Sprawdzone metody testowania witryn za pomocą Wyszukiwarki Google

Ta strona zawiera informacje na temat takiego sposobu testowania stron o różnej zawartości lub mających różne URL-e, który ma niewielki wpływ na wydajność Wyszukiwarki Google. Nie ma tu instrukcji tworzenia ani projektowania testów, ale na końcu strony znajdziesz kilka źródeł informacji o testowaniu.

Ogólne informacje o testowaniu

Testowanie witryny polega na sprawdzaniu różnych jej wersji (lub części) oraz gromadzeniu danych o tym, w jaki sposób reagują na nie użytkownicy. Zazwyczaj porównuje się za pomocą oprogramowania 2 różne wersje stron (części strony, całe strony lub całe wielostronicowe fragmenty) i analizuje, która z nich najlepiej się sprawdza.

Testy A/B polegają na utworzeniu kilku wersji strony o różnych adresach URL. Kiedy użytkownicy próbują uzyskać dostęp do oryginalnego adresu URL, są przekierowywani do poszczególnych zmienionych wersji. Następnie na podstawie porównania zachowań użytkowników ocenia się, która wersja strony jest najskuteczniejsza.

Testy wielowymiarowe polegają na zmienianiu na bieżąco różnych części witryny za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Można testować zmiany kilku części strony, takich jak nagłówek, zdjęcie czy przycisk „Dodaj do koszyka”. Oprogramowanie wyświetla użytkownikom różne wersje poszczególnych sekcji w różnych kombinacjach, a następnie – na podstawie analizy statystycznej – wskazuje najbardziej skuteczne. Używany jest tylko jeden adres URL, a warianty są umieszczane na stronie dynamicznie.

W zależności od rodzaju testowanych treści witryny może nawet nie mieć znaczenia, czy podczas testowania Googlebot pobiera lub indeksuje niektóre jej warianty. Niewielkie zmiany, takie jak rozmiar, kolor lub położenie przycisku, obrazu lub tekstu wzywającego do działania (takiego jak „Dodaj do koszyka” albo„Kup teraz!”) mogą mieć zaskakujący wpływ na zachowanie użytkowników na stronie, ale na ogół ich znaczenie jest znikome lub wręcz żadne dla fragmentu kodu odpowiedzialnego za wyniki wyszukiwania lub ranking strony.

Poza tym, jeśli przeszukujemy Twoją witrynę wystarczająco często, by wykrywać i indeksować zmiany wprowadzane podczas eksperymentu, nasz robot prawdopodobnie zindeksuje zaktualizowaną treść witryny niedługo po zakończeniu testów.

Sprawdzone metody testowania

Oto lista sprawdzonych metod pozwalających uniknąć negatywnego wpływu testowania wariantów witryny na zachowanie Wyszukiwarki Google:

Nie maskuj stron testowych

Nie pokazuj Googlebotowi innego zestawu adresów URL niż użytkownikom. Takie działanie nazywa się maskowaniem i jest sprzeczne ze wskazówkami dla webmasterów – niezależnie od tego, czy ma miejsce podczas testów, czy nie. Pamiętaj, że postępowanie niezgodne z naszymi wskazówkami może prowadzić do przesunięcia Twojej witryny w dół w wynikach wyszukiwania Google lub do całkowitego jej usunięcia z wyników. Raczej nie jest to pożądany wynik testu.

Takie postępowanie uznajemy za maskowanie niezależnie od tego, czy jest realizowane przez oprogramowanie serwera, plik robots.txt, czy za pomocą dowolnej innej metody. Zamiast tego stosuj opisane dalej linki lub przekierowania.

Jeśli wykonujesz Test A/B z kilkoma adresami URL, możesz używać atrybutu linku rel="canonical" we wszystkich alternatywnych adresach URL, by wskazać, że oryginalny URL jest wersją preferowaną. Zalecamy użycie atrybutu rel="canonical" zamiast metatagu noindex, ponieważ lepiej pasuje do tej sytuacji. Jeśli na przykład testujesz warianty strony głównej, to nie chcesz, by wyszukiwarki jej nie indeksowały, lecz by rozpoznawały wszystkie testowe adresy URL jako duplikaty lub wersje oryginalnego adresu URL i grupowały je razem z tym adresem URL jako kanonicznym. Użycie w takiej sytuacji metatagu noindex zamiast atrybutu rel="canonical" może czasem przynieść nieoczekiwane i niepożądane efekty.

Używaj przekierowań 302, a nie 301

Jeśli wykonujesz test A/B, który przekierowuje użytkowników z oryginalnego URL-a do jego wariantu, stosuj przekierowanie 302 (tymczasowe), a nie 301 (stałe). W ten sposób poinformujesz wyszukiwarki, że przekierowanie jest tymczasowe (będzie obowiązywać tylko do końca eksperymentu) i należy zachować w indeksie pierwotny URL, a nie zastępować go adresem docelowym przekierowania (strony testowej). W takiej sytuacji dobrze sprawdzają się także przekierowania generowane za pomocą kodu JavaScript.

Eksperymentuj tylko tak długo jak to konieczne

Czas potrzebny na wykonanie miarodajnego testu zależy od takich czynników, jak współczynniki konwersji i wielkość ruchu w witrynie. Dobre narzędzie do testowania powinno rozpoznać moment, w którym ilość zgromadzonych danych jest wystarczająca do wyciągnięcia wiarygodnych wniosków. Po zakończeniu testu wybierz w witrynie właściwą wersję treści i jak najszybciej usuń wszystkie elementy testu, w tym alternatywne adresy URL, skrypty i znaczniki testowe. Jeśli wykryjemy witrynę, w której eksperyment jest prowadzony niepotrzebnie długo, możemy to zinterpretować jako próbę oszukania wyszukiwarek i podjąć odpowiednie działania. Może się tak zdarzyć szczególnie w sytuacji, gdy udostępniasz jeden wariant treści dużemu odsetkowi swoich użytkowników.

Więcej informacji o testowaniu