ใช้คีย์ API กับ Street View Static API

ผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform มีการป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการจำกัดการเรียก API ไว้เฉพาะที่ระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบการตรวจสอบสิทธิ์ที่เหมาะสมเท่านั้น ข้อมูลเข้าสู่ระบบเหล่านี้อยู่ในรูปแบบคีย์ API ซึ่งเป็นสตริงอักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันที่ไม่ซ้ำกันซึ่งเชื่อมโยงบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินของ Google กับโปรเจ็กต์ของคุณ และกับ API หรือ SDK ที่เจาะจง

คู่มือนี้แสดงวิธีสร้าง จํากัด และใช้คีย์ API สําหรับ Google Maps Platform

ข้อควรปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มต้น

ก่อนที่จะเริ่มใช้ Street View Static API คุณต้องมีโปรเจ็กต์ที่มีบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินและเปิดใช้ Street View Static API อยู่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อตั้งค่าใน Cloud Console

การสร้างคีย์ API

คีย์ API คือตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันซึ่งจะตรวจสอบสิทธิ์คำขอที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานและการเรียกเก็บเงิน คุณต้องมีคีย์ API ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์อย่างน้อย 1 รายการ

วิธีสร้างคีย์ API

คอนโซล

 1. ไปที่หน้า Google Maps Platform > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่หน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. ในหน้าข้อมูลรับรอง ให้คลิกสร้างข้อมูลรับรอง > คีย์ API
  กล่องโต้ตอบสร้างคีย์ API แล้วจะแสดงคีย์ API ที่คุณสร้างใหม่
 3. คลิกปิด
  คีย์ API ใหม่จะปรากฏในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบในส่วนคีย์ API
  (อย่าลืมจำกัดคีย์ API ก่อนนำไปใช้ในเวอร์ชันที่ใช้งานจริง)

Cloud SDK

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK, การติดตั้ง Cloud SDK และคำสั่งต่อไปนี้

การจำกัดคีย์ API

Google ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณจำกัดคีย์ API โดยจำกัดการใช้งานไว้เฉพาะ API ที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันเท่านั้น การจำกัดคีย์ API จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับแอปพลิเคชันของคุณโดยการป้องกันคีย์จากคำขอที่ไม่ได้รับอนุญาต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแนวทางปฏิบัติแนะนำด้านความปลอดภัยของ API

นอกจากการจำกัดคีย์ API แล้ว คุณควรลงนามในคำขอสำหรับ API นี้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแนวทางปฏิบัติแนะนำด้านความปลอดภัยของ API

วิธีจำกัดคีย์ API

คอนโซล

 1. ไปที่หน้า Google Maps Platform > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่หน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. เลือกคีย์ API ที่ต้องการตั้งค่าข้อจำกัด หน้าพร็อพเพอร์ตี้คีย์ API จะปรากฏขึ้น
 3. กำหนดข้อจำกัดต่อไปนี้ในส่วนข้อจำกัดของคีย์
  • ข้อจำกัดแอปพลิเคชัน:
   1. หากต้องการยอมรับคำขอจากรายการที่อยู่ IP ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ ให้เลือกที่อยู่ IP (เว็บเซิร์ฟเวอร์, งาน cron ฯลฯ) จากรายการการจำกัดแอปพลิเคชัน ระบุที่อยู่ IPv4 หรือ IPv6 หรือซับเน็ตโดยใช้รูปแบบ CIDR อย่างน้อย 1 รายการ ที่อยู่ IP ต้องตรงกับที่อยู่ต้นทางที่เซิร์ฟเวอร์ Google Maps Platform สังเกตเห็น หากคุณใช้การแปลที่อยู่เครือข่าย (NAT) ซึ่งมักจะตรงกับที่อยู่ IP สาธารณะของเครื่อง
  • ข้อจำกัด API:
   1. คลิกจำกัดคีย์
   2. เลือก Street View Static API จากเมนูแบบเลื่อนลงเลือก API หากไม่มี Street View Static API ในรายการ คุณจะต้องเปิดใช้
 4. หากต้องการดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จ ให้คลิกบันทึก

Cloud SDK

แสดงรายการคีย์ที่มีอยู่

gcloud services api-keys list --project="PROJECT"

ล้างข้อจำกัดที่มีอยู่ของคีย์ที่มีอยู่

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --clear-restrictions

กำหนดข้อจำกัดใหม่ให้กับคีย์ที่มีอยู่

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --api-target="street-view-image-backend.googleapis.com"
  --allowed-ips="IP_ADDRESS"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK, การติดตั้ง Cloud SDK และคำสั่งต่อไปนี้

การเพิ่มคีย์ API ไปยังคำขอของคุณ

คุณต้องใส่คีย์ API ไปกับคำขอ API แบบคงที่ของ Street View ทุกรายการ ในตัวอย่างต่อไปนี้ ให้แทนที่ YOUR_API_KEY ด้วยคีย์ API ของคุณ

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview?location=Z%C3%BCrich&size=400x400&key=YOUR_API_KEY

ต้องใช้ HTTPS สำหรับคำขอที่ใช้คีย์ API

ขั้นตอนถัดไป

นอกจากนี้ คำขอ API แบบคงที่ของ Street View ควรใช้ลายเซ็นดิจิทัลด้วย