Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trả lời thông minh

Với API trả lời thông minh của Bộ công cụ máy học, bạn có thể tự động tạo các câu trả lời phù hợp với tin nhắn. Tính năng trả lời thông minh giúp người dùng nhanh chóng trả lời tin nhắn và giúp bạn dễ dàng trả lời tin nhắn trên các thiết bị có khả năng nhập giới hạn.

iOS Android

Các chức năng chính

  • Mô hình trả lời thông minh tạo các đề xuất trả lời dựa trên ngữ cảnh đầy đủ của cuộc trò chuyện, chứ không chỉ một tin nhắn. Điều này có nghĩa là các đề xuất sẽ hữu ích hơn cho người dùng.
  • Mô hình trên thiết bị tạo nhanh các câu trả lời và không yêu cầu bạn phải gửi tin nhắn cho người dùng\39; gửi đến máy chủ từ xa.

Các điểm hạn chế

  • Tính năng trả lời thông minh dành cho các cuộc trò chuyện phổ thông trong các ứng dụng dành cho người dùng thông thường. Nội dung đề xuất trả lời có thể không phù hợp với bối cảnh hoặc đối tượng khác.
  • Hiện chúng tôi chỉ hỗ trợ tiếng Anh. Mô hình này tự động xác định ngôn ngữ đang được sử dụng và chỉ đưa ra đề xuất khi tiếng Anh.

Cách hoạt động của mô hình

  • Mô hình này sử dụng tối đa 10 thông báo gần đây nhất trong nhật ký trò chuyện để tạo nội dung đề xuất trả lời.
  • Tính năng này phát hiện ngôn ngữ của cuộc trò chuyện và chỉ cố gắng cung cấp phản hồi khi ngôn ngữ được xác định là tiếng Anh.
  • Mô hình này sẽ so sánh các thông báo với một danh sách các chủ đề nhạy cảm và sẽ không đề xuất khi phát hiện một chủ đề nhạy cảm.
  • Nếu ngôn ngữ được xác định là tiếng Anh và không phát hiện thấy chủ đề nhạy cảm nào, thì mô hình sẽ cung cấp tối đa 3 câu trả lời đề xuất. Số lượng phản hồi phụ thuộc vào số lượng đáp ứng đủ mức độ tin cậy dựa trên dữ liệu đầu vào của mô hình.

Gửi ý kiến phản hồi

Do sự phức tạp của quá trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên, các đề xuất do mô hình cung cấp có thể không phù hợp với mọi ngữ cảnh hoặc đối tượng. Nếu bạn gặp phải các đề xuất phản hồi không phù hợp, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ Bộ công cụ máy học. Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp cải thiện mô hình và các bộ lọc cho chủ đề nhạy cảm.

Kết quả mẫu

Đầu vào

Dấu thời gian User ID Người dùng địa phương? Thông điệp
Thứ Năm, ngày 21 tháng 2, 13:13:39 giờ PST năm 2019 đúng bạn đang trên đường đi à?
Thứ Năm, ngày 21 tháng 2, 13:15:03 giờ PST ngày 2019 BẠN BÈ sai Rất tiếc, rất tiếc!

Câu trả lời đề xuất

Đề xuất số 1 Đề xuất số 2 Đề xuất số 3
Đừng lo lắng 😞 Không thành vấn đề.