Omówienie interfejsu API umieszczania na stronie

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Umieść na swojej stronie interaktywną mapę lub panoramę Street View, korzystając z interfejsu API Map Google. Użyj prostego żądania HTTP bez JavaScriptu.

Adres URL interfejsu API Map Google do umieszczania na stronie możesz ustawić jako atrybut src elementu iframe:

<iframe
  width="600"
  height="450"
  style="border:0"
  loading="lazy"
  allowfullscreen
  referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
  src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key=API_KEY
    &q=Space+Needle,Seattle+WA">
</iframe>

Pierwsze kroki