ภาพรวมการตรวจสอบสิทธิ์ของแผนพรีเมียม

สำคัญ: แพ็กเกจพรีเมียมของ Google Maps Platform ไม่มีให้สำหรับการลงชื่อสมัครใช้หรือลูกค้าใหม่อีกต่อไป

ลูกค้าใหม่ต้องใช้คีย์ API จึงจะใช้ API และ SDK ของ Google Maps Platform ได้ ลูกค้าที่ย้ายข้อมูลจากแผนพรีเมียมไปยังรูปแบบราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ Google Maps Platform อาจยังคงตรวจสอบสิทธิ์คำขอโดยใช้คีย์ API หรือรหัสไคลเอ็นต์ที่มีอยู่ต่อไปได้

Google Maps Platform จะกำหนดมาตรฐานในการใช้คีย์ API เพื่อตรวจสอบสิทธิ์คำขอ แม้ว่าการใช้รหัสไคลเอ็นต์จะไม่มีวันที่สิ้นสุดในปัจจุบัน แต่ให้สร้างการติดตั้งใช้งานใหม่เพื่อใช้คีย์ API แทนการใช้รหัสไคลเอ็นต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ที่ใช้ได้

การจัดการรหัสไคลเอ็นต์

ค้นหาโปรเจ็กต์รหัสไคลเอ็นต์

หากต้องการเข้าถึงฟีเจอร์ที่แพ็กเกจพรีเมียมของ Google Maps Platform นำเสนอไว้ต่อไป ลูกค้าควรใช้โปรเจ็กต์ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาพรีเมียมที่มีอยู่ของตนต่อไป ซึ่งยังรวมถึงลูกค้าที่ย้ายข้อมูลไปยังรูปแบบราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ Google Maps Platform ด้วย

เมื่อคุณซื้อใบอนุญาตแพ็กเกจพรีเมียมในครั้งแรก คุณจะได้รับชื่อของเนื้อหา Premium ในรูปแบบต่อไปนี้ gme-[company] & proj-[projectnumber] ([type]) ดูชื่อเนื้อหาและเจ้าของโปรเจ็กต์ต้นฉบับได้ในจดหมายต้อนรับ

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ Google Cloud Console โดยใช้ URL ต่อไปนี้

https://console.cloud.google.com/project/projectnumber

เพียงใส่หมายเลขโปรเจ็กต์แทน projectnumber

การจัดการรหัสไคลเอ็นต์ใน Cloud Console

วิธีจัดการรหัสไคลเอ็นต์ในคอนโซล Google Cloud

ฟังก์ชันการจัดการรหัสไคลเอ็นต์ของแพ็กเกจพรีเมียมพร้อมให้ใช้งานในคอนโซล Cloud ที่ด้านล่างของหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ Google Maps Platform ในส่วนรหัสไคลเอ็นต์

พื้นที่รหัสไคลเอ็นต์ใหม่ในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

คุณเข้าถึงงานด้านการจัดการรหัสไคลเอ็นต์เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการให้สิทธิ์ URL และการจัดการข้อมูลลับในการลงชื่อรหัสไคลเอ็นต์ได้ที่หน้ารหัสไคลเอ็นต์แยกต่างหาก โดยคลิกที่ไอคอนแก้ไข ทางด้านขวาสุดของส่วนรหัสไคลเอ็นต์

กำลังหยุดรหัสไคลเอ็นต์ชั่วคราว

คุณสามารถหยุดรหัสไคลเอ็นต์ชั่วคราวและยกเลิกการหยุดชั่วคราวได้ในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบของ Google Maps Platform โดยคลิกไอคอน หยุดชั่วคราวที่ด้านขวาสุดของส่วนรหัสไคลเอ็นต์

การให้สิทธิ์ URL รหัสไคลเอ็นต์

URL ที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดจะอยู่ในตาราง URL ที่ได้รับอนุญาตสำหรับรหัสไคลเอ็นต์สำหรับ gme-[company] ในหน้ารหัสไคลเอ็นต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การจัดการ URL ที่ได้รับอนุญาต

กำลังรับข้อมูลลับในการรับรองรหัสไคลเอ็นต์

ข้อมูลลับในการรับรอง URL หรือคีย์การเข้ารหัสลับของรหัสไคลเอ็นต์มีอยู่ทางด้านขวาของรหัสไคลเอ็นต์ในหน้ารหัสไคลเอ็นต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการลงนามในคำขอ

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ที่ใช้ได้

โปรดดูเอกสารประกอบเกี่ยวกับ API หรือ SDK ที่เจาะจงที่คุณสนใจ

แผนที่

API วิธีการตรวจสอบสิทธิ์
Maps JavaScript API คีย์ API ที่มีข้อจำกัด URL ที่มา
รหัสไคลเอ็นต์ที่มีการให้สิทธิ์ URL
Maps SDK สำหรับ Android คีย์ API ที่มีการจำกัดแอป Android
Maps SDK สำหรับ iOS คีย์ API ที่มีการจำกัดแอป iOS
Maps Static API คีย์ API ที่มีข้อจำกัด URL ที่มาและคำขอลงนาม
รหัสไคลเอ็นต์ที่มีการลงชื่อคำขอ
Street View Static API คีย์ API ที่มีข้อจำกัด URL ที่มาและคำขอลงนาม
รหัสไคลเอ็นต์ที่มีการลงชื่อคำขอ
Elevation API คีย์ API ที่มีการจำกัดที่อยู่ IP
รหัสไคลเอ็นต์ที่มีการลงชื่อคำขอ

เส้นทาง

API วิธีการตรวจสอบสิทธิ์
Directions API คีย์ API ที่มีการจำกัดที่อยู่ IP
รหัสไคลเอ็นต์ที่มีการลงชื่อคำขอ
Distance Matrix API คีย์ API ที่มีการจำกัดที่อยู่ IP
รหัสไคลเอ็นต์ที่มีการลงชื่อคำขอ
Roads API คีย์ API ที่มีการจำกัดที่อยู่ IP

สถานที่

API วิธีการตรวจสอบสิทธิ์
Geocoding API คีย์ API ที่มีการจำกัดที่อยู่ IP
รหัสไคลเอ็นต์ที่มีการลงชื่อคำขอ
Geolocation API คีย์ API ที่มีการจำกัดที่อยู่ IP
Places API คีย์ API ที่มีการจำกัดที่อยู่ IP
Time Zone API คีย์ API ที่มีการจำกัดที่อยู่ IP
รหัสไคลเอ็นต์ที่มีการลงชื่อคำขอ