Wykorzystanie i rozliczenia interfejsu Maps Embed API

Cennik interfejsu Maps Embed API

Wszystkie żądania do interfejsu Maps Embed API są dostępne bezpłatnie i bez ograniczeń.

Inne limity wykorzystania

W interfejsie Maps Embed API nie ma żadnych krótkoterminowych (zapytań na sekundę) ani długoterminowych (zapytań dziennie).

Ograniczenia w Warunkach korzystania z usługi

Szczegółowe informacje o dozwolonym użyciu znajdziesz w sekcji z ograniczeniami licencyjnymi w Warunkach korzystania z Google Maps Platform.