Omówienie Street View Static API

Interfejs Street View Static API umieszcza na stronie internetowej statyczną (nieinteraktywną) panoramę Street View lub miniaturę bez użycia JavaScriptu. Zdefiniuj widoczny obszar za pomocą parametrów adresu URL wysyłanych w standardowym żądaniu HTTP. Żądanie zwraca obraz statyczny.

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview?size=400x400&location=47.5763831,-122.4211769
&fov=80&heading=70&pitch=0&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE

Wszystkie wymagane i opcjonalne parametry oraz przykładowe żądania i odpowiedzi znajdziesz w przewodniku dla programistów.

Wszystkie żądania statycznego interfejsu Street View do działania wymagają klucza interfejsu API i powinny mieć podpis cyfrowy, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo interfejsu API. Zapoznaj się z zaleceniami Google dotyczącymi sprawdzonych metod dotyczących statycznych internetowych interfejsów API i sprawdzonych metod zapewniania bezpieczeństwa interfejsów API.

Za każde żądanie umieszczenia statycznej (nieinteraktywnej) panoramy Street View pobierana jest opłata za interfejs Street View Static API. Więcej informacji znajdziesz na stronie Korzystanie i płatności.

Kontroluj wykorzystanie interfejsów API i wydatki za pomocą monitorowania i raportowania.

Więcej informacji

Więcej informacji o korzystaniu ze Street View Static API lub innych usług API Map Google znajdziesz na stronie pomocy dotyczącej interfejsu API Map Google.

Jeśli chcesz publikować sferyczne zdjęcia Street View, skorzystaj z interfejsu Streetview Publish API.