Method: mediaItems.patch

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Medya öğesini, belirtilen id ile güncelleyin. Medya öğesinin yalnızca id ve description alanları okunur. Medya öğesi, geliştirici tarafından API aracılığıyla oluşturulmuş ve kullanıcıya ait olmalıdır.

HTTP isteği

PATCH https://photoslibrary.googleapis.com/v1/mediaItems/{mediaItem.id}

URL, gTB Kod Geçişi söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
mediaItem.id

string

Medya öğesinin tanımlayıcısı. Bu medya öğesini tanımlamak için oturumlar arasında kullanılabilecek kalıcı bir tanımlayıcıdır.

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

Zorunlu. Sağlanan medya öğesinde hangi alanların güncelleneceğini belirtin. Geçerli tek değer description.

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "user.displayName,photo".

İstek metni

İstek metni, MediaItem öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, MediaItem öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.edit.appcreateddata