla adres girebilirsiniz. Örneğin:

"address": [{
 "@type": "PostalAddress",
 "streetAddress": "999 W Example St Suite 99 Unit 9",
 "addressLocality": "New York",
 "addressRegion": "NY",
 "postalCode": "10019",
 "addressCountry": "US"
},{
 "streetAddress": "999 Rue due exemple",
 "addressLocality": "Paris",
 "postalCode": "75001",
 "addressCountry": "FR"
}]
address.addressCountry

Text

İki harfli ISO 3166-1 alfa-2 ülke kodu ile belirtilen, posta adresinizin bulunduğu ülke.

address.addressLocality

Text

Posta adresinizin bulunduğu şehir.

address.addressRegion

Text

Varsa posta adresinizin bulunduğu bölge. Örneğin, bu bir eyalet olabilir.

address.postalCode

Text

Adresinizin posta kodu.

address.streetAddress

Text

Posta adresinizin bulunduğu açık adres.

alternateName

Text

Varsa kuruluşunuzun yaygın olarak kullandığı başka bir ad.

contactPoint

ContactPoint

Varsa kullanıcıların işletmenizle iletişime geçebileceği en iyi yöntem. Google'ın önerdiği en iyi uygulamaları izleyerek kullanıcılarınıza sunulan tüm destek yöntemlerini ekleyin. Örneğin:

"contactPoint": {
 "@type": "ContactPoint",
 "telephone": "+9-999-999-9999",
 "email": "contact@example.com"
}
contactPoint.email

Text

Varsa işletmenizle iletişim kurulabilen e-posta adresi. LocalBusiness türü kullanıyorsanız kuruluşunuzla iletişime geçilebilecek birden fazla yöntem belirtmek için contactPoint kullanmadan önce LocalBusiness düzeyinde birincil e-posta adresi belirtin.

contactPoint.telephone

Text

Varsa işletmenizle iletişim kurulabilen telefon numarası. Telefon numarasına ülke kodunu ve alan kodunu eklediğinizden emin olun. LocalBusiness türü kullanıyorsanız kuruluşunuzla iletişime geçilebilecek birden fazla yöntem belirtmek için contactPoint kullanmadan önce LocalBusiness düzeyinde birincil telefon numarası belirtin.

description

Text

Varsa kuruluşunuzun ayrıntılı açıklaması.

duns

Text

Varsa Organization öğesini tanımlamak için kullanılan Dun & Bradstreet DUNS numarası. Bunun yerine, 0060: önekiyle iso6523Code alanını kullanmanızı öneririz.

email

Text

Varsa işletmenizle iletişim kurulabilen e-posta adresi.

foundingDate

Date

Varsa ISO 8601 tarih biçiminde belirtilen, Organization kuruluş tarihi.

globalLocationNumber

Text

Varsa Organization konumunu tanımlayan GS1 Küresel Konum Numarası.

hasMerchantReturnPolicy

MerchantReturnPolicy

Varsa Organization tarafından kullanılan iade politikası. Bu özelliği eklerseniz MerchantReturnPolicy için zorunlu ve önerilen alanları da eklediğinizden emin olun.

iso6523Code

Text

Varsa kuruluşunuzun ISO 6523 tanımlayıcısı. ISO 6523 tanımlayıcısının ilk bölümü, kullanılan tanımlama şemasının belirtildiği bir ICD (Uluslararası Kod Tanımlayıcı) öğesidir. İkinci bölüm ise asıl tanımlayıcıdır. ICD'yi ve tanımlayıcıyı, iki nokta üst üste karakteri (U+003A) ile ayırmanızı öneririz. Yaygın kullnaılan ICD değerleri şunlardır:

 • 0060: Dun & Bradstreet Veri Evrensel Numaralandırma Sistemi (DUNS)
 • 0088: GS1 Küresel Konum Numarası (GLN)
 • 0199: Yasal Tüzel Kişi Tanımlayıcı (LEI)
legalName

Text

Varsa kayıtlı, name özelliğinden farklı olan Organization yasal adınız.

leiCode

Text

Varsa Organization için ISO 17442'de belirtilen tanımlayıcı. Bunun yerine, 0199: önekiyle iso6523Code alanını kullanmanızı öneririz.

logo

URL veya ImageObject

Varsa kuruluşunuzu temsil eden bir logo. Bu özelliği eklemek, Google'ın hangi logoyu göstermek istediğinizi (ör. Arama sonuçlarında ve bilgi panellerinde) daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.

Resim kuralları:

 • Resim en az 112x112 piksel olmalıdır.
 • Resim URL'si taranıp dizine eklenebilmelidir.
 • Resim dosyası biçimi Google Görseller tarafından desteklenmelidir.
 • Resmin tamamen beyaz bir arka planda beklediğiniz şekilde göründüğünden emin olun (örneğin, beyaz veya gri ağırlıklı bir logo, beyaz arka plan üzerinde beklendiği gibi görünmeyebilir).

ImageObject türünü kullanırsanız URL türü ile aynı kurallara uyan geçerli bir contentUrl özelliğine ya da url özelliğine sahip olduğundan emin olun.

naics

Text

Varsa Organization için Kuzey Amerika Endüstri Sınıflandırma Sistemi (NAICS) kodu.

name

Text

Kuruluşunuzun adı. Site adınız için kullandığınız name ve alternateName değerlerini kullanın.

numberOfEmployees

QuantitativeValue

Varsa Organization bünyesindeki çalışan sayısı.

Belirli bir çalışan sayısını gösteren örnek:

"numberOfEmployees": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "value": 2056
}

Belirli bir aralıktaki çalışan sayısını gösteren örnek:

"numberOfEmployees": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "minValue": 100,
 "maxValue": 999
}
sameAs

URL

Varsa kuruluşunuzla ilgili ek bilgilerin bulunduğu başka bir web sitesindeki sayfanın URL'si. Örneğin, kuruluşunuzun bir sosyal medya veya yorum sitesindeki profil sayfasına yönlendiren URL. Birden fazla sameAs URL'si sağlayabilirsiniz.

taxID

Text

Varsa Organization ile ilişkili vergi numarası. taxID değerinin, address alanında belirttiğiniz ülkeyle eşleştiğinden emin olun.

telephone

Text

Varsa müşteriler için birincil iletişim yöntemi olarak kullanılacak bir işletme telefon numarası. Telefon numarasına ülke kodunu ve alan kodunu eklediğinizden emin olun.

url

URL

Varsa kuruluşunuza ait web sitesinin URL'si. Bu bilgi, Google'ın kuruluşunuzu benzersiz bir şekilde tanımlamasına yardımcı olur.

vatID

Text

Ülkeniz ve işletmeniz için geçerliyse Organization ile ilişkili KDV (Katma Değer Vergisi) kimlik numarası. Bu bilgi, kullanıcılar için önemli bir güven işaretidir (örneğin, kullanıcılar herkese açık KDV kayıtlarında işletmenizi inceleyebilir).

MerchantReturnPolicy

İşletmeniz için geçerliyse tüm Organization için genel iade politikalarını açıklamak üzere aşağıdaki özellikleri kullanın. Ayrı ayrı ürünler için belirli politikalarınız varsa bunun yerine satıcı ürün listeleme deneyimi işaretlemesini kullanın.

Zorunlu özellikler (kullanım alanınıza en uygun seçeneği belirleyin)
Seçenek A
applicableCountry

Text

İade politikasının geçerli olduğu ve iki harfli ISO 3166-1 alfa-2 ülke kodu biçimlendirmesini kullanan ülke kodu. En fazla 50 ülke belirtebilirsiniz.

returnPolicyCategory

MerchantReturnEnumeration

İade politikasının türü. Aşağıdaki değerlerden birini kullanın:

 • https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow: Bir ürünün iade edilmesi için belirli bir gün sayısı vardır.
 • https://schema.org/MerchantReturnNotPermitted: İadelere izin verilmez.
 • https://schema.org/MerchantReturnUnlimitedWindow: Bir ürünün iade edilmesi için süre sınırı yoktur.

MerchantReturnFiniteReturnWindow kullanıyorsanız merchantReturnDays özelliği zorunludur.

returnPolicyCountry

Text

Ürünün iade için gönderilmesi gereken ülke. Bu ülke, ürünün başta kargolandığı veya gönderildiği ülkeden farklı olabilir. ISO 3166-1 alpha-2 ülke kodu biçimlendirmesi. En fazla 50 ülke belirtebilirsiniz.

Seçenek B
Önerilen özellikler
customerRemorseReturnFees

ReturnFeesEnumeration

Müşteri pişmanlığı nedeniyle iade edilen ürünler için belirli bir iade ücreti türü. Olası değerler için returnFees bölümüne bakın.

customerRemorseReturnLabelSource

ReturnLabelSourceEnumeration

Tüketicinin bir ürün için ürün iadesi kargolama etiketi alma yöntemi. Olası değerler için returnLabelSource bölümüne bakın.

customerRemorseReturnShippingFeesAmount

MonetaryAmount

Müşteri pişmanlığı nedeniyle bir ürünü iade etmenin kargo maliyeti. Bu özellik yalnızca tüketicinin ürünü iade etmek için ödemesi gereken bir kargo ücreti varsa zorunludur. Ayrıntılar için returnShippingFeesAmount öğesine bakın.

itemCondition

OfferItemCondition

İade edilen ürünün kabul edilebileceği koşullar. Kabul edilen birden fazla koşul belirtebilirsiniz. Aşağıdaki değerleri kullanın:

 • https://schema.org/DamagedCondition: Hasarlı ürünler kabul edilir.
 • https://schema.org/NewCondition: Yeni ürünler kabul edilir.
 • https://schema.org/RefurbishedCondition: Yenilenmiş ürünler kabul edilir.
 • https://schema.org/UsedCondition: İkinci el ürünler kabul edilir.
itemDefectReturnFees

ReturnFeesEnumeration

Kusurlu ürünler için belirli bir iade ücreti türü. Olası değerler için returnFees bölümüne bakın.

itemDefectReturnLabelSource

ReturnLabelSourceEnumeration

Tüketicinin bir ürün için ürün iadesi kargolama etiketi alabileceği yöntem. Olası değerler için returnLabelSource bölümüne bakın.

itemDefectReturnShippingFeesAmount

MonetaryAmount

Kusurlu ürünler nedeniyle bir ürünü iade etmenin kargo maliyeti. Bu özellik yalnızca tüketicinin ürünü iade etmek için ödemesi gereken bir kargo ücreti varsa zorunludur. Ayrıntılar için returnShippingFeesAmount öğesine bakın.

merchantReturnDays

Integer veya Date veya DateTime

Bir ürünün iade edilebilmesi için teslimat tarihinden itibaren geçen gün sayısı. Bu özellik yalnızca returnPolicyCategory öğesini MerchantReturnFiniteReturnWindow olarak ayarlarsanız zorunludur.

refundType

RefundType

Tüketicinin bir ürünü iade ederken alabileceği geri ödeme türü.

 • https://schema.org/ExchangeRefund: Ürün aynı ürünle değiştirilebilir.
 • https://schema.org/FullRefund: Ürün iade edilerek tutarın tamamı geri ödenebilir.
 • https://schema.org/StoreCreditRefund: Ürün, Store kredisi karşılığında iade edilebilir.
returnFees

ReturnFeesEnumeration

Varsayılan iade ücreti türü. Aşağıdaki desteklenen değerlerden birini kullanın:

 • https://schema.org/FreeReturn: Tüketiciden ürünü iade ederken ücret alınmaz. Kullanılıyorsa returnShippingFeesAmount özelliğini eklemeyin.
 • https://schema.org/ReturnFeesCustomerResponsibility: Tüketicinin, ürün iadesi kargolama işlemleriyle ilgilenmesi ve ödeme yapması gerekir. Kullanılıyorsa returnShippingFeesAmount özelliğini eklemeyin.
 • https://schema.org/ReturnShippingFees: Satıcı, ürünü iade ederken tüketiciden kargo ücreti alır. returnShippingFeesAmount özelliğini kullanarak (sıfır olmayan) kargo ücretini belirtin.
returnLabelSource

ReturnLabelSourceEnumeration

Tüketicinin bir ürün için ürün iadesi kargolama etiketi alabileceği yöntem. Aşağıdaki değerlerden birini kullanın:

 • https://schema.org/ReturnLabelCustomerResponsibility: İade etiketi oluşturmak tüketicinin sorumluluğundadır.
 • https://schema.org/ReturnLabelDownloadAndPrint: İade etiketi müşteri tarafından indirilip yazdırılmalıdır.
 • https://schema.org/ReturnLabelInBox: İade etiketi, ürün ilk gönderildiği sırada eklenmiştir.
returnMethod

ReturnMethodEnumeration

Sunulan iade yönteminin türü. Bu yalnızca returnPolicyCategory ile MerchantReturnNotPermitted birbirinden farklıysa önerilir. Aşağıdaki değerlerden birini veya daha fazlasını kullanın:

 • https://schema.org/ReturnAtKiosk: Ürün, gişeden iade edilebilir.
 • https://schema.org/ReturnByMail: Ürün, postayla iade edilebilir.
 • https://schema.org/ReturnInStore: Ürün, mağazadan iade edilebilir.
returnPolicySeasonalOverride

MerchantReturnPolicySeasonalOverride

Özel etkinlikler (ör. bayramlar) için iade politikalarını belirtmeye yarayan iade politikasının sezon istisnası. Örneğin, normal iade politikası kategoriniz MerchantReturnPolicyUnlimitedWindow olarak ayarlanmıştır ancak iade aralığı Efsane Cuma indirimleri sırasında sınırlandırılmalıdır:

"returnPolicySeasonalOverride": {
 "@type": "MerchantReturnPolicySeasonalOverride",
 "startDate": "2024-11-29",
 "endDate": "2024-12-06",
 "merchantReturnDays": 10,
 "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow"
}

Birden fazla sezon istisnasının nasıl belirtileceği aşağıda açıklanmıştır. Bu örnekte, normal iade politikası sınırsızdır, ancak aşağıdaki iki tarih aralığında sınırlıdır:

"returnPolicySeasonalOverride": [{
 "@type": "MerchantReturnPolicySeasonalOverride",
 "startDate": "2024-11-29",
 "endDate": "2024-12-06",
 "merchantReturnDays": 10,
 "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow"
},
{
 "@type": "MerchantReturnPolicySeasonalOverride",
 "startDate": "2024-12-26",
 "endDate": "2025-01-06",
 "merchantReturnDays": 10,
 "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow"
}]
returnPolicySeasonalOverride.endDate

Date veya DateTime

Sezon istisnasının bitiş tarihi.

returnPolicySeasonalOverride.merchantReturnDays

Integer veya Date veya DateTime

Bir ürünün iade edilebilmesi için teslimat tarihinden itibaren geçen gün sayısı. Bu özellik yalnızca returnPolicyCategory öğesini MerchantReturnFiniteReturnWindow olarak ayarlarsanız zorunludur.

returnPolicySeasonalOverride.returnPolicyCategory

MerchantReturnEnumeration

İade politikasının türü. Aşağıdaki değerlerden birini kullanın:

 • https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow: Bir ürünün iade edilmesi için belirli bir gün sayısı vardır.
 • https://schema.org/MerchantReturnNotPermitted: İadelere izin verilmez.
 • https://schema.org/MerchantReturnUnlimitedWindow: Bir ürünün iade edilmesi için süre sınırı yoktur.

MerchantReturnFiniteReturnWindow kullanıyorsanız merchantReturnDays özelliği zorunludur.

returnPolicySeasonalOverride.startDate

Date veya DateTime

Sezon istisnasının başlangıç tarihi.

returnShippingFeesAmount

MonetaryAmount

Bir ürünü iade etmenin kargo maliyeti. Bu özellik yalnızca tüketicinin ürünü iade ederken satıcıya ödeyeceği bir kargo ücreti varsa gereklidir. Bu durumda returnFees, https://schema.org/ReturnShippingFees olarak ayarlanmalıdır. İade ücretsizse returnFees, https://schema.org/FreeReturn olarak ayarlanmalıdır. Tüketicinin, ürün iadesi kargolama işlemleriyle ilgilenmesi ve ödeme yapması gerekiyorsa returnFees, https://schema.org/ReturnFeesCustomerResponsibility olarak ayarlanmalıdır.

Google ile iade ayarlarını yapılandırmaya alternatif yaklaşım

Perakendecilerin iade politikaları karmaşık olup sık sık değişebilir. İşaretleme kullanarak iade ayrıntılarınızı belirtme ve güncel tutmayla ilgili sorun yaşıyorsanız ve bir Google Merchant Center hesabınız varsa Google Merchant Center Yardım'da iade politikalarınızı yapılandırmayı düşünün. Alternatif olarak, hesap düzeyinde iade politikalarını Search Console'da yapılandırarak otomatik olarak Merchant Center'a eklenmesini sağlayabilirsiniz.

Birden fazla kargo ve iade yapılandırmasını birleştirme

Çeşitli kargo ve iade yapılandırmalarını birleştiriyorsanız politika bilgilerinizi öncelik sırasına göre nasıl geçersiz kılabileceğinizi göz önünde bulundurun. Örneğin, hem sitenizde kuruluş düzeyinde işaretleme hem de Search Console'da iade politikası ayarlarını sağlarsanız Google yalnızca Search Console'da verilen bilgileri kullanır. Merchant Center'da bir ürün feed'i gönderir ve Search Console'da kargo ayarlarını yapılandırırsanız Merchant Center'daki feed bilgileriniz Search Console ayarlarınızı geçersiz kılar.

Kargo ve iade politikası bilgilerinin öncelik sırası şu şekildedir (güç düzeyine göre, feed'ler en güçlü olacak şekilde sıralanmıştır):

Sorun giderme

Yapılandırılmış verileri uygulamada veya hata ayıklamada sorun yaşıyorsanız size yardımcı olabilecek bazı kaynaklar aşağıda verilmiştir.

 • İçerik yönetim sistemi (İYS) kullanıyorsanız veya sitenizle başka biri ilgileniyorsa bu kişiden size yardım etmesini isteyin. Sorunla ilgili ayrıntılı bilgiler içeren Search Console mesajlarını bu kişiye yönlendirdiğinizden emin olun.
 • Google, yapılandırılmış veriler kullanan özelliklerin arama sonuçlarında görüneceğini garanti etmez. Google'ın içeriğinizi zengin sonuç içinde göstermemesinin yaygın nedenlerini içeren liste için Genel Yapılandırılmış Veri Yönergeleri'ni inceleyin.
 • Yapılandırılmış verilerinizde bir hata olabilir. Yapılandırılmış veri hatalarının listesini kontrol edin.
 • Sayfanıza yönelik bir yapılandırılmış veri manuel işlemi varsa sayfadaki yapılandırılmış veriler dikkate alınmaz (sayfa Google Arama sonuçlarında görünmeye devam edebilir). Yapılandırılmış veri sorunlarını düzeltmek için Manuel İşlemler raporunu kullanın.
 • İçeriğinizin kurallara uygun olup olmadığını belirlemek için yönergeleri tekrar inceleyin. Sorun, spam içeriği veya spam içerikli işaretleme kullanımından kaynaklanıyor olabilir. Bununla birlikte, sorunun söz diziminden kaynaklanmadığı durumlarda Zengin Sonuçlar Testi bu sorunları tanımlayamaz.
 • Eksik zengin sonuçlar / toplam zengin sonuç sayısında düşüş sorununu giderin.
 • Yeniden tarama ve yeniden dizine ekleme için zaman tanıyın. Google’ın yayınlandıktan sonra bir sayfayı bulmasının ve taramasının birkaç gün sürebileceğini unutmayın. Tarama ve dizine ekleme hakkında genel sorular için Google Arama tarama ve dizine ekleme için SSS bölümüne bakın.
 • Sorunuzu Google Arama Merkezi forumunda sorun.