ประเภทสถานที่

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript บริการเว็บ

หน้านี้แสดงค่าที่รองรับสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ types

 • ตารางที่ 1 แสดงประเภทที่รองรับการค้นหาสถานที่ และแสดงผลได้โดยใช้รายละเอียดรายละเอียดของสถานที่ และเป็นส่วนหนึ่งของการคาดคะเนการเติมข้อความอัตโนมัติ
 • ตารางที่ 2 แสดงประเภทเพิ่มเติมที่อาจแสดงผลพร้อมผลการค้นหารายละเอียดสถานที่ และเป็นส่วนหนึ่งของการคาดคะเนการเติมข้อความอัตโนมัติ
 • ตารางที่ 3 แสดงประเภทที่คุณใช้ในคําขอเติมข้อความอัตโนมัติได้

ตาราง 1: ประเภทสถานที่

ค่าประเภทสถานที่ในตาราง 1 ถูกใช้ดังนี้

 • เป็นส่วนหนึ่งของคําตอบรายละเอียดสถานที่ คําขอต้องระบุ "types" ช่องข้อมูลที่เหมาะสม
 • เป็นส่วนหนึ่งของการคาดคะเนการเติมข้อความอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎในการใช้ค่าเหล่านี้ได้ที่การเติมข้อมูลสถานที่อัตโนมัติ
 • ในพารามิเตอร์ type ของการค้นหาสถานที่ (Places API เท่านั้น) เพื่อจํากัดผลลัพธ์เฉพาะสถานที่ที่ตรงกับประเภทที่ระบุไว้
 • accounting
 • airport
 • amusement_park
 • aquarium
 • art_gallery
 • atm
 • bakery
 • bank
 • bar
 • beauty_salon
 • bicycle_store
 • book_store
 • bowling_alley
 • bus_station
 • cafe
 • campground
 • car_dealer
 • car_rental
 • car_repair
 • car_wash
 • casino
 • cemetery
 • church
 • city_hall
 • clothing_store
 • convenience_store
 • courthouse
 • dentist
 • department_store
 • doctor
 • drugstore
 • electrician
 • electronics_store
 • embassy
 • fire_station
 • florist
 • funeral_home
 • furniture_store
 • gas_station
 • gym
 • hair_care
 • hardware_store
 • hindu_temple
 • home_goods_store
 • hospital
 • insurance_agency
 • jewelry_store
 • laundry
 • lawyer
 • library
 • light_rail_station
 • liquor_store
 • local_government_office
 • locksmith
 • lodging
 • meal_delivery
 • meal_takeaway
 • mosque
 • movie_rental
 • movie_theater
 • moving_company
 • museum
 • night_club
 • painter
 • park
 • parking
 • pet_store
 • pharmacy
 • physiotherapist
 • plumber
 • police
 • post_office
 • primary_school
 • real_estate_agency
 • restaurant
 • roofing_contractor
 • rv_park
 • school
 • secondary_school
 • shoe_store
 • shopping_mall
 • spa
 • stadium
 • storage
 • store
 • subway_station
 • supermarket
 • synagogue
 • taxi_stand
 • tourist_attraction
 • train_station
 • transit_station
 • travel_agency
 • university
 • veterinary_care
 • zoo

ตาราง 2: ประเภทเพิ่มเติมที่แสดงผลโดยบริการ Places

ค่าประเภทสถานที่ในตาราง 2 ถูกใช้ดังนี้

 • เป็นส่วนหนึ่งของคําขอรายละเอียดสถานที่ (เช่น การโทรหา fetchPlace()) หรือทุกๆ ที่ที่แสดงผลการค้นหาสถานที่ คําขอต้องระบุ "types" ช่องข้อมูลที่เหมาะสม
 • เป็นส่วนหนึ่งของการคาดคะเนการเติมข้อความอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎในการใช้ค่าเหล่านี้ได้ที่การเติมข้อมูลสถานที่อัตโนมัติ
 • เพื่อแสดงองค์ประกอบที่อยู่

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเหล่านี้ที่ประเภทที่อยู่

 • administrative_area_level_1
 • administrative_area_level_2
 • administrative_area_level_3
 • administrative_area_level_4
 • administrative_area_level_5
 • administrative_area_level_6
 • administrative_area_level_7
 • archipelago
 • colloquial_area
 • continent
 • country
 • establishment
 • finance
 • floor
 • food
 • general_contractor
 • geocode
 • health
 • intersection
 • landmark
 • locality
 • natural_feature
 • neighborhood
 • place_of_worship
 • plus_code
 • point_of_interest
 • political
 • post_box
 • postal_code
 • postal_code_prefix
 • postal_code_suffix
 • postal_town
 • premise
 • room
 • route
 • street_address
 • street_number
 • sublocality
 • sublocality_level_1
 • sublocality_level_2
 • sublocality_level_3
 • sublocality_level_4
 • sublocality_level_5
 • subpremise
 • town_square

ตาราง 3: ประเภทคอลเล็กชันที่รองรับในคําขอเติมข้อความอัตโนมัติเกี่ยวกับสถานที่

ใช้ค่าประเภทสถานที่ในตาราง 3 หรือค่าในตาราง 1 และตาราง 2 เป็นส่วนหนึ่งของคําขอเติมข้อความอัตโนมัติเกี่ยวกับสถานที่เพื่อจํากัดผลการค้นหาให้เหลือเพียงบางประเภท

อนุญาตให้มีคําขอเพียง 1 ประเภทจากตาราง 3 ในคําขอ หากระบุค่าจากตาราง 3 คุณจะระบุค่าจากตาราง 1 หรือตาราง 2 ไม่ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎในการใช้ค่าเหล่านี้ได้ที่ การเติมข้อมูลสถานที่อัตโนมัติ

ประเภทที่รองรับมีดังนี้

 • geocode สั่งบริการเติมข้อความอัตโนมัติเกี่ยวกับสถานที่เพื่อให้แสดงเฉพาะผลการค้นหาพิกัดทางภูมิศาสตร์ แทนที่จะแสดงผลการค้นหาทางธุรกิจ โดยทั่วไปแล้ว คุณใช้คําขอนี้เพื่อแจกแจงผลลัพธ์ในกรณีที่ตําแหน่งที่ระบุอาจไม่ชัดเจน
 • address สั่งบริการเติมข้อความอัตโนมัติเกี่ยวกับสถานที่เพื่อให้แสดงเฉพาะผลการค้นหาพิกัดทางภูมิศาสตร์พร้อมที่อยู่ที่ถูกต้อง โดยทั่วไปคุณจะใช้คําขอนี้เมื่อทราบว่าผู้ใช้กําลังมองหาที่อยู่ที่ระบุไว้อย่างสมบูรณ์
 • establishment สั่งบริการเติมข้อความอัตโนมัติเกี่ยวกับสถานที่เพื่อให้แสดงเฉพาะผลลัพธ์ทางธุรกิจ
 • คอลเล็กชันประเภท (regions) จะสั่งให้บริการ Places แสดงผลลัพธ์ใดๆ ที่ตรงกับประเภทต่อไปนี้
  • locality
  • sublocality
  • postal_code
  • country
  • administrative_area_level_1
  • administrative_area_level_2
 • คอลเล็กชันประเภท (cities) จะสั่งให้บริการ Places แสดงผลการค้นหาที่ตรงกับ locality หรือ administrative_area_level_3