Method: albums.patch

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Albümü belirtilen id ile güncelleyin. Albümün yalnızca id, title ve coverPhotoMediaItemId alanları okunur. Albümün, geliştirici tarafından API aracılığıyla oluşturulmuş olması ve kullanıcıya ait olması gerekir.

HTTP isteği

PATCH https://photoslibrary.googleapis.com/v1/albums/{album.id}

URL, gTB Kod Geçişi söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
album.id

string

Albümün tanımlayıcısı. Bu albümü tanımlamak için oturumlarda kullanılabilecek kalıcı bir tanımlayıcıdır.

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

Zorunlu. Sağlanan albümde hangi alanların güncelleneceğini belirtin. Yalnızca title ve coverPhotoMediaItemId değerleri geçerlidir.

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "user.displayName,photo".

İstek metni

İstek metni, Album öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Album öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.edit.appcreateddata