Sayfa meta verilerini belirtmek için geçerli HTML etiketleri kullanma

Sayfa meta verileri için geçerli HTML'nin kullanılması, Google'ın meta verileri belirtilen şekilde kullanabilmesini sağlar. Google, geçersiz veya HTML standardıyla tutarsız olsa bile HTML'yi anlamaya çalışır, ancak işaretlemedeki hatalar meta verilerinizin Google Arama'da kullanım şekliyle ilgili sorunlara neden olabilir. Bir sayfayla ilgili meta verileri belirtmek için kullanılan birincil öğe, HTML dokümanının <head> öğesidir. <head> öğesinde geçersiz bir öğe kullanırsanız Google, geçersiz öğeden sonra görünen öğeleri yoksayar.

<head> öğesinde geçerli öğeler kullanma

<head> öğesi, HTML standardına göre yalnızca aşağıdaki geçerli öğeleri içermelidir (diğer geçersiz öğeleri içermemelidir):

  • title
  • meta
  • link
  • script
  • style
  • base
  • noscript
  • template

<head> içinde geçersiz öğeler kullanmayın

<head> öğesinde HTML standardına göre yukarıda belirtilenler dışındaki hiçbir öğeye izin verilmez. <head> öğesinde görünüp bunu geçersiz kılan yaygın öğeler şunlardır:

  • iframe
  • img

Bu geçersiz öğeleri <head> içinde kullanmanızı kesinlikle önermeyiz. Yine de kullanmanız gerekiyorsa bu geçersiz öğeleri Google'ın görmesini istediğiniz diğer öğelerden sonraki bir yere koyun. Google, bu geçersiz öğelerden birini algıladığında <head> öğesinin sonuna geldiğini varsayarak <head> içindeki diğer öğeleri okumayı bırakır.