הפניה למבנה GMSmapPoint


סקירה כללית

נקודה במפה.

המיקום עשוי לייצג קואורדינטות צפויות.

x הוא ב-[-1, 1]. כיוון הציר הוא נורמלי: y גדל לכיוון צפון, x פונה לכיוון מזרח. (0, 0) הוא מרכז המפה.

כדאי לעיין בסעיפים GMSProject() ו-GMSUnproject() .

מאפיינים מוגנים

כפולx
כפולשנה

מסמכי תיעוד של חברים

- (כפול) x
- (כפול) y