Google'ın anladığı tüm meta etiketler

Google, sitenizin sayfalarının Google Arama'da nasıl görüneceğini kontrol etmenize yardımcı olmak için hem sayfa düzeyinde meta etiketleri hem de satır içi yönergeleri destekler.

Sayfa düzeyinde meta etiketler, web yöneticilerinin arama motorlarına siteleri hakkında bilgi sağlamaları için iyi bir yoldur. Meta etiketler, her tür istemciye bilgi vermek için kullanılabilir. Her sistem, yalnızca tanıdığı meta etiketleri işleme alır ve geri kalanı yok sayar. Meta etiketler, HTML sayfanızın <head> bölümüne eklenir ve genellikle şöyle görünür:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="Description" CONTENT="Author: A.N. Author, Illustrator: P. Picture, Category: Books, Price: £9.24, Length: 784 pages">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/>
  <title>Example Books - high-quality used books for children</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">
 </head>
</html>

Google, aşağıdaki meta etiketleri anlar (Bu liste tam kapsamlı değildir):

Google'ın anladığı meta etiketler
<meta name="description" content="A description of the page" /> Bu etiketi, sayfanın kısa bir açıklamasını sağlamak için kullanın. Bazı durumlarda bu açıklama, arama sonuçlarında gösterilen snippet'te kullanılır.
<meta name="robots" content="..., ..." />

<meta name="googlebot" content="..., ..." />

Bu meta etiketler, arama motoru tarama ve dizine ekleme işlemlerinin davranışlarını kontrol eder.

<meta name="robots"> etiketi, tüm arama motorları için geçerliyken <meta name="googlebot"> etiketi Google'a özeldir.

Çakışan robots (veya googlebot) meta etiketleri söz konusu olduğunda daha kısıtlayıcı olan etiket uygulanır. Örneğin, bir sayfada hem max-snippet:50 hem de nosnippet etiketi varsa nosnippet etiketi uygulanır.

Varsayılan değerler index, follow şeklinde olup belirtilmeleri gerekmez. Google'ın anladığı değerlerin tam listesi için geçerli yönergeler listesine bakın.

"X-Robots-Tag" HTTP üst bilgi yönergesini kullanarak bu bilgileri sayfalarınızın üst bilgisinde de belirtebilirsiniz. Bu, özellikle grafik veya başka doküman türleri gibi HTML olmayan dosyaların dizine eklenmesini sınırlamak istediğinizde kullanışlıdır. Robots meta etiketleri hakkında daha fazla bilgi

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" /> Kullanıcılar siteniz için arama yaptıklarında, Google Arama sonuçlarında bazen, sitenizin diğer doğrudan bağlantılarıyla birlikte, sitenize özgü bir arama kutusu görüntülenir. Bu etiket Google'a, site bağlantıları arama kutusunu göstermeyeceğini bildirir. Site bağlantıları arama kutusu hakkında daha fazla bilgi edinin.
<meta name="google" content="notranslate" /> Google, bir sayfanın içeriğinin kullanıcının okumak isteyeceği dilde olmadığını tespit ettiğinde, arama sonuçlarında genellikle söz konusu sayfanın çevirisi için bir bağlantı verir. Genellikle bu size benzersiz ve çekici içeriğinizi çok daha fazla kullanıcıya sunma olanağı sağlar. Ancak, bazı durumlarda bu istenmez. Bu meta etiket, Google'a, bu sayfanın çevirisini sunmamızı istemediğinizi belirtir.
<meta name="google" content="nopagereadaloud" /> Web tarayıcılarının Google Asistan'ın "Bu sayfayı oku" ve "Bunu oku" sesli komutlarını kullanarak etiketlenen sayfayı sesli okunmasını engeller.
<meta name="google-site-verification" content="..." /> Search Console'a ilişkin sahipliği doğrulamak için bu etiketi, sitenizin üst düzey sayfasında kullanabilirsiniz. name ve content özelliklerinin değerleri (büyük ve küçük harfler dahil) size sunulanlarla birebir eşleşmelidir, ancak XHTML şeklindeki etiketi HTML olarak değiştirmenizin veya etiketin biçiminin sayfanızın biçimiyle eşleşip eşleşmemesinin önemi yoktur.
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=..." />
<meta charset="..." >
Bu, sayfanın içerik türünü ve karakter kümesini tanımlar. İçerik özelliği değerini tırnak işareti içine almayı unutmayın, aksi halde karakter kümesi özelliği yanlış yorumlanabilir. Mümkünse Unicode/UTF-8 kullanmanızı öneririz. Daha fazla bilgi edinin.
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." /> Bu etiket, kullanıcıyı belirli bir süre sonra yeni bir URL'ye gönderir ve bazen basit bir yeniden yönlendirme biçimi olarak kullanılır. Ancak, tüm tarayıcılar tarafından desteklenmez ve kullanıcının aklını karıştırabilir. W3C bu etiketin kullanılmamasını önerir. Onun yerine bir sunucu tarafı 301 yeniden yönlendirmesi kullanmanızı öneririz.
<meta name="viewport" content="..."> Bu etiket, tarayıcıya bir sayfanın mobil cihazda nasıl oluşturulacağını bildirir. Bu etiketin varlığı, Google’a sayfanın mobil uyumlu olduğunu gösterir. Viewport meta etiketinin nasıl yapılandırılacağı hakkında daha fazla bilgi edinin.

<meta name="rating" content="adult" />

<meta name="rating" content="RTA-5042-1996-1400-1577-RTA" />

Güvenli Arama sonuçları tarafından filtreleneceğini belirtmek üzere sayfayı yetişkinlere uygun içeriğe sahip olarak etiketler. Güvenli Arama sayfalarını etiketleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dikkat edilmesi gereken diğer noktalar

 • Google, sayfada kullanılan koda bakılmaksızın hem HTML hem de XHTML stili meta etiketleri okuyabilir.
 • google-site-verification dışında, büyük/küçük harf kullanımı meta etiketlerde önemli değildir.
 • Bu, meta etiketlerin özel bir listesi değildir. Siteniz için önemli olan başka meta etiketleri kullanabilirsiniz, ancak Google bilmediği meta etiketleri yoksayar.

Satır içi yönergeler

Sayfa düzeyindeki meta etiketlerden bağımsız olarak, bir HTML sayfasının bölümlerini snippet'lerin dışında bırakabilirsiniz. Bunu yapmak için, desteklenen HTML etiketlerinden birine data-nosnippet HTML özelliğini ekleyin:

 • span
 • div
 • section

Örneğin:

<p>
 This text can be included in a snippet
 <span data-nosnippet>and this part would not be shown</span>.
</p>

Makine okunabilirliğini sağlamak için bölümün geçerli HTML olması ve tüm etiketlerin uygun bir şekilde kapatılması gerekir.