Truy vấn tự động

Theo Điều khoản dịch vụ, Google không chấp nhận các truy vấn tự động thuộc mọi loại hình tới hệ thống của chúng tôi khi chưa có sự cho phép rõ ràng từ trước của Google. Việc gửi các truy vấn tự động gây tiêu tốn tài nguyên. Hành vi này bao gồm việc sử dụng phần mềm bất kỳ (chẳng hạn như WebPosition Gold) để gửi các truy vấn tự động tới Google nhằm xác định thứ hạng của một trang hoặc trang web trong kết quả tìm kiếm trên Google đối với nhiều cụm từ tìm kiếm. Ngoài hành vi gửi truy vấn để kiểm tra thứ hạng, các hành vi truy cập tự động khác vào Google khi chưa được phép cũng vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web và Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.