שנתחיל?

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ה-geocoding API הוא שירות שמספק קידוד גיאוגרפי וקידוד גיאוגרפי הפוך של כתובות.

קידוד גיאוגרפי הוא התהליך של המרת כתובות (כמו רחוב) לקואורדינטות גיאוגרפיות (כמו קו רוחב וקו אורך).

קידוד גיאוגרפי הפוך הוא התהליך של המרת קואורדינטות גיאוגרפיות לכתובת שניתנת לקריאה על ידי אנשים.

אפשר גם להשתמש ב-API של קידוד גיאוגרפי כדי למצוא את הכתובת של מזהה מקום נתון.

דוגמה לבקשה ותגובה

הגישה ל-API היא קידוד API דרך ממשק HTTP. בהמשך מוצגות דוגמאות לקידוד גיאוגרפי ולבקשות לקידוד גיאוגרפי הפוך.

בקשה לקידוד גיאוגרפי ותגובה (חיפוש קווי אורך/רוחב)

בדוגמה הבאה, קווי האורך והרוחב של "1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA" ומציינים שהפלט חייב להיות בפורמט JSON.

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=1600+Amphitheatre+Parkway,+Mountain+View,+CA&key=YOUR_API_KEY

אפשר לבדוק זאת על ידי הזנת כתובת ה-URL בדפדפן האינטרנט (חשוב להחליף את YOUR_API_KEY במפתח ה-API בפועל). התגובה כוללת את קווי האורך והרוחב של הכתובת.

אפשר לעיין במדריך למפתחים כדי לקבל מידע נוסף על יצירת כתובות URL של בקשות לקידוד גיאוגרפי ועל פרמטרים זמינים ו הבנת התגובה.

לפניכם תגובת קידוד גיאוגרפית לדוגמה, ב-JSON:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "1600",
        "short_name" : "1600",
        "types" : [ "street_number" ]
      },
      {
        "long_name" : "Amphitheatre Parkway",
        "short_name" : "Amphitheatre Pkwy",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Mountain View",
        "short_name" : "Mountain View",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Santa Clara County",
        "short_name" : "Santa Clara County",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "California",
        "short_name" : "CA",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United States",
        "short_name" : "US",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "94043",
        "short_name" : "94043",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA",
     "geometry" : {
      "location" : {
        "lat" : 37.4267861,
        "lng" : -122.0806032
      },
      "location_type" : "ROOFTOP",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 37.4281350802915,
         "lng" : -122.0792542197085
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 37.4254371197085,
         "lng" : -122.0819521802915
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJtYuu0V25j4ARwu5e4wwRYgE",
     "plus_code" : {
      "compound_code" : "CWC8+R3 Mountain View, California, United States",
      "global_code" : "849VCWC8+R3"
     },
     "types" : [ "street_address" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

ביטול והחלפה של בקשה לקידוד גיאוגרפי (חיפוש כתובת)

הדוגמה הבאה מבקשת את הכתובת התואמת את קו האורך/קו הרוחב הנתון בברוקלין, ניו יורק. המדיניות מציינת שהפלט חייב להיות בפורמט JSON.

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=40.714224,-73.961452&key=YOUR_API_KEY

אפשר לבדוק זאת על ידי הזנת כתובת ה-URL בדפדפן האינטרנט (יש להחליף את ‘YOUR_API_KEY’ במפתח ה-API בפועל). התגובה כוללת כתובת שניתנת לקריאה על ידי בני המשפחה עבור המיקום של קווי האורך והרוחב.

אפשר לעיין במדריך למפתחים של כדי לקבל מידע נוסף על יצירת כתובות URL הפוכות של בקשה לקידוד גיאוגרפי ופרמטרים זמינים ו הבנת התגובה.

לפניכם דוגמה לתגובה בקידוד גיאוגרפי הפוך, ב-JSON:

{
  "plus_code" : {
   "compound_code" : "P27Q+MC New York, NY, USA",
   "global_code" : "87G8P27Q+MC"
  },
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "279",
        "short_name" : "279",
        "types" : [ "street_number" ]
      },
      {
        "long_name" : "Bedford Avenue",
        "short_name" : "Bedford Ave",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Williamsburg",
        "short_name" : "Williamsburg",
        "types" : [ "neighborhood", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Brooklyn",
        "short_name" : "Brooklyn",
        "types" : [ "political", "sublocality", "sublocality_level_1" ]
      },
      {
        "long_name" : "Kings County",
        "short_name" : "Kings County",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "New York",
        "short_name" : "NY",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United States",
        "short_name" : "US",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "11211",
        "short_name" : "11211",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "279 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11211, USA",
     "geometry" : {
      "location" : {
        "lat" : 40.7142484,
        "lng" : -73.9614103
      },
      "location_type" : "ROOFTOP",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 40.71559738029149,
         "lng" : -73.9600613197085
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 40.71289941970849,
         "lng" : -73.96275928029151
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJT2x8Q2BZwokRpBu2jUzX3dE",
     "plus_code" : {
      "compound_code" : "P27Q+MC Brooklyn, New York, United States",
      "global_code" : "87G8P27Q+MC"
     },
     "types" : [
      "bakery",
      "cafe",
      "establishment",
      "food",
      "point_of_interest",
      "store"
     ]
   },

  ... Additional results truncated in this example[] ...

  ],
  "status" : "OK"
}

התחלת התכנות עם ספריות הלקוח שלנו

באמצעות ספריות לקוח, קל יותר לפתח את ממשקי ה-API של שירותי האינטרנט של מפות Google, בעזרת הטמעות פשוטות של פעולות נפוצות כמו אימות, ויסות בקשות וניסיון אוטומטי. ה-API של קידוד גיאוגרפי זמין ב-Java Client, ב-Python Client, ב-Go Client וב-Node.js Client עבור שירותי מפות Google.

אימות, מכסות, תמחור ומדיניות

אימות

כדי להשתמש ב-geocoding API, צריך להפעיל קודם את ה-API ולקבל את פרטי הכניסה המתאימים. מידע נוסף זמין במאמר תחילת העבודה עם הפלטפורמה של מפות Google.

מכסות ותמחור

עיינו בדף שימוש וחיוב כדי לקבל פרטים על המכסות והתמחור שהוגדרו עבור Geocoding API.

מדיניות

השימוש ב-geocoding API חייב להיות בהתאם למדיניות ה-API.

מידע נוסף

ניתן לעשות יותר באמצעות ה-API של קידוד גיאוגרפי. ניתן לעיין במדריך למפתחים של API לקידוד גיאוגרפי כדי לקבל הדגמות נוספות, דוגמאות, פרמטרים זמינים, קודי סטטוס והודעות שגיאה ופרטים נוספים.

המדריך למפתחים של Geocoding API מתאר את שירות האינטרנט של Geocoding API. היא מיועדת למפתחים של אתרים וניידים שמעוניינים להשתמש בנתוני קידוד גיאוגרפי במפות בתוך אחד מממשקי ה-API של מפות Google.