Trả lời thông minh

Nhờ API trả lời thông minh của Bộ công cụ máy học, bạn có thể tự động tạo các câu trả lời liên quan cho tin nhắn. Tính năng trả lời thông minh giúp người dùng trả lời tin nhắn một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn khi trả lời tin nhắn trên các thiết bị có chức năng nhập dữ liệu hạn chế.

iOS Android

Các chức năng chính

  • Mô hình trả lời thông minh tạo ra các đề xuất trả lời dựa trên ngữ cảnh đầy đủ của cuộc trò chuyện, chứ không chỉ một tin nhắn riêng. Điều này có nghĩa là các đề xuất sẽ hữu ích hơn cho người dùng.
  • Mẫu trên thiết bị tạo câu trả lời một cách nhanh chóng và không yêu cầu bạn phải gửi tin nhắn của người dùng đến một máy chủ từ xa.

Các điểm hạn chế

  • Tính năng Trả lời thông minh dành cho các cuộc trò chuyện thông thường trong ứng dụng dành cho người tiêu dùng. Nội dung đề xuất trả lời có thể không phù hợp với bối cảnh hoặc đối tượng khác.
  • Hiện chúng tôi chỉ hỗ trợ tiếng Anh. Mô hình này tự động xác định ngôn ngữ bạn đang sử dụng và chỉ cung cấp nội dung đề xuất khi ngôn ngữ là tiếng Anh.

Cách hoạt động của mô hình

  • Mô hình này sử dụng tối đa 10 tin nhắn gần đây nhất trong lịch sử trò chuyện để tạo các đề xuất trả lời.
  • Dịch vụ này phát hiện ngôn ngữ của cuộc trò chuyện và chỉ cố gắng phản hồi khi ngôn ngữ được xác định là tiếng Anh.
  • Mô hình này sẽ so sánh các thông báo với danh sách chủ đề nhạy cảm và sẽ không đưa ra đề xuất khi phát hiện một chủ đề nhạy cảm.
  • Nếu ngôn ngữ được xác định là tiếng Anh và không phát hiện thấy chủ đề nhạy cảm nào, mô hình sẽ cung cấp tối đa 3 phản hồi được đề xuất. Số lượng phản hồi phụ thuộc vào mức đáp ứng đủ mức độ tin cậy dựa trên dữ liệu đầu vào của mô hình.

Gửi ý kiến phản hồi

Do sự phức tạp của quá trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên, các đề xuất do mô hình cung cấp có thể không phù hợp với mọi ngữ cảnh hoặc đối tượng. Nếu bạn gặp phải các đề xuất phản hồi không phù hợp, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ Bộ công cụ máy học. Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp cải thiện mô hình và các bộ lọc cho các chủ đề nhạy cảm.

Kết quả mẫu

Input

Dấu thời gian User ID Người dùng địa phương? Thông điệp
Thứ Hai, 21/02/2019 13:13:39 PST 2019 đúng bạn đang trên đường đi phải không?
Thứ Hai, ngày 21 tháng 2 13:15:03 giờ PST 2019 Bạn BÈ sai Sẽ đến muộn, rất tiếc!

Câu trả lời đề xuất

Đề xuất số 1 Đề xuất số 2 Đề xuất số 3
Không phải lo lắng 😞 Không thành vấn đề.