Dokumentacja źródłowa

Aktualna dokumentacja referencyjna

Link do głównych punktów wejścia w bieżącej wersji pakietu SDK Miejsc na Androida:

Biblioteka klienta

Dokumentacja starszej wersji (wycofana)

Kliknij te linki do głównych punktów wejścia w poprzedniej wersji pakietu SDK Miejsc na Androida (w Usługach Google Play w wersji 16.0.0):