Publikowanie własnych zdjęć Street View

Interfejs Street View Publish API umożliwia aplikacjom publikowanie w Mapach Google zdjęć sferycznych oraz metadanych, które określają pozycję, orientację i połączenie każdego zdjęcia. Za pomocą tego interfejsu API każda aplikacja może oferować interfejs do pozycjonowania, łączenia i przesyłania zdjęć Street View utworzonych przez użytkowników.
Dowiedz się, jak utworzyć program do przesyłania obrazów publikujących połączone zdjęcia sferyczne w Street View.
Aby przesłać pierwsze zdjęcie, użyj tego interfejsu API.
Podczas tworzenia aplikacji zapoznaj się z dokumentacją.