Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Cụm từ tìm kiếm tự động

Điều khoản dịch vụ của Google không cho phép gửi cụm từ tìm kiếm tự động dưới mọi hình thức tới hệ thống của chúng tôi khi Google chưa thể hiện sự cho phép rõ ràng từ trước. Việc gửi các cụm từ tìm kiếm tự động sẽ gây tiêu tốn tài nguyên. Hành vi này bao gồm cả việc sử dụng phần mềm nào đó (chẳng hạn như WebPosition Gold) để tự động gửi các cụm từ tìm kiếm tới Google nhằm xác định thứ hạng của một trang hoặc trang web trong kết quả tìm kiếm trên Google đối với nhiều cụm từ tìm kiếm. Ngoài hành vi gửi cụm từ tìm kiếm để kiểm tra thứ hạng, các hành vi truy cập tự động khác vào Google khi chưa được phép cũng vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web và Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.