Method: mediaItems.get

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Belirtilen medya öğesi tanımlayıcısının medya öğesini döndürür.

HTTP isteği

GET https://photoslibrary.googleapis.com/v1/mediaItems/{mediaItemId}

URL, gTB Kod Geçişi söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
mediaItemId

string

Zorunlu. İstenecek medya öğesinin tanımlayıcısı.

İstek metni

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, MediaItem öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary
  • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.readonly.appcreateddata