Yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu trên URL của bạn

Nếu gần đây, bạn đã thêm hoặc thực hiện thay đổi đối với một trang trên trang web của bạn, bạn có thể yêu cầu Google lập chỉ mục lại trang đó bằng một trong những phương thức sau đây.

Nguyên tắc chung

 • Quy trình thu thập dữ liệu có thể mất từ vài ngày đến vài tuần. Hãy kiên nhẫn và theo dõi tiến độ thông qua báo cáo Trạng thái lập chỉ mục hoặc Công cụ kiểm tra URL.
 • Mọi phương pháp được mô tả ở đây đều có cùng thời gian phản hồi.
 • Có định mức về số lượng URL mà bạn có thể gửi.
 • Dù bạn gửi nhiều yêu cầu thu thập lại dữ liệu cho cùng một URL/sơ đồ trang web thì chúng tôi cũng không đẩy nhanh quá trình thu thập dữ liệu của URL/sơ đồ đó.

Phương thức yêu cầu thu thập dữ liệu

Sử dụng Công cụ kiểm tra URL (chỉ một số ít URL)

Hãy dùng Công cụ kiểm tra URL để yêu cầu thu thập dữ liệu các URL riêng lẻ. Xin lưu ý rằng nếu có số lượng URL lớn, bạn nên gửi sơ đồ trang web.

Cách gửi một URL vào chỉ mục:

 1. Đọc các nguyên tắc chung ở trên.
 2. Kiểm tra URL bằng Công cụ kiểm tra URL.
 3. Chọn Yêu cầu lập chỉ mục. Công cụ này sẽ chạy quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động trên URL để xem liệu URL đó có gặp vấn đề rõ ràng nào liên quan đến hoạt động lập chỉ mục hay không. Nếu không có vấn đề nào, trang đó sẽ được đưa vào danh sách chờ lập chỉ mục. Nếu công cụ này tìm thấy vấn đề trên trang thì bạn nên cố gắng khắc phục những vấn đề đó.

Gửi sơ đồ trang web (nhiều URL cùng lúc)

Sơ đồ trang web là một cách quan trọng giúp Google khám phá các URL trên trang web của bạn. Sơ đồ trang web cũng có thể chứa siêu dữ liệu bổ sung về các phiên bản ngôn ngữ thay thế, các trang dành riêng cho tin tức, video, hoặc hình ảnh. Tìm hiểu cách tạo sơ đồ trang web.

Nếu bạn vẫn chưa thay đổi sơ đồ trang web của mình kể từ lần gần nhất Google thu thập dữ liệu trên trang web đó, thì việc gửi lại sơ đồ trang web sẽ không đem lại thêm lợi ích nào. Nếu bạn đã cập nhật các trang trong sơ đồ trang web, hãy đánh dấu các trang đó bằng thuộc tính <lastmod>.

Bạn có thể thông báo cho Google về sơ đồ trang web của bạn qua những cách sau:

 • Gửi sơ đồ trang web bằng cách sử dụng báo cáo sơ đồ trang web.
 • Sử dụng công cụ ping. Gửi yêu cầu GET trong trình duyệt hoặc dòng lệnh đến địa chỉ sau đây, trong đó chỉ định URL đầy đủ của sơ đồ trang web. Đảm bảo tệp sơ đồ trang web có thể truy cập được:
  http://www.google.com/ping?sitemap=FULL_URL_OF_SITEMAP

  Ví dụ:

   http://www.google.com/ping?sitemap=https://example.com/sitemap.xml
 • Chèn dòng sau vào một vị trí bất kỳ trong tệp robots.txt để chỉ định đường dẫn đến sơ đồ trang web của bạn. Chúng tôi sẽ tìm dòng này vào lần tiếp theo chúng tôi thu thập dữ liệu trên trang web của bạn:
  Sitemap: http://example.com/my_sitemap.xml