Method: sharedAlbums.leave

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Daha önce paylaşılan ve paylaşılan bir albümü Google Fotoğraflar kullanıcısı adına oluşturur. Kullanıcının bu albümü sahibi olmaması gerekir.

HTTP isteği

POST https://photoslibrary.googleapis.com/v1/sharedAlbums:leave

URL, gTB Kod Geçişi söz dizimini kullanır.

İstek metni

İstek gövdesi aşağıdaki yapıya sahip verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "shareToken": string
}
Alanlar
shareToken

string

Zorunlu. Kullanıcı adına, paylaşılan albümden ayrılacak jeton.

Yanıt metni

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.sharing