Lỗi 404 mềm

404 mềm là một URL trả về một trang thông báo cho người dùng rằng trang đó không tồn tại, đồng thời trả về một mã trạng thái 200 (success). Trong một số trường hợp, đó có thể là một trang có ít hoặc không có nội dung (ví dụ: trang có nội dung thưa thớt hoặc trang trống).

Bạn không nên trả về một mã trạng thái thành công thay cho lỗi 404 (not found), 410 (gone) hoặc 301 (permanent redirect). Mã trạng thái thành công sẽ thông báo cho các công cụ tìm kiếm rằng có một trang thật sự tồn tại trên URL đó. Kết quả là trang này có thể xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm, và công cụ tìm kiếm sẽ tiếp tục cố gắng thu thập dữ liệu trên URL không có thật đó thay vì dành thời gian thu thập dữ liệu trên các trang thực sự của bạn.

Khi thuật toán của Google phát hiện rằng trang đó thực sự là một trang lỗi (dựa vào nội dung trên trang), thì bạn sẽ thấy một lỗi 404 mềm xuất hiện trong báo cáo Phạm vi lập chỉ mục của trang web trên Search Console.

Khắc phục lỗi 404 mềm

Tùy thuộc vào trạng thái của trang và kết quả mong muốn, bạn có thể xử lý các lỗi 404 mềm theo nhiều cách:

Hãy cố gắng xác định xem giải pháp nào là tốt nhất cho người dùng của bạn.

Trang và nội dung không còn tồn tại

Nếu bạn đã xoá trang đó và trên trang web không có trang nào khác để thay thế với nội dung tương tự, hãy trả về một mã (trạng thái) phản hồi 404 (not found) hoặc 410 (gone). Những mã trạng thái này cho các công cụ tìm kiếm biết rằng trang đó không tồn tại và nội dung trong đó không nên được lập chỉ mục.

Nếu có quyền truy cập vào các tệp cấu hình trên máy chủ, bạn có thể tùy chỉnh các trang thông báo lỗi để những trang đó trở nên hữu ích cho người dùng. Một trang 404 tùy chỉnh tốt sẽ giúp mọi người tìm thấy thông tin họ đang tìm kiếm, đồng thời, cung cấp nội dung hữu ích khác để khuyến khích họ khám phá thêm trên trang web của bạn. Sau đây là một số mẹo để thiết kế một trang 404 tùy chỉnh hữu ích:

  • Thông báo rõ ràng với khách truy cập rằng không thể tìm thấy trang họ đang tìm. Sử dụng ngôn ngữ thân thiện và cuốn hút.
  • Đảm bảo rằng trang 404 của bạn có cùng giao diện (bao gồm phần điều hướng) với các trang còn lại của trang web.
  • Cân nhắc việc thêm các đường liên kết tới các bài viết hoặc bài đăng phổ biến nhất, cũng như một đường liên kết tới trang chủ của trang web của bạn.
  • Cân nhắc việc cung cấp cho người dùng một phương thức để báo cáo đường liên kết bị hỏng.

Trang hoặc nội dung hiện đã chuyển sang nơi khác

Nếu trang của bạn đã di chuyển hoặc có một trang thay thế phù hợp trên trang web của bạn, hãy trả về một lệnh 301 (permanent redirect) để chuyển hướng người dùng. Thao tác này sẽ không làm gián đoạn trải nghiệm duyệt web của người dùng và cũng là một cách phù hợp để cho các công cụ tìm kiếm biết vị trí mới của trang.

Trang và nội dung vẫn tồn tại

Nếu một trang phù hợp khác bị gắn cờ là có lỗi 404 mềm, thì có thể trang đó đã tải không đúng cách cho Googlebot hoặc bị thiếu các tài nguyên quan trọng trong quá trình hiển thị. Hãy dùng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra nội dung được hiển thị và mã HTTP được trả về. Nếu trang được hiển thị không có nội dung hoặc gần như không có nội dung, thì có thể là do trang của bạn tham chiếu đến nhiều tài nguyên không tải được (hình ảnh, tập lệnh và các thành phần khác không phải văn bản). Tình trạng này có thể bị xem là một lỗi 404 mềm. Tình trạng tài nguyên không tải được có thể là do tài nguyên bị chặn (bị tệp robots.txt chặn), có quá nhiều tài nguyên trên một trang hoặc tài nguyên có kích thước rất lớn/tải chậm.