Method: sharedAlbums.get

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Albümü belirtilen shareToken değerine göre döndürür.

HTTP isteği

GET https://photoslibrary.googleapis.com/v1/sharedAlbums/{shareToken}

URL, gTB Kod Geçişi söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
shareToken

string

Zorunlu. İstenen albümün paylaşım jetonu.

İstek metni

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Album öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.sharing