Yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu trên URL

Nếu gần đây, bạn đã thêm hoặc thay đổi một trang trên trang web của mình, thì bạn có thể yêu cầu Google lập chỉ mục lại trang đó bằng một trong những phương thức sau đây. Bạn không thể yêu cầu lập chỉ mục những URL mà bạn không quản lý.

Nguyên tắc chung

  • Quy trình thu thập dữ liệu có thể mất từ vài ngày đến vài tuần. Hãy kiên nhẫn và theo dõi tiến độ thông qua báo cáo Trạng thái lập chỉ mục hoặc Công cụ kiểm tra URL.
  • Mọi phương thức mô tả ở đây đều có thời gian phản hồi tương tự nhau.
  • Có định mức về số lượng URL mà bạn có thể gửi.
  • Dù bạn gửi nhiều yêu cầu thu thập lại dữ liệu cho cùng một URL/sơ đồ trang web thì chúng tôi cũng không đẩy nhanh quá trình thu thập dữ liệu của URL/sơ đồ đó.

Phương thức yêu cầu thu thập dữ liệu

Sử dụng Công cụ kiểm tra URL (khi chỉ gửi một số ít URL)

Hãy dùng Công cụ kiểm tra URL để yêu cầu thu thập dữ liệu các URL riêng lẻ. Xin lưu ý rằng nếu có số lượng URL lớn, hãy chuyển sang gửi sơ đồ trang web.

Cách gửi một URL vào chỉ mục:

  1. Làm theo nguyên tắc chung.
  2. Kiểm tra URL bằng Công cụ kiểm tra URL.
  3. Chọn Yêu cầu lập chỉ mục. Công cụ này sẽ chạy quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động trên URL để xem liệu URL đó có gặp vấn đề rõ ràng nào liên quan đến hoạt động lập chỉ mục hay không. Nếu không có vấn đề gì, trang đó sẽ được đưa vào danh sách chờ lập chỉ mục. Nếu công cụ này tìm thấy vấn đề trên trang, hãy cố gắng khắc phục những vấn đề đó.

Gửi sơ đồ trang web (khi cần gửi nhiều URL cùng lúc)

Sơ đồ trang web là một cách quan trọng giúp Google khám phá các URL trên trang web của bạn. Sơ đồ trang web cũng có thể chứa siêu dữ liệu bổ sung về các phiên bản ngôn ngữ thay thế, các trang dành riêng cho tin tức, video hoặc hình ảnh. Tìm hiểu cách tạo và gửi sơ đồ trang web.