Method: albums.get

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Albümü belirtilen albumId değerine göre döndürür. albumId, kullanıcıya ait bir albümün veya kullanıcının katıldığı paylaşılan bir albümün kimliği olmalıdır.

HTTP isteği

GET https://photoslibrary.googleapis.com/v1/albums/{albumId}

URL, gTB Kod Geçişi söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
albumId

string

Zorunlu. İstenen albüm tanımlayıcısı.

İstek metni

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Album öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary
  • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.readonly.appcreateddata