שכבות-על לקרקע

בחירת פלטפורמה: Android iOS JavaScript

שכבות-על של קרקע הן שכבות-על במפה שקשורות לקואורדינטות של קו רוחב/אורך, ולכן הן זזות כשגוררים או משנים את מרחק התצוגה של המפה.

מבוא

שכבת-על של קרקע היא תמונה שקבועה במפה. שלא כמו סמנים, שכבות-על של קרקע ממוקמות על פני השטח של כדור הארץ ולא על המסך, כך שסיבוב, הטיה או שינוי מרחק התצוגה של המפה משנים את כיוון התמונה.

כדי להוסיף שכבת-על של קרקע, יוצרים אובייקט GMSGroundOverlay שמגדיר גם סמל וגם גבולות. אם לא מציינים אף אחד מהם, שכבת-העל של הקרקע לא תופיע במפה. אפשר לבחור הגדרות נוספות שישפיעו על מיקום התמונה במפה. אחרי שמגדירים את האפשרויות הנדרשות, מגדירים את המאפיין map של האובייקט הזה כדי להוסיף את שכבת-העל.

הוספת שכבת-על

 1. יצירת אובייקט GMSGroundOverlay חדש
 2. מגדירים את המאפיין icon למופע של UIImage.
 3. מגדירים את המאפיין bounds למופע של GMSCoordinateBounds. הגבולות מייצגים את הפינות הדרום-מערביות והפינות הצפון-מזרחיות של התמונה.
 4. מגדירים מאפיינים אופציונליים, כמו bearing ו-zoomLevel, לפי הצורך.
 5. מגדירים את המאפיין map – התמונה מופיעה במפה.

הדוגמה הבאה ממחישה איך להוסיף שכבת-על של קרקע לאובייקט GMSMapView קיים.

Swift

let southWest = CLLocationCoordinate2D(latitude: 40.712216, longitude: -74.22655)
let northEast = CLLocationCoordinate2D(latitude: 40.773941, longitude: -74.12544)
let overlayBounds = GMSCoordinateBounds(coordinate: southWest, coordinate: northEast)

// Image from http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/newark_nj_1922.jpg
let icon = UIImage(named: "newark_nj_1922")

let overlay = GMSGroundOverlay(bounds: overlayBounds, icon: icon)
overlay.bearing = 0
overlay.map = mapView
   

Objective-C

CLLocationCoordinate2D southWest = CLLocationCoordinate2DMake(40.712216,-74.22655);
CLLocationCoordinate2D northEast = CLLocationCoordinate2DMake(40.773941,-74.12544);
GMSCoordinateBounds *overlayBounds = [[GMSCoordinateBounds alloc] initWithCoordinate:southWest
                                    coordinate:northEast];

// Image from http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/newark_nj_1922.jpg
UIImage *icon = [UIImage imageNamed:@"newark_nj_1922"];
GMSGroundOverlay *overlay = [GMSGroundOverlay groundOverlayWithBounds:overlayBounds icon:icon];
overlay.bearing = 0;
overlay.map = mapView;
   

הסרת שכבת-על

אפשר להסיר שכבת-על של קרקע מהמפה על ידי הגדרת המאפיין map של GMSGroundOverlay ל-nil. לחלופין, אפשר להסיר את כל שכבות-העל (כולל שכבות-על של קרקע שמוצגות כרגע במפה, על ידי קריאה ל-method GMSMapView clear.

Swift

mapView.clear()
   

Objective-C

[mapView clear];
   

אם רוצים לבצע שינויים בשכבת-על של הקרקע אחרי שמוסיפים אותה למפה, צריך להחזיק את האובייקט GMSGroundOverlay. אפשר לשנות את שכבת-העל של הקרקע מאוחר יותר על ידי ביצוע שינויים באובייקט הזה.

Swift

let overlay = GMSGroundOverlay(bounds: overlayBounds, icon: icon)
overlay.bearing = 0
overlay.map = mapView

// ...

overlay.isTappable = true
   

Objective-C

GMSGroundOverlay *overlay = [GMSGroundOverlay groundOverlayWithBounds:overlayBounds icon:icon];
overlay.bearing = 0;
overlay.map = mapView;

// ...
overlay.tappable = YES;
   

אירועים

אתם יכולים להאזין לאירועים שמתרחשים במפה, למשל כשמשתמש מקיש על שכבת-על. כדי להאזין לאירועים, צריך להטמיע את הפרוטוקול GMSMapViewDelegate. תוכלו להיעזר במדריך לאירועים וברשימת השיטות ב-GMSMapViewDelegate.