Method: albums.unshare

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Önceden paylaşılan bir albümü gizli olarak işaretler. Bu durumda albüm artık paylaşılmaz ve albüm sahibi olmayanlar albüm erişimini kaybeder. Sahibi olmayan tüm içerikler albümden kaldırılacak. Sahibi olmayan bir kullanıcı albümü daha önce kitaplığına eklediyse kitaplığındaki tüm fotoğrafları saklar. Bu işlem yalnızca geliştirici tarafından API aracılığıyla oluşturulan albümlerde gerçekleştirilebilir.

HTTP isteği

POST https://photoslibrary.googleapis.com/v1/albums/{albumId}:unshare

URL, gTB Kod Geçişi söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
albumId

string

Zorunlu. Paylaşımı kaldırılacak albümün tanımlayıcısı. Bu albüm kimliği, geliştirici tarafından oluşturulan bir albüme ait olmalıdır.

İstek metni

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.sharing