การใช้และการเรียกเก็บเงิน API แบบคงที่ของ Street View

Street View Static API ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ ระบบเรียกเก็บเงินภาพพาโนรามา Street View แบบคงที่ภายใต้ SKU สำหรับแบบคงที่ พาโนรามาใน Street View นอกจากข้อกำหนดในการให้บริการโดยรวมของ Google แล้ว ยังมีขีดจำกัดการใช้งานอีกด้วย สำหรับ Street View Static API โดยเฉพาะ จัดการค่าใช้จ่ายและการใช้งานด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ใน Google Cloud Console

วิธีเรียกเก็บเงินสำหรับ Street View Static API

Street View Static API ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ Google Maps Platform API และ SDK จะเรียกเก็บเงินโดย SKU จะมีการติดตามการใช้งาน SKU แต่ละรายการ และ API หรือ SDK แต่ละรายการอาจมีมากกว่า 1 รายการ SKU ผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายคำนวณโดย

การใช้ SKU × ราคาต่อการใช้งานแต่ละครั้ง

ใช้การกำหนดราคาของเรา และเครื่องคำนวณการใช้งาน เพื่อประมาณค่าใช้จ่ายในการใช้งานต่อ API หรือ SDK สำหรับการมีสิทธิ์ SKU ของ Google Maps Platform ซึ่งเป็นเครดิต Google Maps Platform มูลค่า 200 USD ที่พร้อมให้บริการในแต่ละเดือน สำหรับแต่ละบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน ระบบจะให้เครดิตนี้โดยอัตโนมัติ ที่ใช้กับ SKU ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์

ราคาสำหรับ Street View Static API

SKU: Street View แบบคงที่

ในปัจจุบัน ภาพพาโนรามาของ Street View และการโหลดแผนที่จะถูกเรียกเก็บเงินแยกกัน ถนนแบบคงที่ การดูพาโนรามาจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับแต่ละคำขอที่ส่งไปยัง Street View Static API ไปยัง ฝังภาพพาโนรามา Street View แบบนิ่ง (ไม่ใช่แบบโต้ตอบ) การใช้งาน ข้อมูลเมตาของรูปภาพ Street View เครื่องปลายทางไม่มีการเรียกเก็บเงิน

ช่วงปริมาณการค้นหารายเดือน
(ราคาสำหรับ PANORAMA)
0-100,000 100,001-500,000 มากกว่า 500,000 คน
0.007 USD ต่อแต่ละรายการ
(7.00 USD ต่อ 1,000)
0.0056 USD ต่อแต่ละรายการ
(5.60 USD ต่อ 1,000)
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอข้อมูลราคาปริมาณ

ขีดจำกัดการใช้งานอื่นๆ

แม้ว่าจะไม่มีจำนวนคำขอสูงสุดต่อวัน แต่รายการต่อไปนี้ มีการกำหนดขีดจำกัดการใช้งานสำหรับ Street View Static API

 • จำนวนคำค้นหาสูงสุดต่อนาที: 30,000 QPM

คำขอการตรวจสอบสิทธิ์

การตรวจสอบสิทธิ์คำขอไปยัง Street View Static API จะอิงตามการใช้งาน

 • คำขอสูงสุด 25,000 รายการต่อวันต้องใช้คีย์ API
 • คำขอที่มีคำขอมากกว่า 25,000 รายการต่อวันต้องใช้คีย์ API และลายเซ็นดิจิทัล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สร้างลายเซ็นดิจิทัล

ขนาดรูปภาพ

แสดงผลรูปภาพ Street View Static API ได้ในขนาดไม่เกิน 640 x 640 พิกเซล

ข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้งาน

โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานที่อนุญาตที่ ส่วนข้อจำกัดของใบอนุญาต ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

จัดการต้นทุนในการใช้งาน

จัดการต้นทุนในการใช้ Street View Static API หรือเพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิต ตั้งค่าขีดจำกัดโควต้ารายวันสำหรับคำขอทั้งหมดที่ส่งไปยัง API ใดๆ ก็ตาม โควต้ารายวันจะรีเซ็ตในเวลา เที่ยงคืนของเวลาแปซิฟิก

วิธีดูหรือเปลี่ยนแปลงขีดจำกัดโควต้าสำหรับ Street View Static API

 1. เปิดหน้าโควต้า Google Maps Platform ใน Cloud Console
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง API แล้วเลือก Street View Static API
 3. หากต้องการดูขีดจำกัดโควต้า ให้เลื่อนลงไปที่คำขอที่มีลายเซ็น คำขอที่ไม่ได้ลงชื่อ หรือคำขอข้อมูลเมตา
  ตารางแสดงชื่อโควต้าและขีดจำกัด
 4. หากต้องการเปลี่ยนขีดจำกัดโควต้า ให้คลิกไอคอนแก้ไขสำหรับขีดจำกัดนั้น
  ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อนช่องขีดจำกัดโควต้า ขีดจำกัดโควต้ารายวันที่เรียกเก็บเงินได้ที่ต้องการ (สูงสุดถึงขีดจำกัดโควต้า หากมี ซึ่ง Google ระบุ) แล้วเลือกบันทึก

หากการใช้งาน API ของคุณถึงโควต้าสูงสุดที่เรียกเก็บเงินได้ในวันใดวันหนึ่ง แอปพลิเคชันของคุณจะไม่ เข้าถึง API ได้ในช่วงเวลาที่เหลือของวันนั้น