Komunikaty o błędach

Na tej stronie opisujemy komunikaty o błędach, które mogą być zwracane przez interfejs Maps Embed API. W przypadku wystąpienia błędu interfejs Maps Embed API w miejscu mapy wyświetla tekst komunikatu o błędzie. Mogą również wystąpić pewne błędy, które spowodują wyświetlenie mapy z ciemnym znakiem wodnym.

Nieprawidłowe żądania

W przypadku nieprawidłowego żądania interfejs Maps Embed API zwraca kod stanu HTTP 4xx i komunikat opisujący problem. Poniżej znajdziesz przykłady takich warunków błędu. Uwaga: to nie jest pełna lista możliwych błędów. Sprawdź rzeczywisty kod błędu i komunikat zwrócony przez interfejs API, aby poznać szczegółowe informacje o konkretnych problemach.

Przykład stanu błędu Kod stanu
Żądanie zawiera nieprawidłowy parametr lub brakuje wymaganego parametru. Na przykład parametr zoom nie mieści się w oczekiwanym zakresie wartości liczbowych lub w żądaniu brakuje wymaganego parametru. 400 BAD REQUEST
Klucz interfejsu API podany w żądaniu jest nieprawidłowy. 403 FORBIDDEN

Błędy klucza interfejsu API i zapytań na sekundę

Błędy klucza interfejsu API i zapytań na sekundę są traktowane jako nieprawidłowe żądania. Możliwe przyczyny:

Błędy związane z płatnościami i błędami odsyłającymi HTTP

Zaciemniona mapa lub „wykluczające” zdjęcie Street View ze znakiem wodnym „Tylko do celów programistycznych” jest zwracane, gdy spełniony jest dowolny z tych warunków:

Sprawdzanie błędów w przeglądarce

W przypadku błędów dotyczących płatności i odsyłania HTTP interfejs Maps Embed API zapisuje komunikaty o błędach w window.console. W przypadku nieprawidłowych żądań (w tym błędów dotyczących kluczy interfejsu API i błędów zapytań na sekundę) w konsoli raportowany jest tylko kod stanu HTTP 4xx. Ta sekcja wyjaśnia, jak sprawdzić dane wyjściowe konsoli w Google Chrome. Jeśli używasz innych przeglądarek, zapoznaj się z ich dokumentacją dla programistów. Poniżej znajdziesz listę narzędzi, które pozwalają sprawdzić dane wyjściowe konsoli w niektórych innych przeglądarkach.

W Chrome możesz za pomocą konsoli JavaScript sprawdzić dane wyjściowe konsoli w ten sposób.

  1. Aby otworzyć Narzędzia dla programistów, kliknij ikonę menu > Więcej narzędzi > Narzędzia dla programistów.
  2. Aby otworzyć konsolę JavaScript, kliknij kartę Console (Konsola) u góry okna Narzędzi dla programistów. Możesz też użyć klawisza ESC, aby przełączać konsolę JavaScript.